Havørn

Alle danske kommuner har en sjælden eller truet dyreart, som de skal passe særligt på. I Faaborg-Midtfyn har vi havørne.

Havørnen er vores ansvarsart

Havørnen betragtedes førhen som et skadedyr, og var udryddet i Danmark i næsten 100 år, fra starten af 1900-tallet og frem til slutningen af århundredet. Efter at være genindvandret fra Tyskland yngler den majestætiske fugl nu flere steder på Sydfyn, og i Faaborg-Midtfyn Kommune har vi et særligt ansvar for at passe på vores lille, men voksende bestand.


Beskyttelse omkring ørnereden

Hvis den ikke forstyrres, foretrækker Havørnen at yngle på samme sted år efter år. I Faaborg-Midtfyn kommune skifter ørnene dog ofte redeplads, sikkert som følge af forstyrrelser i yngletiden.

For at hjælpe ørnene til de bedst mulige ynglebetingelser udpeger kommunen et beskyttelsesområde omkring ørnens rede, hver gang den skifter plads.

Spørgsmål? Kontakt os

Natur og Klima

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 35

Send en mail

Skriv sikkert til os