Veje

Her kan du læse om kommunens veje og planlagte vejarbejder, parkeringsregler, tilladelse til arrangementer, snerydning og meget mere.

 • Veje i kommunen

  Vejene i Faaborg-Midtfyn Kommune er inddelt i statsveje, kommuneveje og private fællesveje.

  Læs mere
 • Vejarbejde og slidlag

  Du kan her finde oplysninger om aktuelle vejarbejder i Faaborg-Midtfyn Kommune, som kan have betydning for afviklingen af trafikken.

  Læs mere
 • Gadelys

  Er der fejl på gadelyset, kan du indberette fejlen til EnergiFyn via linket på denne side. Ved akutte situationer kan du ringe til Energi Fyns drif...

  Læs mere
 • Skilte

  Der findes mange forskellige skilte på vejarealerne. Læs her om skilte, samt regler for opsætning af skilte, mv.

  Læs mere
 • Vejbygge­linjer og udkørsler

  Få mere at vide om byggelinjer ved veje, udkørsler, mv.

  Læs mere
 • Hæk, hegn og træer

  Hække, hegn og træer skal løbende vedligeholdes. Ved vejarealer og stier er der regler, så trafikken ikke bliver generet.

  Læs mere
 • Snerydning og glatte veje

  Faaborg-Midtfyn Kommune rydder sne og glatførebekæmper på de vigtigste offentlige veje, stier og pladser. I regulativet kan du se, hvad der er din...

  Læs mere
 • Vejbroer

  Der er 35 vejbroer på kommunevejene i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor der er vægtbegrænsninger for passage med tunge køretøjer.

  Læs mere
 • Græsslåning af rabatter

  Græsrabatterne langs kommunens veje slås 2 gange om året, dvs. forår og efterår.

  Læs mere