Kvalitet og tilsyn

Læs om kommunens arbejde med kvalitet og tilsyn i dagtilbud.

Tilsynet sikrer, at forældre og børn i kommunen får den pædagogiske kvalitet og service Kommunalbestyrelsen har besluttet, og at tilbuddene lever op til lovgivningen. I nedenstående finder du bl.a. information om formålet med tilsyn samt en beskrivelse af de politisk vedtagne rammer for tilsyn. Du finder også de seneste datarapporter og tilsynsnotater samt en henvisning til kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet.

Luk alle
Åben alle

Formål og rammer for tilsyn

Formål

Tilsyn sikrer, at forældre og børn får den service, Kommunalbestyrelsen har besluttet, og at tilbuddene lever op til lovgivningen. Kommunalbestyrelsen skal ifølge dagtilbudsloven føre tilsyn i alle dagtilbud i kommunen.

Tilsynet skal sikre:

  • At dagtilbuddet efterlever de mål og rammer, der er fastlagt af Kommunalbestyrelsen.
  • At dagtilbuddet efterlever lovens mål om at sikre alle børns læring, udvikling og trivsel.
  • At dagtilbuddet er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.
  • Udvikling af fortsat høj kvalitet i dagtilbuddets kerneydelse.

Rammer for tilsyn

Tilsyn i Faaborg-Midtfyn Kommunes dagtilbud sker ud fra en politisk fastsat ramme, der både sikrer, at kvaliteten kontrolleres, samt at dagtilbuddene modtager anvisninger til, hvordan kvaliteten kan videreudvikles. På baggrund af tilsynsprocessen udarbejdes der som minimum hvert andet år et tilsynsnotat for det enkelte dagtilbud. 

Tilsyn i Faaborg-Midtfyn Kommunes dagtilbud omfatter; kommunale, selvejende og private dagtilbud samt private pasningsordninger.

Samlet tilsynsrapport for private pasningsordninger

Der gennemføres et årlig hjemmebesøg af en tilsynskonsulent i alle private pasningsordninger. Besøget foregår som deltagerobservation i hjemmet, og følger den daglige praksis. Herefter modtager den enkelte pasningsordning en individuel tilsynsrapport.

Når en tilsynsrunde hos private børnepassere er afsluttet, opsamles de væsentligste opmærksomheder og tendenser i en samlet tilsynsrapport.

Datarapport og tilsynsnotat for private dagtilbud

Børnehaven Solstrålen

Børnehuset Fuglereden

Hjemly Skov- og Idrætsbørnehave

Haastrup Børnehave og Vuggestue

Kernehuset Børnehave og Vuggestue

Krudtuglen Vuggestue og Børnehave

Lillely Skovbørnehave og Vuggestue

Myretuen Ryslinge

Naturbørnehaven Tarup-Davinde

Nr. Lyndelse Børnehave og Vuggestue

Rudme Friskole, Børnehave og Vuggestue

Sdr. Nærå Børnehus

Stentevang Børnehave og Vuggestue

Tinghøj Vuggestue og Børnehave

Trunderup Børnehave

Datarapport og tilsynsnotat for kommunale og selvejende dagtilbud

BRAHESMINDE

BØGEBJERG BØRNEHUS

BØRNEHAVEN BROHOLM

ESPE SKOLE OG BØRNEHAVE

KAPTAJNGÅRDEN

LUNDSBJERG BØRNEHUS

OMRÅDEINSTITUTION MIDT

OMRÅDEINSTITUTION NORD

OMRÅDEINSTITUTION SYD

OMRÅDEINSTITUTION VEST

RINGGÅRDENS BØRNEHAVE

TRE EGE – EVENTYRHUSET OG OASEN

ÅRSLEV BØRNEHAVE OG VUGGESTUE

Spørgsmål? Kontakt os

Pladsanvisningen

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 32 33

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os 
(Virksomhed)

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 11.00
Tirsdag: Lukket
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 11.00

Bemærk:

Pga. stor travlhed er der i øjeblikket forlængede svartider på henvendelser til Pladsanvisningen.

Husk at du altid kan komme i kontakt med os ved at sende en sikker mail.