Anmeld socialt bedrageri

Har du mistanke om snyd med offentlige ydelser, proforma flytninger eller sort arbejde? Så kan du henvende dig til kommunens kontrolenhed.

Der er tale om socialt bedrageri, hvis der udbetales offentlige ydelser til personer, der ikke er berettiget hertil. Det kan være børnetilskud, boligstøtte, kontanthjælp, friplads i daginstitution, sygedagpenge, revalideringsydelse, fleksydelse eller lignende.

Du kan være med til at begrænse socialt bedrageri ved at videregive oplysningerne til kommunens kontrolenhed, som undersøger, om udbetaling af ydelser er sket på forkert grundlag. Er der tale om bevidst snyd, kan kontrolenheden videresende sagen til behandling hos politi og domstole.

Du skal være ret sikker i din sag, da en uberettiget anmeldelse er en ubehagelig oplevelse for den, det går ud over. Hvis du med vilje afgiver de forkerte oplysninger om strafbare forhold, risikerer du at blive politianmeldt.

Anmeld mistanke om socialt bedrageri


Hvis du vil være anonym

Vi accepterer og behandler både navngivne og anonyme anmeldelser. Hvis du vil være anonym i din anmeldelse, skal du undgå at give oplysninger, der kan identificere dig som anmelder. Faaborg-Midtfyn Kommune har pligt til at give den anmeldte alle oplysninger om anmeldelsen. 

Du kan anmelde anonymt på 3 måder:

  • Vælg anonym anmeldelse her på siden
  • Send et brev med posten
  • Anmeld telefonisk

Anonym - Anmeld mistanke om socialt bedrageri

 

Spørgsmål? Kontakt os

Kontrolenheden

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 89 87

Telefon: 72 53 84 36


Skriv sikkert til Kontrolenheden