Aflevering af affald

Find oplysninger om sortering og håndtering af affald, samt adresse og åbningstider for genbrugspladser.

Affald i Faaborg-Midtfyn Kommune skal sorteres og afleveres efter de regler der er i kommunens regulativ for dagrenovation. 

Luk alle
Åben alle

I starten af 2022 er en ny affaldsordning i Faaborg-Midtfyn Kommune blevet indført.

Ordningen beskriver hvordan affald skal sorteres, hvor det skal afleveres og i hvilke områder, der gælder særlige forhold.

FFV Renovation driver kommunens affaldsøer og genbrugsstationer og komposteringspladser. Se kort over dem her. Kort over hvor du kan aflevere affald

Der er 4 genbrugsstationer i Faaborg-Midtfyn Kommune og du kan frit vælge mellem dem.

Find nærmeste genbrugsstation

Brobyværk Genbrugsstation
Rønnevej 6
5672 Broby

Faaborg Genbrugsstation
Mørkebjergvej 12
5600 Faaborg 

Ringe Genbrugsstation
Korsvangen 7
5750 Ringe 

Årslev Genbrugsstation
Erhvervsvangen 22
5792 Årslev

Åbningstider og information

Reglerne for brug af stationerne kan ses i Regulativ for husholdningsaffald

Hvilke køretøjer må køre ind på genbrugspladsen?

Køretøjer med en vægt på op til 3.500 kg plus trailer, har adgang til alle pladser adgang. Affaldet skal være synligt for personalet (gennemsigtige/klare sække).

Du kan læse mere om, hvad du må aflevere på genbrugspladsen, og hvordan det skal sorteres, på FFV A/S´s hjemmeside

Have-parkaffald kan komposteres i egen have eller afleveres på genbrugsstationer.

Hvad må afleveres?

På pladser til haveaffald må der kun afleveres haveaffald, som ikke må indeholde fremmedelementer af nogen art, skal være uemballeret og uden snøring. Gødning fra dyr herunder kæledyr modtages ikke.

Hvilke køretøjer må komme på pladserne?

Adgang til komposteringspladserne er tilladt for køretøjer op til 3500 kg med eller uden trailer. 

Haveaffald i lokalsamfund

I Vester Aaby er der opstillet en containere til haveaffald. I øvrige områder i kommunen kan haveaffald afleveres på alle kommunens genbrugsstationer, hvor det bliver omdannet til kompostmuld som alle borgere gratis kan hente.

Regulativ for Husholdningsaffald

Reglerne for brug af stationerne kan ses i Regulativ for husholdningsaffald

 

Med nedgravede affaldsbeholdere undgås individuelle skraldespande i de små gader i Faaborg.

Ved at gemme affaldet og beholderne væk under jorden mindskes lugtgenerne fra affaldet i sommervarmen.

Der er etableret 6 affaldsbeholdere i Faaborg midtby. Beholderne er indtil videre et forsøg, som politikerne i kommunen har godkendt.

Hvis du har kommenterer til forsøget eller måske ideer til udvidelse, er du meget velkommen til at kontakte os på teknik@fmk.dk

Nedgravede affaldsbeholdere er en fordel i områder med trange og snævre forhold. Beholderne er nemme og sikre at bruge, og du kan frit vælge den beholder der passer bedst i forhold til dit gøremål.

Find yderligere FFV Renovation

Reglerne for sortering af affald m.v. kan ses i Regulativ for husholdningsaffald

Vejledning på nettet

På nettet findes guides til reparation af blandt andet hårde hvidevarer og køkkenmaskiner.

Tilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune

POL REP på Polymeren i Årslev, er et værksted,  hvor du kan få mange ting repareret.

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 21 40
Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider:

Mandag kl. 10.00-12.00
Tirsdag kl. 10.00-12.00
Onsdag LUKKET
Torsdag kl. 15.00-17.00
Fredag kl. 10.00-12.00

Ved brug for hjælp kan der ringes 72 53 21 40 i tidsrummet kl. 10.00-15.00.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.