Hjemmehjælp

Hvis du oplever, at de praktiske opgaver i hverdagen og din personlige pleje er blevet svær at klare selv, kan du søge kommunen om støtte og hjælp.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du kan blive visiteret til et rehabiliteringsforløb eller hjemmehjælp. Du kan også finde kontakt oplysninger på hjemmeplejegruppen i dit område, hvis du modtager hjemmehjælp.

Luk alle
Åben alle

Sådan søger du om hjemmehjælp Start

Hvis du ønsker at ansøge om hjemmehjælp kan du, eller dine pårørende, kontakte Rådgivning og Visitation via sikker post eller tage telefonisk kontakt.

Hos Rådgivning og Visitation giver vi dig generel vejledning og vurderer, om der kan træffes afgørelse i din sag, når du henvender dig.

Har vi brug for flere oplysninger i din sag, for at vi kan træffe afgørelse, indhentes de enten ved et møde med dig eller skriftligt fra eksempelvis sygehus eller speciallæge.

Vi vejleder dig naturligvis også, hvis du ønsker at klage over en afgørelse.

Ny teknologi i hjemmeplejen

Politikerne har ved budget 2024 besluttet at implementere robotstøvsuger og -gulvvasker. Søger du hjælp til gulvvask vil du derfor blive mødt med nedenstående serviceniveau:
Støvsugning udføres ved hjælp af robotstøvsuger. Du eller dine pårørende skal selv lære at betjene og tømme robotstøvsugeren. Kan ingen af jer dette, kan du visiteres til at hjemmeplejen hjælper med dette. I særlige tilfælde kan du få støvsuget med en almindelig støvsuger.

Gulvvask udføres ved hjælp af selvkørende robotgulvvasker. I særlige tilfælde kan du få hjælp til gulvvask. Du eller dine pårørende skal selv lære at betjene og tømme robotgulvvaskeren. Kan ingen af jer dette, kan du visiteres til at hjemmeplejen hjælper med dette.

Du anskaffer selv en robotstøvsuger og -gulvvasker som sædvanligt indbo og har ansvaret for, at hjemmets indretning ikke er til hinder for, at robotten kan komme omkring.

Manuel støvsugning og gulvvask tilbydes alene til borgere, hvor det vurderes, at borger grundet sin funktionsnedsættelse ikke er i stand til at få renholdt sit hjem med en robotstøvsuger og -gulvvasker.
Både i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp forsøger vi altid at støtte dig i at gøre opgaverne selv, da du herved træner/vedligeholder dine funktioner.

Behov for hjemmehjælp der ikke kan vente

Har du behov for hjælp til personlig pleje eller måltider snarest muligt, kan hjælpen starte fra dag til dag.

Hjemmehjælp eller rehabilitering

Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne støtte dig i at du kan klare mest muligt selv i din hverdag.
Hvis vi vurderer, at et rehabiliteringsforløb vil kunne forbedre din evne til at klare dig i hverdagen og dermed nedsætte dit behov for hjælp, tilbyder vi dig et korterevarende tidsafgrænset forløb.
Du får støtte på baggrund af, hvad du selv kan klare, og hvad du har behov for, at andre hjælper dig med.

Besøg hjemme hos dig

Besøg hjemme hos dig: Hvis visitator vurderer, at der er behov for et besøg hjemme hos dig, tilbydes du det. Mødet har til formål at afklare, hvad du har behov for hjælp til.
Du har naturligvis ret til at have en bisidder med ved visitationsbesøget. Det vælger du selv.

Før du søger om hjælp til rengøring

Inden du søger om hjælp til praktiske opgaver, er det vigtigt, at du overvejer, om du kan løse opgaverne på en anden måde end du plejer.

Kan du bruge andre redskaber til rengøring - f.eks. bruge en robotstøvsuger i stedet for en almindelig støvsuger eller bruge et moppesystem i stedet for klud og gulvskrubbe? Du kan også prøve at dele rengøringsopgaverne op over flere dage, så du f.eks. gør stuen ren én dag, soveværelset en anden, badeværelset en tredje dag osv.

Hvad sker der, når du har søgt om hjælp til rengøring?

Når du har søgt om hjælp til praktiske opgaver, vil du blive spurgt, hvordan du klarer rengøringen nu, hvordan du bruger din støvsuger, hvordan du vasker gulve, og hvor lang tid det tager for dig at klare rengøringen i dit hjem.

Vi vurderer dine oplysninger og sammenholder dem med, hvordan du i øvrigt klarer dig i hverdagen. Det vil indgå i vurderingen, om du vil kunne klare rengøringen på en anden måde, end du plejer. I forbindelse med din ansøgning vil vi også se på, om du f.eks. ved hjælp af træning, vejledning i ergonomiske arbejdsstillinger eller hjælpemidler selv vil være i stand til at klare rengøringen i dit hjem.

