Vejbroer

Der er 35 vejbroer på kommunevejene i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor der er vægtbegrænsninger for passage med tunge køretøjer.

Der er tre typer af vægtbegrænsninger, som er skiltet ved de berørte broer:

  • Max. tilladt akseltryk på 10 ton.
  • Max. tilladt akseltryk på 10 ton samtidig med max. tilladt bogietryk på 16 ton.
  • Max. tilladt bogietryk på 16 ton samtidig med max. tilladt totalvægt af køretøjet på 20 ton.


Hvor der ikke er skiltet med vægtbegrænsninger, er de tilladte belastninger:

  • Max. tilladt akseltryk er 11,5 ton.
  • Max. tilladt bogietryk er 19 ton.
  • Max. tilladt totalvægt af et køretøj er 26 ton.
  • Max. tilladt totalvægt for vogntog er 54 ton, hvis der er mindst 7 aksler på vogntoget.
  • Max. tilladt totalvægt for påhængsvogne er 30 ton, hvis der er mindst 4 aksler på påhængsvognen.
  • Max. tilladt totalvægt for 4-akslede lastbiler er 32 ton.

Særtransporter:

Hvis disse max-belastninger overskrides, skal der søges tilladelse til særtransport hos politiet.

Broer på private fællesveje er ikke medtaget.

Vej og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 22 00

Send en mail

Skriv sikkert til os