Flytning

Du skal melde flytning til kommunen senest 5 dage, efter du har skiftet adresse.

Anmeld flytning til folkeregisteret

Du har pligt til at melde din nye adresse til folkeregisteret i den kommune, du flytter til, eller indenfor.

Anmeldelsen skal ske senest 5 dage efter, du er flyttet.

Du skal være opmærksom på, at du eventuelt skal oplyse din nye adresse til andre private virksomheder.


Mere om flytning

Luk alle
Åben alle

Skal mine børn ændre adresse?

Hvis dit barn flytter, skal du anmelde det til den kommune, du flytter til for at få det registreret i CPR. Kommunen vil så behandle flytteanmeldelsen. Er du over 18 år og skal flytte hjemmefra, skal du anmelde flytning til kommunen ligesom alle andre.

Kan jeg få navne- og adressebeskyttelse?

Beskytter dig mod, at dit navn og adresse gives videre til privatpersoner. Har du navne- og adressebeskyttelse, er der samtidig registreret vejviser- og forskerbeskyttelse.

Samtidig med at du får navne- og adressebeskyttelse i folkeregisteret, anbefales det, at du også får det hos Post Nord på det lokale posthus samt hos teleselskaberne.

Adressebeskyttelse gælder 1 år

Når du har tilmeldt dig adressebeskyttelse, gælder beskyttelsen 1 år. Ønsker du adressebeskyttelse i længere tid end 1 år, skal du bede om at få perioden forlænget hos folkeregisteret i kommunen.

Forbehold

Din adresse kan altid udleveres til offentlige myndigheder og normalt også private kreditorer, der kan dokumentere et forfaldent regningskrav, for eksempel i form af en faktura eller lignende.

Lokal vejviser

Har du beskyttet dit navn og din adresse, har du også automatisk beskyttelse mod at dit navn ikke må fremgå i lokal vejviser.

Skal jeg skifte læge, når jeg flytter adressen?

Du behøver ikke at skifte læge, når du flytter, men hvis afstanden er mere end 15 kilometer fra din nye bopæl, kan du ikke få sygebesøg af lægen.

Hvis du beholder din nuværende læge uden for kilometergrænsen, betyder det desuden, at du ikke kan opsøge en anden læge nær bopælen i tilfælde af ikke livstruende sygdom.

Det er uden egenbetaling at skifte læge, hvis det sker i forbindelse med flytning af adresse, eller hvis din læge lukker sin praksis. Du kan frit vælge en læge, der har åbent for tilgang.

Du kan læse mere om at skifte læge herunder:

Hvordan får jeg oplyst en persons adresse?

Ønsker du oplysninger om en persons nuværende adresse, kan du sende en forespørgsel ved at bruge selvbetjeningsløsningen "adresseforespørgsel". Du skal have mindst 2 af følgende oplysninger om personen:

  • Fulde navn (fornavn og efternavn)
  • Tidligere adresse
  • Fødselsdato/personnummer

Hvis der er navne- og adressebeskyttelse kan man ikke få oplyst adressen, medmindre man har et dokumenteret regningskrav.

Jeg flytter til Danmark - hvad skal jeg huske?

Du har ret til at blive bopælsregistreret i CPR, hvis du skal være i Danmark mere end 3 måneder og har et sted at bo eller et fast opholdssted. Du skal også have lovligt ophold i Danmark. Det betyder, at alle, der ikke er nordiske statsborgere, skal have en opholdstilladelse for at blive bopælsregistreret i Danmark.

Du skal møde personligt op hos kommunen og anmelde din indrejse. Du skal medbringe din opholdstilladelse, når du møder op på kommunen. Du skal anmelde din flytning senest 5 dage efter, du opfylder betingelserne for at blive registreret som tilflytter i Danmark.

Flytter du til Danmark fra et land inden for Norden, eller er du statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz, har du ret til at opholde dig her i landet i op til 6 måneder uden at blive bopælsregistreret i CPR. Du har pligt til at tilmelde dig, hvis du finder ud af, at opholdet kommer til at vare mere end 6 måneder.

Alle andre har pligt til at lade sig bopælsregistrere ved ophold på over 3 måneder.

Jeg flytter til udlandet - hvad skal jeg huske?

Alle, der flyttet til udlandet i mere end 6 måneder, skal inden afrejsen sørge for at registrere sig som udrejst i CPR. Det sker ved at melde udrejsen til den kommune, du bor i.

Du kan tidligst melde flytning 4 uger før, du flytter (og senest 5 dage efter flytningen). Registreringen foregår digitalt, men hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice.

Du skal også kontakte SKAT og meddele, at du er udrejst.

Husk desuden at opdatere din nye udenlandske adresse på nemid.nu, så du automatisk får tilsendt nye NemID-nøglekort, når du løber tør for nøgler.

Ophold i udlandet på mindre en 6 måneder

Hvis du opholder dig mindre end 6 måneder i udlandet, kan du bede kommunen om fortsat at være registreret med bopæl i Danmark. Det kræver, at du har fuld rådighed over din bolig, hvilket vil sige, at den ikke må være fremlejet, lånt eller lejet ud.

Har du ikke fuld rådighed over boligen, kan du bede kommunen om at lave en konkret vurdering af, om du stadig kan være registreret med bopæl i Danmark under dit ophold i udlandet.

Hjemme i weekender og ferie

Hvis du på grund af dit arbejde opholder dig mest i udlandet i en periode på mere end 6 måneder - men stadig tilbringer hovedparten af dine weekender, fridage og ferier på din bopæl i Danmark - kan du også have ret til at forblive registreret her i landet. Den samme regel gælder for din ægtefælle/samlever og børn, hvis de er fulgt med dig til udlandet.

Det er kommunen, der afgør, om du fortsat kan forblive registret i Danmark, hvis du opholder dig mere end 6 måneder i udlandet. Typisk opfylder faggrupper som f.eks. lastbilchauffører kriterierne, fordi de ofte er hjemme i weekenderne.

Uanset længden af dit udlandsophold er det en god idé at lade sig registrere på den danske ambassade i det land, du er flyttet til.

Hvordan bliver jeg registreret på Robinsonlisten? (markedsføringsbeskyttelse)

Markedsføringsbeskyttelse giver beskyttelse mod at få tilsendt personligt adresseret reklamemateriale på grundlag af adresser trukket fra CPR-registret.
Beskyttelsen gælder både post, mail og telefon. Markedsføringsbeskyttelse kaldes også Robinsonlisten.

Markedsføringsbeskyttelse gælder indtil du selv meddeler kommunen at den skal ophæves. Markedsføringsbeskyttelsen opdateres 1 gang i kvartalet.

Når du har markedsføringsbeskyttelse, får du heller ikke reklamer fra virksomheder, som du er kunde hos i dag, f.eks. bank eller realkreditinstitut. Du kan dog aftale med den enkelte virksomhed, at du ønsker at modtage henvendelser fra virksomheden.

Hvis du ikke ønsker, at postvæsenet og teleselskaberne udleverer dit navn og din adresse, skal du henvende dig til Post Nord og de teleselskaber, du har abonnement hos.

Spørgsmål? Kontakt os

Borgerservice

Lindevej 5
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-tirsdag 8.00 - 15.30
Onsdag 8.00 - 9.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.00

Åbningstider
Mandag 10.00 - 17.00
Tirsdag 10.00 - 14.00
Onsdag LUKKET
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 12.00