Hjerneskade­­­­koordinator

Hjerneskade­koordinatoren har det koordinerende ansvar for senhjerne­skadede borgere over 18 år.

Hjerneskadekoordinatorens primære formål er at sikre kvalitet og sammenhæng i rehabiliteringsforløbet.

 

Hjerneskade­­koordinatorens rolle

Hjerneskade­koordinatoren er borgerens og de pårørendes kontaktperson i kommunen, og har til opgave at yde rådgivning og vejledning samt guide borgeren og de pårørende gennem det kommunale system.

Hjerneskade­koordinatoren arbejder målrettet for at borgeren tilbydes et helhedsorienteret og tværfagligt forløb ud fra den rehabiliterende tilgang.

Hjerneskade­koordinatoren skal medvirke til at skabe overblik for borgeren over, hvilke interne og eksterne samarbejdspartnere, der er involveret eller skal involveres i rehabiliteringsforløbet.

Hjerneskade­koordinatoren er en del af et tværfagligt sammensat neuroteam.

 

Forløb

Alle sager underbygges lægefagligt og neuropsykologisk i det omfang, det er relevant for det kommende rehabiliteringsforløb.

Hjerneskade­koordinatoren indhenter således, med samtykke fra borgeren, relevante oplysninger om hjerneskadens omfang fra interne og eksterne samarbejdspartnere.

Alle oplysninger samles i en koordineret tværfaglig handleplan, som udarbejdes i samarbejde med borgeren.

Hjerneskade­koordinatoren tilbyder støttende samtaler med pårørende, med fokus på vejledning i forhold borgers hjerneskade.

 

 

Spørgsmål? Kontakt os

Hjerneskadecenter

Kirkegyden 1b
Hillerslev
5750 Ringe

Hjerneskadekoordinator:
Maria Jensen

Telefon 72 53 63 34

Send sikkert til os via borger.dk

Send sikkert til os via virk.dk

Patientforeninger
Hjerneskadeforeningen:
Telefon 20 20 40 80

Ældresagen:
Telefon 62 29 11 54

Leder af Forebyggelse, Træning & Rehabilitering
Lotte Rørby Lagoni
Nørrevænget 1
5854 Gislev
Telefon 72 53 82 43