Bæredygtige initiativer - Verdensmål

I 2020- 21 arbejdede et §17 stk4 udvalg med anbefalinger til, hvordan FMK skal arbejde for opfyldelse af verdensmålene for en bæredygtig udvikling.

Udvalgets arbejde blev afsluttet med forslag til handlingsplan for FN´s verdensmål, som er sendt til politisk behandling i kommunalbestyrelsen.

Luk alle
Åben alle
 • Søren Hansen (R) Formand, Politiker
 • Kim Aas Christensen (S), Politiker
 • Morten Schjøtt (Ø) Politiker
 • Anne Møllegaard Mortensen (O) Politiker
 • Hans Stavnsager, (A) Politiker
 • Lars Tribler, (V) Politiker
 • Christian Møller, Administrerende direktør for FFV Energi & Miljø A/S
 • Hans La Cour, Repræsentant for Erhvervslivet
 • Jens Bruntse, Repræsentant for Fynsland
 • Marie Halkjær Gommesen, Repræsentant for Ungerådet
 • Mette Borg Borup, Borgerrepræsentant
 • Søren Peter Johansen, Borgerrepræsentant
 • Jens Petersen, Borgerrepræsentant

 

Verdensmålsudvalget har den 8. juni 2021 afleveret deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i form af et Handlekatalog.

Der arbejdes nu videre med verdensmålene i kommunen gennem de forskellige fagudvalg

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 21 40
Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider:

Mandag kl. 10.00-12.00
Tirsdag kl. 10.00-12.00
Onsdag LUKKET
Torsdag kl. 15.00-17.00
Fredag kl. 10.00-12.00

Ved brug for hjælp kan der ringes 72 53 21 40 i tidsrummet kl. 10.00-15.00.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.