Social­udvalget

Her finder du information om Socialudvalgets medlemmer, deres ansvarsområder og hvornår de holder møder.

Læs udvalgets dagsordener og referater

 

Udvalgets ansvarsområder


Socialudvalget varetager den umiddelbare forvaltning på følgende områder:

 • Særlige former for bostøtte, botilbud og bofællesskaber, herunder støtte og råd til hjemmeboende
 • Rusmiddelområdet
 • Aflastning for borgere mellem 18 og 23 år
 • Beskyttede værksteder og væresteder
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Voksen – specialundervisning (VSU)
 • Ledsagelse af fysisk og psykisk handicappede
 • Børn og unge med særlige behov
 • Døgninstitutioner
 • Samarbejde med og støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger indenfor det specialiserede socialområde
 • Udvalget behandler ikke konkrete personsager eller klager.

Udvalgets medlemmer

 • Tanja Kromann Clausen (A), formand
 • Søren Clemmensen (C)
 • Mads Holdgaard (F)
 • Anne Jørgensen (V)
 • John Jakobsen (V)
 • Anstina Krogh (A)
 • Mette H. Fredriksen (A)

Udvalgets mødeplan 2024

 • 23. januar 
 • 20. februar
 • 12. marts
 • 16. april
 • 14. maj
 • 18. juni
 • 20. august
 • 17. september
 • 22. oktober
 • 19. november
 • 10. december