Hvis vi vurderer, at du kan klare at gøre rent ved f.eks. at dele rengøringen op over 14
dage, bruge en robotstøvsuger eller moppesystem til gulvvask - vil du ikke være berettiget til rengøringshjælp.

Hvis du bor sammen med en anden person (samlever, ægtefælle, søn eller datter) vil deres evne til at klare rengøringen, alene eller sammen med dig, også indgå i vurderingen.

Ideer du kan afprøve, før du søger om hjælp til rengøring

Støvsuge:

 • Hvis du synes, at din støvsuger er tung eller svær at trække med rundt, kan du f.eks. overveje at:
 • Købe en robotstøvsuger eller en 2-i-1 støvsuger, som er nemmere at håndtere
 • Lade støvsugeren gøre arbejdet. Kør langsomt med den, og undgå at trykke
 • Lade din støvsuger stå fremme - så du undgår at skulle løfte den ind og ud af et skab
 • Skrue ned for sugestyrken - så kører den lettere, og du skal ikke bruge så mange kræfter
 • Sidde ned til støvsugning
 • Sætte møbelbørsten for enden af det lange støvsugerrør, så du kan nå fodpaneler og evt. spindelvæv i loftshøjde.

Vaske gulv:

Hvis du synes, at det er svært at vride en klud eller bøje dig ned for at nå gulvspanden, kan du f.eks. overveje at:

 • Anskaffe et gulvmoppesystem, hvor der er monteret en vrider. Du undgår herved at skulle vride klude. En moppe kan også bruges til f.eks. at rengøre fliser, skabslåger og lofter
 • Sætte gulvspanden på en stol, op i køkkenvasken eller bruge vasken som spand. Du undgår herved at skulle bøje dig
 • Bruge en gribetang til f.eks. at tage klude op af en spand med – Sådan undgår du at skulle bøje dig.

Skifte sengelinned:

Hvis du synes, at det er svært at skifte sengelinned, kan du f.eks. overveje at:

 • Bruge stræklagner med elastik rundt i kanten. De er lettere at lægge på
 • Bruge en topmadras oven på madrassen. Det gør det mindre tungt at håndtere, når lagnet skal på
 • Sidde ned, når du skal skifte dyne- og pudebetræk

Tørre støv af:

Hvis du synes, det er svært at tørre støv af på høje møbler og ved gulvet, kan du f.eks. overveje at:

 • Bruge en støvekost med et langt skaft
 • Bruge en handske beregnet på at tørre støv af
 • Bruge en gribetang

Vaske tøj:

Hvis du synes, at det er svært at klare vasketøjet, kan du f.eks. overveje at:

 • Få din vaskemaskine højere op, så du undgår at skulle bukke dig
 • Flytte din vaskemaskine, hvis den står i kælderen, og du har svært ved at gå på trapper
 • Bruge tørretumbler
 • Bruge et tørrestativ, som du kan nå, uden at du skal strække dig og løfte armene
 • Bruge klemmer med stort greb, når du hænger tøj op
 • Lægge tøj sammen, når du sidder ved et bord

Vaske op:

Hvis du synes, at det er svært at klare opvasken, kan du f.eks. overveje at:

 • Bruge klude og svampe i stedet for opvaskebørste
 • Sætte opvasken i blød, så den er lettere at rengøre
 • Bruge et stativ, så det, du vasker op, kan lufttørre
 • Anskaffe en opvaskemaskine eller bordopvaskemaskine

Rehabiliteringsforløb

Bevilges du et rehabiliterende forløb arbejder du målrettet mod at blive i stand til at klare dig selv. Der bliver taget udgangspunkt i dine daglige aktiviteter, som hjemmehjælpen støtter dig i.

Du får besøg af en terapeut fra Myndighed, Sundhed og Ældre, som sætter mål for forløbet sammen med dig. Du modtager løbende rådgivning fra terapeuter, som samarbejder med hjemmehjælpen omkring dit forløb. Det kan også være at du undervejs i forløbet skal afprøve hjælpemidler eller velfærdsteknologi, hvis det vurderes at det kan hjælpe dig med at komme til at klare dig selv igen.

Frit valg af leverandør af hjemmehjælp

Hvis du får hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp, så har du mulighed for at vælge kommunal eller privat leverandør.
Du kan med 30 dages varsel, vælge en anden leverandør. Dette kan ske ved henvendelse til visitator i Rådgivning og Visitation.
Du har også mulighed for selv at udpege en privat person til at hjælpe dig med den aftalte hjælp. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som ansætter pågældende.
Der er ikke frit valg på leverandør i rehabiliteringsforløb. Her er den kommunale hjemmehjælp leverandør.

