Lokalråd

21 lokalråd samler landsbyerne i lokale netværk og skaber stærke og levende lokalsamfund i kommunen.

Landsbyer samlet i lokalråd

Kommunen har 64 landsbyer. De er organiseret i 21 lokalråd, der understøtter engagement og samarbejde i lokale netværk og fungerer som talerør i sager, der vedrører lokalområdet.

Lokalrådene er vigtige partnere i kommunens løbende dialog med borgerne om initiativer og politikker, der bidrager til stærke og levende lokalsamfund.

Lokalrådenes formål

Et lokalråd er lokalsamfundets paraplyorganisation. Det repræsenterer foreninger, institutioner, virksomheder og borgere.

Lokalrådets formål er:

  • at varetage lokalsamfundets interesser.
  • at fremme trivsel og udvikling i lokalsamfundet.
  • at bevare og videreudvikle de fysiske, kulturelle og demokratiske værdier i lokalsamfundet.
  • at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet.
  • at fremme samarbejdet mellem lokalsamfundets interessenter, politikere og myndigheder.

Sådan vælges bestyrelsen

Lokalrådene er lokale interesseforeninger, hvor du som borger kan blive valgt ind i bestyrelsen på foreningernes årlige generalforsamling.

Enkelte lokalråd har sammensat deres bestyrelser med repræsentanter fra lokalsamfundets kultur-, idræts- og borgerforeninger, og i 2 lokalråd bliver bestyrelsen valgt for en 4-årig periode, idet de holder valg samtidig med kommunalvalg.

Du kan finde mere information om, hvad det enkelte lokalråd arbejder med, på lokalrådets hjemmeside.

Luk alle
Åben alle

Oversigt over lokalråd

Forstadsbåndet

Lokalråd i den nordlige og nordvestlige del af kommunen

Lokalrådet for Nr. Lyndelse-Nr. Søby

MitMidtFyn

Lokalråd, erhvervs- og handelsstandsforeninger er gået sammen i MitMidtfyn og etablere paraplyorganisationen MitMidtfyn.

Lokalrådet for Gestelev-Heden-Vantinge

Kværndrup Lokalråd

Faaborgegnen

Lokalråd i den sydlige del af kommunen