Job med løntilskud

Du kan blive ansat i et job med løntilskud i en privat eller en offentlig virksomhed. Job med løntilskud betyder, at arbejdsgiveren modtager et tilskud til din løn.

Der findes flere former for løntilskud. Du kan læse om de forskellige muligheder her. Fælles for alle forløbene er at de aftales i samarbejde mellem dig, jobcentret og en virksomhed. Som ansat i et job med løntilskud, skal du fortsat være tilmeldt som ledig i dit jobcenter.

Arbejdstiden fastsættes individuelt, men vil fx, for en fuldtidsforsikret, være på 37 timer. Det er muligt at søge om befordringsgodtgørelse når du er i job med løntilskud.

Luk alle
Åben alle

Løntilskud - private virksomheder

Når du har været ledig i seks måneder, kan du blive ansat med løntilskud hos en privat arbejdsgiver. Du får løn efter den gældende overenskomst eller den løn, der normalt udbetales for det pågældende arbejde. Arbejdsgiver kan få udbetalt en del af din løn som tilskud. Du kan blive ansat i op til seks måneder med løntilskud.

Løntilskud - offentlig virksomheder

Når du har været ledig i seks måneder, har du mulighed for at blive ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Du får en fast timeløn og får udbetalt løn, som svarer til din ydelse som ledig. Dog får du fuld pension af den løn, du ville have fået, hvis du havde været almindeligt ansat.

For dagpengemodtagere kan perioden med ansættelse i en offentlig virksomhed med løntilskud maksimalt vare i fire måneder hos den samme arbejdsgiver.

Løntilskud til førtidspensionister

Hvis du er førtidspensionist kan du, i en individuelt aftalt periode, komme i et løntilskudsjob. 

Job med løntilskud for førtidspensionister (tidligere kaldt skånejob) er en mulighed, hvis du ikke kan klare et job på almindelige vilkår, men ønsker at bevare et aktivt arbejdsliv. Du skal modtage førtidspension og må ikke være folkepensionist.

Jobcenteret bevilliger løntilskuddet på baggrund af en individuel vurdering og godkendelse af ansættelsesforholdet. Løn og øvrige arbejdsvilkår, herunder arbejdstid, aftales mellem dig og arbejdsgiveren i samarbejde med den faglige organisation.

I forbindelse med løntilskudsjobbet har Jobcenteret mulighed for at bevillige:

  • Hjælpemidler
  • Særlig arbejdspladsindretning og/eller
  • Mentorstøtte

-hvis det er nødvendigt for ansættelsen.

Jobcenteret tilbyder desuden vejledning og opkvalificering til førtidspensionister, ligesom der er mulighed for hjælp til at komme i virksomhedspraktik, evt. forud for løntilskudsjobbet.

Spørgsmål? Kontakt os

Jobcenter

Lindevej 5
5750 Ringe

Telefon: 72 53 07 00

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30

Åbningstider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.15
Torsdag 8.00 - 17.15
Fredag 8.00 - 12.45