Hjemmehjælp kan byttes til andre opgaver

Fleksibel hjælp giver mulighed for at bytte visiterede indsatser til ydelser, du ikke er bevilget. Ydelserne behøver ikke at være omfattet at det kommunalt fastsatte serviceniveau.
Hvis du gentagne gange fravælger samme ydelse, skal leverandøren kontakte visitationen og sikre, at der sker en revurdering, før du igen kan modtage hjælpen.
Hvis leverandøren finder bytteydelsen uforsvarlig, har vedkommende pligt til at sige fra, og i stedet levere den visiterede ydelse.
Du kan kun bytte praktisk hjælp til noget andet praktisk hjælp. Ligeledes kan du kun bytte hjælp til personlig pleje til noget andet personlig pleje.

Afbud og aflysninger

Det er vigtigt at du giver leverandøren besked, hvis du er forhindret i at modtage hjælpen. På hverdage senest 24 timer og i weekenden senest 48 timer før du skal modtage hjælpen. Hvis du selv aflyser et planlagt besøg, får du som udgangspunkt ikke erstatning for dette.

Kontakt din kommunale hjemmeplejegruppe

Hjemmeplejegruppe Broby

Allested-Vejle, Broby, Brobyværk, V. Hæsinge


Kontor/Planlægger
Telefon: 72532067

Nødkaldstelefon, dag og aften: 72 53 59 07

Leder Morvarid Khosravi-Khorsshad
Telefon: 72 53 89 44

Hjemmeplejegruppe Horne-Svanninge

Horne, Svanninge, Bøjden, Dyreborg, Faldsled, Millinge, Haastrup, Faaborg V, Bjørnø


Kontor/Planlægger
Telefon: 72535837 og 72535824

Nødkaldstelefon, dag og aften: 72 53 55 88

Leder Anne Mygind
Telefon: 72 53 23 79

Hjemmeplejegruppe Faaborg C

Faaborg C, Lyø, Faaborg Ø til bygrænsen


Kontor/Planlægger
Telefon: 72535204

Nødkaldstelefon, dag og aften: 72 53 55 48

Leder Trine Jensen
Telefon: 72 53 55 86

Hjemmeplejegruppe V. Aaby

Aastrup, V. Aaby, Korinth, Diernæs, Pejrup, Espe, Krarup, Hillerslev, V. Hæsinge, Snarup og Avernakø


Kontor/Planlægger
Telefon: 72534974 og 72535652

Nødkaldstelefon, dag og aften: 72 53 55 58

Leder Kim Baden
Telefon: 72 53 49 27

Hjemmeplejegruppe Ringe

Assensvej til bygrænsen, Svendborgvej til Boltinggårdsvej, Odensevej til Hestehavevej

Kontor/Planlægger
Telefon: 72535611 og 72535779

Nødkaldstelefon
Klokken 07-23.00 - telefon: 72 53 58 07

Leder Elin Birgitte Leisted Hansen
Telefon: 72 53 58 08

Hjemmeplejegruppe Årslev

Årslev, Gestelev, Vantinge, Nr. Søby, Nr. Lyndelse, Sdr. Nærå, Sdr. Højrup, Pederstrup, Sallinge, Radby, Heden, Allested, Dømmestrup, Tarup, Sødinge.

Kontor/Planlægger
Telefon: 72535768

Nødkaldstelefon, dag og aften: 72 53 58 10

Leder Karina Dücher Nielsen
Telefon: 72 53 23 83

Hjemmeplejegruppe Gislev

Gislev, Ryslinge, Kværndrup, Krarup-Snarup, Ferritslev, Rolfsted, Fjellerup, Sandager, Lørup, Sødinge, Havndrup, Søllinge, Hudevad

Kontor/Planlægger
Telefon: 72538503

Nødkaldstelefon
Klokken 07-15.00 - telefon: 72 53 56 78
Klokken 15-23.00 - telefon: 72 53 59 70

Leder Majbritt Borgensgaard
Telefon: 72 53 56 16

Nattevagt hele FMK

Kontor/Planlægger
Telefon: 72538503

Nødkaldstelefon: 72 53 63 48

Leder Majbritt Borgensgaard
Telefon: 72 53 56 16

Kontakt din private leverandør

Madservice:

Det Danske Madhus

Personlig pleje og praktisk hjælp:

AK Hjemmeservice, Årslev
Telefon 20 33 53 32

DANREN

Svanepleje

Susannes Hjemmepleje

Klassisk Rengøring Aps

Hjemmehjælp når du er på besøg i en anden kommune

Du kan også få hjemmehjælp, når du er på besøg eller holder ferie i en anden kommune. Det er den kommune, som du midlertidig opholder dig i, der hjælper dig. Du skal henvende dig til Rådgivning og Visitation i Faaborg-Midtfyn Kommune, når du ønsker at modtage hjælp i en anden kommune.

