Budget 2024

Faaborg-Midtfyn Kommune har fået nyt budget for 2024. 24 ud af 25 af kommunalbestyrelsens medlemmer tager ansvar for kommunens fremtid i ny budgetaftale.

Budgetaftalen fortsætter linjen fra sidste års aftale med at øge budgettet til de store velfærdsområder betragteligt for at kunne fastholde serviceniveauet, i takt med at flere borgere får brug for kommunens ydelser.

Derfor er basisbudgettet til dagtilbud (3 mio. kr.), det samlede socialområde (9,4 mio. kr.) og ældreområdet (5,5 mio. kr.) i alt tilført 17,9 mio. kr. mere i forhold til 2023. Basisbudgettet til øvrige områder er samlet set tilført 7,1 mio. kr. i forhold til 2023. Samlet set er det kommunale basisbudget løftet med 25 mio. kr. i forhold til 2023.

Det er særligt ambitionerne for kommunens lokalområder, ældreområdet samt børn og unge, der har fyldt i de politiske forhandlinger i år.

Blandt andet er der med budgetaftalen afsat penge til et nyt signaturprojekt, hvor et såkaldt §17, stk. 4-udvalg skal arbejde med at skabe liv i lokalsamfundene og på øerne. I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi mere end 60 mindre lokalsamfund, som i større eller mindre grad allerede arbejder med spændende udviklingsplaner. Det nye udvalg skal understøtte det arbejde, der foregår lokalt, samt foreslå nye handlinger, der skal være klar til prioritering til forhandlingerne om budget 2025.

Projektet får en økonomisk ramme på 10 mio. kroner, som udvalget kan foreslå handlinger for over fire år med det formål at skabe liv i lokalsamfundene og på øerne.

Derudover indeholder budgetaftalen økonomiske løft til børn- og ungeområdet med blandt andet opgradering af dagtilbud og skoler samt understøttelse af den specialundervisning, som nu skal varetages på skolerne lokalt.

På ældreområdet er der blandt andet prioriteret bedre bemanding i aftentimerne på to af kommunens plejehjem samt større pulje til aflønning af elever, der uddanner sig indenfor ældreplejen.

”Forligspartiernes fokus har været at skabe et fornuftigt og økonomisk ansvarligt budget, som sikrer vores velfærd i det kommende år samt årene, der kommer efter. Også når behovet for kommunens ydelser vokser,” siger borgmester Hans Stavnsager. 

Med denne budgetaftale er der afsat 98,3 mio. kr. til anlægsprojekter i 2024 og 367,5 mio. kr. i hele budgetperioden. Til nye driftstiltag afsættes 20,7 mio. kr. i 2024, faldende til 10,9 mio. kr. i 2027. Samtidig gennemføres der besparelser og effektiviseringer for 24,7 mio. kr. i 2024, stigende til 28,4 mio. kr. i 2027.

NYE GRUNDSKYLDSBEREGNINGER GAV KAOTISK PROCES

Årets budgetforhandlinger var præget af, at der i 11. time kom nye skøn fra Skatteministeriet over indtægterne fra grundskyld. Dette gav pludselig knapt 25 mio. kroner mindre end forventet at gøre godt med i budgettet. Udmeldingen kom desuden efter, at den offentlige høring samt anbefalinger fra medarbejderne om budgetforslagene var afsluttet.

”Som jeg har sagt tidligere, ærgrer det mig voldsomt, at både borgere og medarbejdere har forholdt sig til budgetforslagene på et forkert grundlag. Og på den måde har det været en meget frustrerende proces at få lagt budgettet i år. Jeg kan kun beklage den timing, som desværre var ude af vores hænder. Men jeg er til gengæld glad for, at vi har kunnet lande en bred og fornuftig aftale, som sikrer både velfærd og udvikling, selvom omstændighederne var imod os,” siger borgmester Hans Stavnsager. 

For at afbøde den negative effekt af de ændrede grundskyldsvurderinger i 2024 optages ekstraordinært lån til anlægsprojekter afholdt i 2023 på 9 mio. kr. i 2024.  Derudover optages lån til energibesparende foranstaltninger på 10 mio. kr. i alle årene. Samlet set afdrager kommunen dog fortsat 39,8 mio. kroner på gælden i 2024, hvilket forbedrer den fremtidige økonomi.

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten FMK og løsgænger Lea Sztuk Haahr er med i budgetaftalen. Enhedslisten står udenfor aftalen.

Budgetaftale

Budgetpublikation 2024-2027

 

Vedtagne budgetforslag 

Høringssvar

Spørgsmål? Kontakt os

Økonomi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30
Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30