Negativ social kontrol

Hvis du får kendskab til eller har bekymringer om negativ social kontrol, er det vigtigt, at du handler. Se her, hvad du kan gøre og hvor du kan henvende dig.

Anonym rådgivning

Du kan ringe anonymt til RED Rådgivning, hvis du har brug for hjælp.

Rådgiverne fra RED Rådgivning har tavshedspligt og fortæller derfor ikke andre om din situation.

Ring til 70 27 76 66 - de har åbent døgnet rundt.

Hvis du frygter for din sikkerhed

Frygter du for din sikkerhed og har akut brug for hjælp, skal du kontakte politiet på telefon 112. 

Indsend din bekymring

Hvis du er bekymret for et barn eller en ungs trivsel eller har mistanke om, at en voksen er udsat for pres og kontrol, er det vigtigt at du giver Faaborg-Midtfyn Kommune besked.

Børn og unge under 18 år

Kontakt Faaborg-Midtfyn Kommunes familieafdeling på telefon 72 53 30 00.

Voksne over 18 år

Kontakt Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling for integration for rådgivning på telefon 72 53 73 38.

Du kan også ringe til omstillingen på telefon 72 53 05 30.

Handlingsplan

Her kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig som henholdsvis borger og fagperson, hvis du har mistanke om æresrelateret social kontrol.

Hvad er æresrelateret social kontrol?

Æresrelateret social kontrol er, hvis du føler dig styret og kontrolleret af andre i et sådant omfang, at det bryder med individuelle rettigheder. Social kontrol findes i alle samfund og kulturer og kan komme til udtryk på mange forskellige måder.

Dette kan være hvis:

 • En ægtefælle, forældre, svigerfamilie, andre slægtninge eller miljøer forhindrer dig i at tage en uddannelse, et arbejde eller stiller krav til, hvilken uddannelse eller arbejde du må tage
 • Du ikke selv kan vælge sin omgangskreds og venner
 • Du må ikke deltage i samme aktiviteter som dine
  venner eller kolleger
 • Du er bange for at blive sendt til udlandet mod
  din vilje eller bange for at dit barn vil blive sendt til
  udlandet
 • Forældrene, søskende, ægtefælle, svigerfamilie eller
  netværket hele tiden holder øje med, hvad du gør,
  hvordan du klæder sig eller hvem du snakker med
 • Hvis du ikke selv må vælge din kæreste
  eller ægtefælle
 • Hvis du fastholdes i et ægteskab mod din
  vilje

 

Faaborg-Midtfyn Kommunes indsats mod social kontrol

Æresrelateret social kontrol er ikke længere kun et tema i de store byer og store kommuner. Også i Faaborg-Midtfyn kommune har begrebet fået større fokus og større aktualitet, i særdeleshed i takt med at en del børn i de flygtningefamilier, som kom til kommunen for år tilbage nu er blevet ældre og i tiltagende grad udfordrer forældrenes normer og levevis.

Af og til, kan der også være usikkerhed om, hvorvidt der kan være tale om æresrelateret social kontrol, når der f.eks. opleves udfordringer med arbejdsmarkedstilknytningen for nogle kvinder af anden etnisk herkomst.

Vi har som kommune på tværs af fagområderne en forpligtelse til, at kunne både forebygge, opfange signaler, støtte og rådgive børn, unge og voksne, som oplever at være udsat for æresrelateret social kontrol eller rådgivning til fagpersoner, hvor der er en bekymring.

Det kræver viden og kompetence dels selv at kunne spotte, forebygge og rådgive og dels at have kendskab til særlige rådgivnings- og støttetilbud, der også kan hjælpe med risikovurderinger og sikkerhed, når der måtte være behov for det.

I Faaborg-Midtfyn kommune har vi nedsat en tværgående vidensgruppe med repræsentanter fra forskellige fagområder. Vidensgruppen understøttes af den integrationsfaglige koordinator i Arbejdsmarked og mødes flere gange årligt.

Spørgsmål? Kontakt os

Integration

Lindevej 5
5750 Ringe

Telefon: 72 53 73 38

Telefon: 72 53 40 97

Telefon: 72 53 83 58

Skriv sikkert til Integration

Telefontider
Mandag-tirsdag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.00

Åbningstider
Mandag 8.00 - 15.00
Tirsdag 8.00 - 15.00
Onsdag 8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 12.30