Hjerneskade­­­­koordinator

Hjerneskadekoordinatoren har det koordinerende ansvar for senhjerneskadede borgere over 18 år.

Hjerneskadekoordinatorens primære formål er at understøtte kvalitet og sammenhæng i rehabiliteringsforløbet.

Hjerneskadekoordinatoren er borgerens og de pårørendes kontaktperson i kommunen. Den primære opgave er at yde rådgivning, vejledning og guide borgeren og de pårørende gennem det kommunale system.

Hjerneskadekoordinatoren arbejder målrettet for at borgeren tilbydes et helhedsorienteret og tværfagligt forløb ud fra den rehabiliterende tilgang.

Hjerneskadekoordinatoren medvirker til at skabe overblik for borgeren over, hvilke interne og eksterne samarbejdspartnere, der er involveret eller skal involveres i rehabiliteringsforløbet.

Hjerneskadekoordinatoren er tovholder for møder i Neuroteamet, som tværfagligt drøfter mulige indsatser, og giver faglig rådgivning i konkrete, komplekse sager. Neuroteamet består af Sagsbehandler, og repræsentanter for ergo- og fysioterapeut, Bostøtte, VSU og Jobcenter.

Hjerneskadekoordinatoren indhenter relevante oplysninger om hjerneskadens omfang fra interne og eksterne samarbejdspartnere efter samtykke fra borgeren for at understøtte at der er fælles og kendt viden om hjerneskaden omfang.

Hjerneskadekoordinatoren tilbyder støttende samtaler med pårørende, med fokus på råd/vejledning i forhold hjerneskaden og den samlede situation.

Hjerneskadekoordinator kan tilbyde råd/vejledning til borgere med: Nydiagnosticeret senhjerneskade, som blodprop, blødning, infektion, traume, iltmangel og tumor.

Øvrige diagnoser: ALS, Gullian Barré, senfølger efter hjernerystelse, svære senfølger efter Covid-19.

Hjerneskadekoordinatoren har ikke koordinerende funktion for borgere med medført hjerneskade; det har sagsbehandler.

Nyttige links:

Hjerneskadeforeningen

Hjernesagen

Hjernerystelsesforeningen

 

Spørgsmål? Kontakt os

Hjerneskadecenter

Kirkegyden 1b
Hillerslev
5750 Ringe

Hjerneskadekoordinator:
Maria Jensen

Telefon 72 53 63 34

Send sikkert til os via borger.dk

Send sikkert til os via virk.dk

Patientforeninger
Hjerneskadeforeningen:
Telefon 20 20 40 80

Ældresagen:
Telefon 62 29 11 54

Leder af Forebyggelse, Træning & Rehabilitering
Lotte Rørby Lagoni
Nørrevænget 1
5854 Gislev
Telefon 72 53 82 43