Hjemmehjælp når du skal på ferie i Faaborg-Midtfyn Kommune

Modtager du hjemmehjælp der, hvor du bor kan du også tage hjælpen med på midlertidigt ophold i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hjemmehjælp når du er på ferie

Du kan få hjemmehjælp til de opgaver, som du er visiteret til, der hvor du bor. Det kan både være hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver. Det gælder også, når du bor i plejebolig.

Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes serviceniveau, som sætter rammen for den hjælp du kan modtage. Du skal derfor være opmærksom på, at hjælpen kan være en anden end i den kommune du bor i. F.eks. kan du få hjælp til bad 1-2 gange om ugen og du kan få hjælp til at skifte sengetøj hver 14. dag.

Sådan får du hjælpen med på ferieophold

Du skal henvende dig til visitationen i din hjemkommune og oplyse, at du ønsker et ferieophold i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Visitator i din hjemkommune sender efterfølgende besked til Faaborg-Midtfyn Kommune med disse oplysninger:

 • Sagsbehandler; Navn, telefonnummer, telefontid og e-mail
 • Borgers navn
 • Borgers CPR nr.
 • Borgers telefonnummer
 • Egen læge
 • Adresse på ferieboligen
 • Telefonnummer som borgeren kan træffes på under opholdet i ferieboligen
 • Evt. andre på ferieadressen; relation, navn og telefonnummer
 • Borger har tidligere modtaget hjælp i samme hus
 • Kontakt i hjemmeplejen vedrørende APV (spørgsmål til boligen og evt. adgang)
 • Dato og tidspunkt for 1. besøg
 • Dato og tidspunkt for sidste besøg
 • Behov for 2 hjælper
 • Indsatser borger har behov for hjælp til og hvordan, hyppighed, leveringstidspunkt og tidsforbrug i hjemkommunen.
  F.eks. "klokken ca. 12.00, 20 min., Toiletbesøg, hjælp til benklæder, Tilberede anrette mad – varme måltid"
 • Hvilken faggruppe varetager de enkelte indsatser i hjemkommunen?
 • Borger kommunikerer relevant
 • Borger kan forflytte sig selv
 • Behov for hjælp i/ved sengen
 • Medbringer følgende hjælpemidler
 • Behov for følgende APV-hjælpemidler
 • Borger modtager sygepleje. Telefonnummer til døgndækkende sygepleje i hjemkommunen

Hjælpemidler

Du skal selv medbringe dine personlige hjælpemidler som rollator og badebænk.

Ferieboligens indretning

Du skal være opmærksom på, at der gælder de samme arbejdsmiljøbestemmelser for hjemmeplejen, når hjælpen gives i en feriebolig. Det betyder, at vi kan få brug for oplysninger om boligen indretning forud for besøget, for at vurderer om hjælpen kan gives i boligen.

Afbud og aflysninger

Det er vigtigt at du giver Faaborg-Midtfyn Kommune besked, hvis dit ferieophold bliver aflyst. Du skal kontakte den hjemmeplejegruppe, som skal hjælpe dig under ferieopholdet. Se under overskriften "Kontakt din kommunale hjemmeplejegruppe"

Lovgrundlag

§83, Lov om social service, kap. 16. Læs mere på retsinformation.

Lovgrundlag

Spørgsmål? Kontakt os

Rådgivning og Visitation
Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 60 00

Mandag: 9.00 - 12.00
Tirsdag: 9.00 - 12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00- 12.00

Skriv sikkert til Rådgivning og Visitation Hvis du har spørgsmål til visitering og andet.

Den Kommunale Hjemmepleje

Leder Jonas Gismervik Bjødstrup
Telefon: 72 53 56 00

OBS: I weekenden koordinerer Den Kommunale Sygepleje udskrivelser fra sygehus.

Telefon: 72 53 63 48 (Gislev, Årslev og Ringe)

Telefon: 72 53 63 91 (Faaborg, V. Åby og Horne/Svanninge)

Skriv sikkert til Den Kommunale Hjemmepleje via borger.dk (skriv kun hertil ved spørgsmål til selve hjemmeplejegruppen)

Skriv sikkert til den Kommunale Hjemmepleje via virk.dk