Virksomheds­praktik

En virksomhedspraktik er et kortere forløb for en ledig - uden lønudgift for virksomheden.

Flere fordele med en virksomhedspraktik

Med virksomhedspraktik giver virksomheden en ledig mulighed for at afprøve kompetencer eller opnå nye kompetencer i forhold til virksomhedens konkrete opgaver.

Hvis der er et godt match mellem kandidat og virksomhed, kan virksomhedspraktikken med fordel bruges som afsæt til:

  • Et ordinært job
  • Et job med løntilskud eller
  • Til at indgå en uddannelsesaftale (fx voksenlærling)

En virksomhedspraktik kan vare op til fire uger og i nogle tilfælde op til otte uger. For ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og personer med begrænsninger i arbejdsevnen m.fl. kan virksomhedspraktikken vare helt op til 13 uger med mulighed for forlængelse efter konkret vurdering.

Forud for virksomhedspraktikkens start, skal der aftales et præcist formål med forløbet, så den ledige får mest muligt udbytte af praktikken. 

Inden praktikperioden afsluttes, bør praktikanten få en tilbagemelding på mulighederne for ordinær
ansættelse, kombinationsforløb eller ansættelse med løntilskud i virksomheden -eller en vurdering af praktikantens muligheder for uddannelse inden for området.

Kontakt jobcenterets Virksomhedsservice på telefon 72537450 ved behov for hjælp eller spørgsmål. 

 

Spørgsmål? Kontakt os

Virksomheds­service

Lindevej 5
5750 Ringe

Telefon: 72 53 74 50

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30

Åbningstider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.15
Torsdag 8.00 - 17.15
Fredag 8.00 - 12.45