Databeskyttelse

Faaborg Midtfyn Kommune behandler personoplysninger. Læs mere om, hvordan vi behandler personoplysninger, hvilke pligter vi har som kommune, og hvilke rettigheder du har som borger.

Luk alle
Åben alle

Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der knytter sig til en person, som for eksempel personnummer, navn og adresse. Når kommunen behandler oplysninger om borgerne, skal det ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

Kommunens behandling af personoplysninger

Når vi som kommune behandler oplysninger om en borger, har vi pligt til at oplyse borgeren. Vi har pligt til at oplyse om formålet med og grundlaget for behandlingen, hvilke oplysninger vi behandler, og hvor længe vi gemmer oplysningerne. Derudover skal vi informere borgerne om deres rettigheder, når vi behandler deres personoplysninger.

Den dataansvarlige

I Faaborg Midtfyn Kommune er vi dataansvarlige. Det betyder, at kommunen bestemmer formålene for behandling af personoplysninger. Det betyder også, at kommunen er forpligtet til at tage hensyn til borgerens rettigheder, når vi behandler personoplysninger.
Da Faaborg Midtfyn kommune er en offentlig myndighed, har vi pligt til at udpege en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Har du spørgsmål til, hvordan kommunen håndterer oplysninger om netop dig, kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren via kontaktboksen her på siden.

Formål og retsgrundlag

Faaborg Midtfyn Kommune må kun behandle oplysninger om borgere, når behandlingen sker med et lovligt formål. Det betyder, at kommunen skal begrænse sig til kun at behandle oplysninger, som er nødvendige for den enkelte sag.
Kommunens adgang til at behandle almindelige personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e. Kommunens adgang til at behandle særlige oplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Opbevaring af personoplysninger

Som udgangspunkt må den dataansvarlige ikke opbevare oplysninger i længere tid end nødvendigt. Som offentlig myndighed er kommunen lovmæssigt forpligtet til at bevare oplysninger i længere tid, end sagsbehandlingen umiddelbart giver anledning til. Dette medfører, at din ret til at få slettet oplysninger om dig bliver begrænset.

Dine rettigheder

Når Faaborg-Midtfyn Kommune behandler oplysninger om dig, får du en række rettigheder. Ønsker du at iagttage dine rettigheder, kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen behandler(indsigtsret)

Du kan til enhver tid anmode om at blive informeret om, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig.
Ret til at kræve forkerte oplysninger rettet (berigtigelse)
Viser det sig, at kommunen behandler forkerte oplysninger om dig, har du ret til at kræve dem rettet.

Ret til sletning

Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig. Din ret til at få slettet oplysninger er betinget af, at kommunen ikke er lovmæssigt forpligtet til at bevare oplysningerne.

Ret til begrænsning af behandling

Du kan i særlige tilfælde begrænse kommunens adgang til at behandle oplysninger om dig. Kommunen må herefter kun behandle oplysninger om dig, hvis der gives samtykke, eller kommunen er lovmæssigt forpligtet til at foretage behandlingen.

Ret til indsigelse

Hvis kommunen begrunder behandling af dine oplysninger med, at det sker i samfundets interesse, kan du gøre indsigelse og begrænse kommunens lovlige adgang til at behandle oplysninger om dig.

Ret til at få udleveret dine personoplysninger

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i elektronisk form samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klageadgang

Er du utilfreds med vores behandling af dine oplysninger, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.

Spørgsmål? Kontakt os

Databeskyttelses-rådgiver

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30

Send sikkert via borger.dk

Send sikkert via virk.dk 

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30

Åbningstider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30