Socialudvalget

Her finder du information om Socialudvalgets ansvarsområder og medlemmer.

Udvalgets ansvarsområder

Socialudvalget varetager den umiddelbare forvaltning på følgende områder:

 • Særlige former for bostøtte, botilbud og bofællesskaber, herunder støtte og råd til hjemmeboende
 • Rusmiddelområdet
 • Aflastning for borgere mellem 18 og 23 år
 • Beskyttede værksteder og væresteder
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Voksen – specialundervisning (VSU)
 • Ledsagelse af fysisk og psykisk handicappede
 • Børn og unge med særlige behov
 • Døgninstitutioner
 • Samarbejde med og støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger indenfor det specialiserede socialområde

Udvalget behandler ikke konkrete personsager eller klager.

Udvalgets medlemmer

 • Tanja Kromann Clausen (A), formand
 • Thomas Ingemansen (C)
 • Mads Holdgaard (F)
 • Anne Jørgensen (V)
 • John Jakobsen (V)
 • Anstina Krogh (A)
 • Mette H. Fredriksen (A)

Vil du vide mere?

Følg med i Socialudvalgets arbejde via udvalgets møder:

Dagsordener og referater