Plejehjem

Har du behov for pleje og støtte døgnet rundt kan du søge om en plejebolig, som er din egen bolig på et plejehjem.

Du kan søge om at få en plejebolig, hvis du er ældre, og har svært ved at overkomme hverdagens opgaver, eller hvis du føler dig utryg og ensom i en grad, der begrænser dig i hverdagen.

 

Søg om en plejebolig

Søg om en plejebolig på et plejehjem


Du kan ansøge om plejebolig digitalt eller ved at kontakte en visitator i Rådgivning og Visitation.

Har du ikke MitID kan du ringe på telefon 72 53 50 58 og få ansøgningsskema tilsendt.

Ansøgningsskema sendes til:

Sundhed og Ældre
Skolevej 6
5854 Gislev (Bemærk at postkassen står ud mod Faaborgvej med navn: Sundhed og Omsorg)

Du kan godkendes til en plejebolig, hvis:

  • Du har behov for, at der er personale tilstede hele døgnet
  • Du ikke er i stand til selv at tilkalde hjælp
  • Dit hjælpebehov ikke er forudsigeligt
  • Du er døende

Når Myndighedsafdelingen har modtaget din ansøgning, vil boligvisitationsudvalget indhente relevante oplysninger. Det kan ske ved et besøg af en visitator, der i samarbejde med dig afdækker dine behov. Du er velkommen til at invitere familie eller andre med til samtalen.

Du bliver optaget på kommunes venteliste, hvis du bliver godkendt til en plejebolig. Hvis du søger uspecifikt, er der en boliggaranti inden for 2 måneder.

Når du bor i plejebolig, er det din bolig. Du skaber dit eget hjem med dine egne møbler og andre ejendele- dog er der som standard en plejeseng i boligen. Nogle plejehjem har ægteparboliger, hvor din ægtefælle eller samlever kan flytte med.

For plejeboligen gælder de almindelige bestemmelser på boligområdet. Det vil sige, at du betaler husleje, el, varme, tøjvask og lign. Disse udgifter beregnes individuelt og afhænger af din konkrete plejebolig.

Plejehjemmene tilbyder døgnkost, som du betaler for.

Når du er flyttet ind i din plejebolig, vil plejehjemmets personale i samarbejde med dig udarbejde en plan. Planen beskriver, hvordan du og personalet skal samarbejde, så du får den dagligdag, du ønsker.

Personalet vil fortsat have fokus på dine muligheder for at være aktiv og støtte dig i at klare så mange ting som muligt selv.

Ud fra din fysiske og mentale formåen tilbydes du træning.

Om plejeboligerne i Faaborg-Midtfyn Kommune

Luk alle
Åben alle

Oversigt over alle plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune

Priser

Når du bor på plejehjem er din bolig en lejebolig hos et alment boligselskab og der laves en almindelig lejekontrakt. Du skal derfor betale både indskud og husleje og alle andre udgifter forbundet med et hjem.

Husleje og indskud

Det er boligselskabet, som udlejer boligen, der fastsætter, hvad du skal betale i indskud og husleje.

Huslejen afhænger blandt andet af, hvor stor en bolig du flytter ind i. 

Du kan se priserne på husleje og forbrugsudgifter på de enkelte plejehjems sider.

Boligstøtte til din husleje

Boligstøtte udbetales af Udbetaling Danmark, og du søger om boligstøtte på borger.dk. Der kan du også læse meget mere om kravene til at få boligstøtte. 

Lån til indskud

Du kan søge om et lån til at betale indskud til din plejebolig. Du skal søge om lånet hos kommunen.

Servicepakke

Du kan købe mad og serviceydelser som fx tøjvask på plejehjemmet. 

Det er frivilligt, om du vil købe servicepakken eller dele af den. Vær dog opmærksom på, at hvis du fx vælger mad eller toiletartikler fra, skal du selv lave mad og købe de ting, du skal bruge.

Når du flytter ind på et plejehjem, aftaler du med plejehjemmet, hvilke ydelser du ønsker. Du kan altid ændre i dine ydelser.

    2024
Døgnkost   4113 kr./md
Rengøringsartikler   21 kr./md
Toiletartikler   64 kr./md
Vaskemidler   24 kr./md
Leje og vask af linned   278 kr./md
Vask af personligt tøj   288 kr.md

På nogle plejehjem indgår fx vinduespudsning i huslejen i stedet for i servicepakken. Kontakt dit plejehjem for at høre mere.

Tilbagebetaling ved afbestilling af hovedmåltider  
  2023 2024
Døgntakst 129 kr./døgn 137 kr./døgn
Morgenmad 24 kr./døgn 25 kr./døgn
Det varme måltid 33 kr./døgn 34 kr./døgn
Det kolde måltid 33 kr./døgn 34 kr./døgn

Aktiviteter og liv på plejehjemmet

På vores plejehjem er familie, pårørende og frivillige velkomne. Dermed bliver de en naturlig del af din og de andre beboeres omgangskreds i hverdagen. Vi gør meget ud af højtider som jul, nytår og påske, og arrangerer aktiviteter, som du kan deltage i efter eget ønske.

Få en rundvisning på plejehjemmene

Plejehjemmene er åbne for fælles aktiviteter med lokalsamfundet. Dette udmønter sig forskelligt fra plejehjem til plejehjem. Du er altid velkommen til at besøge plejehjemmet, hvis du overvejer at søge om at bo på stedet.

Kontakt 

Lovgrundlag

§5, Lov om almene boliger, kap. 1. Læs mere på retsinformation.

§§192 og 192a, Lov om social service, kap. 34. Læs mere på retsinformation.

Spørgsmål? Kontakt os

Rådgivning og Visitation

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 60 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Skriv sikkert til os