Plejehjem

Har du behov for pleje og støtte døgnet rundt kan du søge om en plejebolig, som er din egen bolig på et plejehjem.

Ansøg digitalt om en plejebolig


Du kan ansøge om plejebolig digitalt eller ved at kontakte en visitator i Rådgivning og Visitation

Har du ikke MitID kan du ringe på telefon 72 53 50 58 og få ansøgningsskema tilsendt.

Ansøgningsskema sendes til:

Sundhed og Ældre
Skolevej 6
5854 Gislev (Bemærk at postkassen står ud mod Faaborgvej med navn: Sundhed og Omsorg)

Du kan godkendes til en plejebolig, hvis:

  • Du har behov for, at der er personale tilstede hele døgnet
  • Du ikke er i stand til selv at tilkalde hjælp
  • Dit hjælpebehov ikke er forudsigeligt
  • Du er døende

Når Myndighedsafdelingen har modtaget din ansøgning, vil boligvisitationsudvalget indhente relevante oplysninger. Det kan ske ved et besøg af en visitator, der i samarbejde med dig afdækker dine behov. Du er velkommen til at invitere familie eller andre med til samtalen.

Du bliver optaget på kommunes venteliste, hvis du bliver godkendt til en plejebolig. Hvis du søger uspecifikt, er der en boliggaranti inden for 2 måneder.

Når du bor i plejebolig, er det din bolig. Du skaber dit eget hjem med dine egne møbler og andre ejendele- dog er der som standard en plejeseng i boligen. Nogle plejehjem har ægteparboliger, hvor din ægtefælle eller samlever kan flytte med.

For plejeboligen gælder de almindelige bestemmelser på boligområdet. Det vil sige, at du betaler husleje, el, varme, tøjvask og lign. Disse udgifter beregnes individuelt og afhænger af din konkrete plejebolig.

Plejehjemmene tilbyder døgnkost, som du betaler for.

Når du er flyttet ind i din plejebolig, vil plejehjemmets personale i samarbejde med dig udarbejde en plan. Planen beskriver, hvordan du og personalet skal samarbejde, så du får den dagligdag, du ønsker.

Personalet vil fortsat have fokus på dine muligheder for at være aktiv og støtte dig i at klare så mange ting som muligt selv.

Ud fra din fysiske og mentale formåen tilbydes du træning.

Luk alle
Åben alle

Aktiviteter og liv på plejehjemmet

På vores plejehjem er familie, pårørende og frivillige velkomne. Dermed bliver de en naturlig del af din og de andre beboeres omgangskreds i hverdagen. Vi gør meget ud af højtider som jul, nytår og påske, og arrangerer aktiviteter, som du kan deltage i efter eget ønske.

Få en rundvisning på vores plejehjem

Plejehjemmene er åbne overfor fælles aktiviteter med lokal samfundet. Dette udmønter sig forskelligt fra plejehjem til plejehjem. Du er altid velkommen til at besøge plejehjemmet, hvis du overvejer at søge om at bo på stedet.

Oplysninger om de enkelte plejehjem finder du her.

Hvad koster det at bo på plejehjem?

Du skal betale:

  • indskud
  • husleje
  • forbrugsafgifter
  • madservice
  • tøjvask
  • rengøringsartikler


Indskud og husleje er forskellig afhængig af plejecenteret og størrelsen på boligen.
Du kan få nærmere oplysninger om priser hos boligselskabet.

Se oplysninger om boligselskaber under de enkelte plejehjem.

Søg om boligstøtte digitalt ved Udbetaling Danmark

Kontakt Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 63.

Søg om lån til indskud digitalt på Ydelseskontoret i Faaborg-Midtfyn (link til digital ansøgning)

Kontakt Ydelseskontoret i Faaborg-Midtfyn på telefon 72 53 42 30.

Lovgrundlag

§5, Lov om almene boliger, kap. 1. Læs mere på retsinformation.

§§192 og 192a, Lov om social service, kap. 34. Læs mere på retsinformation.

Spørgsmål? Kontakt os

Rådgivning og Visitation

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 60 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Skriv sikkert til os