Databeskyttelse og DPO

Faaborg-Midtfyn Kommune tager databeskyttelse alvorligt. Læs mere om hvilke pligter vi har som kommune, og hvilke rettigheder du har som borger.

Databeskyttelse handler om retten til privatliv

En ny lov om databeskyttelse træder i kraft for hele Europa den 25. maj 2018. Loven giver dig som borger retten til selv at bestemme, hvordan dine oplysninger bliver brugt, og hvem, der må få adgang til dem.

Data er alt fra navn og adresse til cpr-nummer, etnicitet og helbredsmæssige oplysninger. Som borger skal du vide, hvordan dine oplysninger bliver indhentet, anvendt og opbevaret af os som kommune. Du skal også have adgang til at kontakte en databeskyttelsesrådgiver.

Se Datatilsynets hjemmeside for en mere generel datapolitik.

Databeskyttelse i Faaborg-Midtfyn

Fold alle ud

Dine rettigheder

Faaborg-Midtfyn Kommune er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, som vi har registreret om dig for at kunne yde gode kommunale services og ydelser.

Som registreret har du således blandt andet følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. Det betyder, at du kan bede kommunen om at sende nogle eller alle de oplysninger, som vi har om dig. Kommunen har som hovedregel en måned til at efterkomme din anmodning. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Hvis du konstaterer, at vi har urigtige oplysninger om dig, har du har ret til at få oplysningerne rettet. Det er ikke altid muligt at slette en forkert oplysning, da den kan være en del af flere oplysninger i et dokument, som ikke må slettes. Er dette tilfældet vil der blive journaliseret et notat på sagen, hvoraf fejlen dokumenteres.

Ret til sletning

I ganske få tilfælde har du ret til at få slettet oplysningerne om dig. Det er for eksempel tilfældet, hvis du har givet samtykke til behandlingen, og der ikke er andre regler, der forpligter os til at gemme oplysningerne. 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i meget begrænsede tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Det betyder, at vi ikke må lægge vægt på oplysningerne. Det kan for eksempel være, hvis du er uenig i oplysningens rigtighed, eller oplysningen er indhentet på uretmæssigt grundlag. I sådanne og lignende tilfælde må dine oplysninger kun behandles, hvis du giver dit samtykke eller hvis vi har en juridisk forpligtelse til at behandle oplysningerne. 

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod lovlig behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen alenesker i samfundets interesse, jævnfør forordningens artikel 6, styk 1, litra e. Retten til at gøre indsigelse gælder altså kun i konkrete tilfælde, hvor kommunen lovligt kan – men ikke har en pligt til at behandle dine oplysninger. Et eksempel kunne være, at du kan genkende dig selv på et stemningsbillede, som kommunen lovligt anvender på et socialt medie. Ønsker du ikke at være afbilledet på den måde, kan du gøre indsigelse imod det. 

Ret til at have kontrol over egne oplysninger (dataportabilitet)

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i elektronisk form samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

 

 

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Som offentlige myndighed er vi forpligtet til at opbevare dine oplysninger efter arkivlovgivningens regler. Det betyder, at der er forskel på, hvor længe vi kan og skal opbevare dine personoplysninger. Reglerne betyder også, at du som borger kun har en meget begrænset ret til at få dine personoplysninger slettet før kommunen har pligt til at kassere oplysningerne.

Arkivregler på Retsinformation.dk

Samtykke

Er kommunens behandling af dine oplysninger baseret på et samtykke, skal du vide, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os via de kontaktoplysningerne ovenfor. 

Klageadgang

Er du utilfreds med vores behandling af dine oplysninger, har du også mulighed for at klage til Datatilsynet. 

Datatilsynets kontaktoplysninger 

Kontakt databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Simon Pedersen
72 53 64 47

Send sikker mail via Borger.dk

Send sikker mail via Virk.dk

Er du fritaget fra Digital Post?

Hvis du som borger er fritaget fra digital post, er du velkommen til at sende et brev til vores databeskyttelsesrådgiver:

Faaborg-Midtfyn Kommune
Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Eller:

Faaborg-Midtfyn Kommune
Mellemgade 15
5600 Faaborg

Att.: Databeskyttelsesrådgiver