Revalidering

Revalidering er en hjælp til borgere, med begrænset arbejdsevne, for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Kan du ikke længere varetage dit job pga. fysiske, psykiske eller sociale årsager, har du via en revalidering mulighed for at finde en ny eller anden vej tilbage til på arbejdsmarkedet. 

Luk alle
Åben alle

Hvem kan få revalidering?

Revalidering er til for at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for dig, som ikke længere kan varetage dit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

For at få støtte til revalidering:

 • Skal du have begrænsninger i arbejdsevnen
 • Skal der være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse
 • Må der ikke være andre tilbud, fx efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (som fx et tilbud om ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud), der kan hjælpe dig med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kommunen træffer afgørelse om revalidering efter en konkret vurdering.

Hvordan får jeg revalidering?

Det er kommunen, der skal tage stilling til, om revalidering er en mulighed for dig.

Før du går i gang med den egentlige revalidering, skal du sammen med en sagsbehandler fra kommunen udarbejde Min Plan. Min Plan skal bl.a. beskrive, hvilken type arbejde du sigter mod, de planlagte initiativer og en tidsplan.

Du kan finde flere informationer om reglerne for revalideringstilbud, fx godkendelse af revalideringen, indholdet af Min Plan osv. på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Læs mere om revalidering hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (åbner i nyt vindue)

Hvad og hvor meget kan du klare? - forrevalidering

For at kunne afklare disse spørgsmål skal du ofte igennem en forrevalidering. Den indeholder som regel en såkaldt arbejdsprøvning, hvor du kan prøve dine kræfter, evner og muligheder af i forskellige arbejdsfunktioner.

En forrevalidering kan foregå på en arbejdsplads eller en revalideringsinstitution, men det kan også være et højskoleophold, hf-kurser, undervisning på 9.-10. klasses niveau, erhvervsintroducerende kurser mv.

Økonomi under forrevalideringen
Under en forrevalidering får du udbetalt samme ydelse som umiddelbart før forrevalideringen. Det kan fx være kontanthjælp, sygedagpenge eller løn under sygdom.

Uddannelse, omskoling eller virksomhedspraktik

En revalidering vil typisk være uddannelse, optræning eller omskoling. Men det kan også være virksomhedspraktik hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.

Virksomhedspraktik tilbydes normalt, hvis du har erhvervserfaring og består af faglig uddannelse, arbejdsoptræning, tillæring, oplæring eller omskoling.

Under praktikken får du revalideringsydelse eller i særlige tilfælde den overenskomstmæssige løn.

Revalidering som ansat

Revalidering kan også foregå via ansættelse hos en privat eller offentlig arbejdsgiver - såkaldt virksomhedsrevalidering.

Ordningen bruges normalt, hvis du har meget erhvervserfaring. Denne revalidering kan bestå i en egentlig faglig uddannelse, arbejdsoptræning, tillæring, oplæring eller omskoling.

Under forløbet får du udbetalt et beløb, der svarer til revalideringsydelsen eller i særlige tilfælde den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle område.

Hvor meget kan jeg få i revalideringsydelse?

En revalideringsydelse svarer til det højeste dagpengebeløb, du kan få som ledig. Det vil sige 20.373 kr. (2024) pr. måned. Hvis du er under 25 år, får du dog normalt kun den halve revalideringsydelse.

Oversigt over revalideringsydelse:

 • Er du over 30 år, får du 20.373 kr. (2024) pr. måned
 • Er du under 30 år forsørger eget barn i dit hjem, får du 20.373 kr. (2024) pr. måned
 • Er du fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikke-hjemmeboende børn, får du 16.382 kr. (2024) pr. måned
 • Er du fyldt 25 år og ikke har forsørgelsespligt over for børn, får du 12.326 kr. (2024) pr. måned
 • Er du under 25 år og ikke bor hjemme hos en eller begge dine forældre, får du 7.945 kr. (2024) pr. måned
 • Er du under 25 år og bor hos en eller begge dine forældre, får du 3.834 kr. (2024) pr. måned
 • Er du under 25 år, er gravid og er 12 uger henne, får du 12.326 kr. (2024) pr. måned
 • Er du under 25 år og psykisk syg med forsørgelsespligt for ikke hjemmeboende børn, får du 16.382 kr. (2024) pr. måned
 • Er du under 25 år, psykisk syg og ikke bor hjemme hos en eller begge dine forældre, får du 12.326 kr. (2024) pr. måned
 • Er du under 25 år, modtager du maks. hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg, får du 16.382 kr. (2024) pr. måned
 • Hvis du har indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitligt overstiger højeste revalidering, får du 20.373 kr. (2024) pr. måned
 • Din revalideringsydelse nedsættes, hvis du har en anden arbejdsindtægt, som overstiger 12.000 kr. (2024) pr. år.

Ydelsen er skattepligtig og uafhængig af en evt. ægtefælles indkomst og formue.

Revalidering i højst fem år
Du kan højst få revalideringsydelse i op til 5 år. Hvis revalideringen er gået efter planen, har du fundet et arbejde og kan forsørge dig selv.

Hvis du efter overstået uddannelse/endt revalidering ikke er kommet i arbejde, kan du enten kontakte en a-kasse og undersøge, om du ved eventuelt medlemskab er berettiget til dagpenge, eller du kan kontakte kommunen og undersøge, om du er berettiget til kontanthjælp.

Hvis du ikke kan komme i arbejde, fordi du har en varig funktionsnedsættelse, kan du i dialog med kommunen få afklaret, om du opfylder betingelserne for at få et fleksjob.

Hvem kan få fleksjob?

Hjælp til etablering af selvstændig virksomhed som revalidend

Hvis du bliver godkendt som revalidend, kan kommunen i ganske særlige situationer give støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til etablering af selvstændig virksomhed. Det kræver, at du har særlige faglige og forretningsmæssige forudsætninger og at kommunen vurderer, at det er eneste realistiske mulighed for, at du bliver selvforsørgende.

Under en revalidering er det muligt at søge støtte til arbejdsredskaber, undervisningsmateriale m.m., når det er nødvendige for at revalideringen kan gennemføres.

Afgørelsen træffes ud fra dine forudsætninger for at drive virksomheden. Der lægges bl.a. vægt på din helbredssituation, dine evner og dine forretningsmæssige forudsætninger.

Får du hjælp til etablering, sker det efter en godkendt etableringsplan. Hjælpen kan dække, hvad der er nødvendigt for at drive virksomheden. Du får hjælpen som tilskud, udlån eller rentefrit lån. Der kan også ydes hjælp til forsørgelse i en kortere periode, normalt ikke over 6 måneder.

Obligatorisk pensionsordning

Fra den 1. januar 2020 får du en ny pensionsordning, når du fx modtager kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, sygedagpenge.
Den bliver udtalt som en del af din ATP Livslang Pension, når du opnår folkepensionsalderen.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Spørgsmål? Kontakt os

Jobcenter

Lindevej 5
5750 Ringe

Telefon: 72 53 07 00

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30

Åbningstider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.15
Torsdag 8.00 - 17.15
Fredag 8.00 - 12.45