Sommerhus og flexbolig

Pensionister, der har ejet deres sommerhus i mindst 1 år, må bo i det hele året. Kommunalbestyrelsen kan give dig lov til at bruge din helårsbolig som fritidshus.

Luk alle
Åben alle

Flexbolig

Kommunalbestyrelsen kan give dig lov til at bruge dit helårshus som fritidshus/flexbolig.

Lov om flexbolig

Loven om flexboliger betyder, at du som ejer kan søge kommunen om at få lov til bruge dit helårshus til fritidsformål og på et senere tidspunkt vende tilbage til at bo i huset hele året igen.

Det vil sige, at du personligt kan blive undtaget fra pligten til helårsbeboelse, selvom der er tale om en helårsbolig. Tilladelsen bortfalder ved salg eller når du, eller en anden flytter permanent ind i boligen (med folkeregisteradresse).

Boligen vil altid skulle opfylde kravene til helårsbeboelse.

For flexboliger beliggende i landzone kræver det en landzonetilladelse ved til- og ombygning.

Nuværende retningslinjer for flexboliger

  • Der kan gives tilladelse til flexbolig i hele Faaborg-Midtfyn Kommune, på nær Bjørnø, eller hvis ejendommen er underlagt andre regler; ex. stuehus til landbrugsejendom eller lokalplan, der er udlagt til helårsbeboelse.
  • Tilladelserne er personlige og følger derfor ejeren og ikke ejendommen. Sælges ejendommen, skal den nye ejer søge om en ny tilladelse, hvis dette ønskes.
  • Flexboligtilladelsen bortfalder, hvis helårsbeboelse i boligen genoptages.
  • Der kan gives et bindende forhåndstilsagn, der er personligt og tidsbegrænset til 6 måneder, til en køber, der ønsker at erhverve en bolig med henblik på flexbolig.
  • Flexboliger er ikke fritaget for en landzonetilladelse ved til- og ombygning, uanset om det endelige boligareal ikke overstiger 500m2.
  • Ejendommen skal være minimum 10 år gammel, før der kan opnås flexboligtilladelse.

Kan din bolig få flexboligtilladelse?

På kortet kan du orientere dig om lokalplaner; hvis der i lokalplanens bestemmelser står at området skal anvendes til helårsbeboelse, kan der IKKE gives flexboligtilladelse.

Det fremgår af BBR meddelelsen om ejendommen er en landbrugsejendom/stuehus til landbrug, som derfor har bopælspligt efter landsbrugsloven, og ikke kan opnå flexboligtilladelse.

På BBR meddelelsen står der også hvornår boligen er opført, så du kan se om den er gammel nok, til at kunne få flexboligtilladelse.

Helårsbeboelse i sommerhus

Sommerhuse må benyttes fra 1. marts til 31. oktober. Der er dog særlige regler for pensionister, der har ejet deres sommerhus i mindst et år.

Beboelse i sommerhus

Sommerhuse må bruges som fast bolig i perioden 1. marts til 31. oktober. Om vinteren må sommerhuset kun bruges til kortere ferier, højst 3-4 uger sammenlagt, samt i weekender og helligdage.

Undtagelser – lovlig helårsbeboelse

Pensionister og efterlønnere har mulighed for at bo i deres sommerhus, eller fritidshus i landzone, hvis følgende der opfyldt:

  • Ejer har ret til folkepension
  • Ejer er over 60 år, og modtager pension, efterløn eller lign.
  • Ejeren modtager førtidspension
  • Ejeren har ejet sommerhuset i mindst et år

Sommerhuset skal som udgangspunkt ikke opfylde bygningsreglementets krav for helårsboliger, men kommunen kan dog beslutte, at sommerhuset ikke er egnet til helårsbeboelse, hvis boligen er sundhedsfarlig.

Som pensionist behøver du ikke søge kommunen om tilladelse til at flytte i sommerhus, hvis du opfylder kravene - du kan blot tilmelde dig Folkeregisteret på sommerhusadressen. Du skal naturligvis kunne dokumentere, at du opfylder kravene, hvis kommunen beder om det.

Der kan i meget særlige tilfælde og på Avernakø gives dispensation til helårsbeboelse i sommerhus.

Spørgsmål? Kontakt os

Plan

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 36

Send en mail

Skriv sikkert til os