Ungdomsrådet

Her kan unge fra 7. klasse til 25 år nemt få indflydelse. Ungdomsrådet er talerør for de unge i Faaborg-Midtfyn, og de skaber spændende aktiviteter for unge.

Ungdomsrådets opgaver

Der er 2 opgaver, som Ungdomsrådet arbejder med:

  1. Være talerør for unge over for politikere og forvaltning i Faaborg-Midtfyn Kommune.
  2. Arrangere spændende aktiviteter for andre unge.

Ungdomsrådet arbejder ikke med enkelt- eller personsager, men engagerer sig gerne i sager af generel eller principiel karakter.

Indflydelse i kommunen

Man behøver ikke været 18 år for at får indflydelse i Faaborg-Midtfyn. Som ung kan man få indflydelse igennem Ungdomsrådet, som er unges talerør over for politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune.

At være et talerør betyder, at Ungdomsrådet taler på vegne af unge i Faaborg-Midtfyn og rådgiver politikerne. Det kan fx være om skoler, kultur, fritidsaktivitet eller andet, som berører unge.

Attraktive aktiviteter

Ungdomsrådet er værter for ugentlige ungecaféer med skriftende temaer på Ungdomshuset i Faaborg og i Ungdomskulturhuset i Ringe.

Herudover arrangerer de også større events fx koncerter, elevrådsdage og klimaaktiviteter. Målet er at skabe gode fællesskaber og aktiviteter for unge i Faaborg-Midtfyn.

Medlemmer af Ungdomsrådet

Ungdomsrådet består udelukkende af unge fra Faaborg-Midtfyn, og for at blive medlem af Ungdomsrådet Faaborg-Midtfyn skal du:

  • Være i alderen fra 7. klasse til 25 år, og
  • enten bor, studerer eller arbejder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hvis du ønsker at blive medlem af Ungdomsrådet Faaborg-Midtfyn, skal du blot møde op til et Ungdomsrådsmøde.

Det er gratis at være medlem af Ungdomsrådet Faaborg-Midtfyn.

Møder i Ungdomsrådet

Cirka 10 gang om året mødes Ungdomsrådet Faaborg-Midtfyn. Tidspunkterne fastsættes fra gang til gang, og ligger altid uden for skoletid. Mødetidspunkter offentliggøres løbende på Ungdomsrådet Facebook-side

På ungdomsrådsmøderne drøfter medlemmerne aktuelle sager, fordeler opgaver og planlægger arrangementer for unge. Møderne er åbne for alle medlemmer, og alle medlemmer har stemmeret.

Ønsker man at få et punkt med på Ungdomsrådets dagsorden, skal man kontakte Ungdomsrådets kontaktperson i Ungdomsskolen

Valg til Ungdomsrådet

Én gang årligt afholder Ungdomsrådet generalforsamling. Her vælger medlemmerne en formand, næstformand og kasserer, som tegner Ungdomsrådet og har mødepligt til alle møder i Ungdomsrådet.

Alle som er fra 7. klasse til og med 25 år og som bor, studerer eller arbejde i Faaborg-Midtfyn kan stille op til poster i Ungdomsrådet.

Man behøver ikke være valgt ind i Ungdomsrådet for at deltage i møder eller events.

Ingen lovhjemmel

Der er ikke et lovkrav om, at kommunen skal have et ungdomsråd, eller at Ungdomsrådets skal høres i sager, som vedrører unge i Faaborg-Midtfyn. Alligevel har Faaborg-Midtfyn et ungdomsråd, og de stiller sig gerne til rådighed over for forvaltning og politikere, som ønsker at inddrage unge i beslutninger på ungeområdet.