Orlov til pasning af syge

En person med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe nærtstående, kan ansættes af kommunen, når visse betingelser er opfyldt.

Luk alle
Åben alle

Sådan søger du om ansættelse

Hvis du ønsker at ansøge om ansættelse til pasning af nærtstående kan du kontakte Socialområdet via sikker post eller tage telefonisk kontakt, så tager vi imod din henvendelse.

Ansøg digitalt om orlov - med eller uden MitID

Hvem kan tilbydes ansættelse?

Vi kan tilbyde dig, som pårørende, at passe en nærtstående i hjemmet, hvis alternativet er et døgnophold uden for hjemmet eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde. Der er også mulighed for at to personer kan dele pasningsordningen af den nærtstående.

Følgende forudsætninger gør sig gældende:

 • Du skal være erhvervsaktiv forud for tilbuddet
 • Du og din nærtstående skal være enige om pasningsforholdet
 • At kommunen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående

Hvad ligger der i opgaven?

Som ansøger skal du være i stand til at varetage omsorg og lindring samt praktisk hjælp og støtte for din nærtstående. Desuden skal du opholde dig i din nærtståendes hjem de fleste timer af døgnet. Følgende opgaver skal du tage dig af:

 • Personlig hygiejne
 • Af- og påklædning
 • Hjælp til spisning
 • Forflytninger
 • Hjælp til indtagelse af medicin
 • Læsning af aviser, post
 • Ledsagelse
 • Deltagelse i behandlinger, kontroller m.v.

Aflønning og vilkår

Du kan ansættes i op til 6 måneder med mulighed for forlængelse i 3 måneder, hvis særlige behov ved din nærtstående taler for det. Pasningen kan deles op i perioder af hele måneder, og behøver derfor ikke holdes i forlængelse af hinanden.

Det er den kommune, hvor din nærtstående har bopæl, der ansætter og aflønner efter lovgivningen.

Hvis to personer ansættes til at dele pasningsordningen, svarer den samlede aflønning fortsat kun til det beløb en person kan modtage. Beløbet udbetales forholdsmæssigt i forhold til delingen af pasningsordningen.

Lovgrundlag

§118 i Lov om social service, kap. 22. Læs mere på retsinformation

Spørgsmål? Kontakt os

Orlov til pasning af syge

Telefon 72 53 24 00

Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag: 9.00 - 12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Skriv sikkert til os