Klima og energi

Faaborg-Midtfyn Kommune har det mål, at kommunen skal være uafhængig af fossile energikilder inden 2050.

 • Energibesparelser

  Når varmen i dit hus slipper ud af revner og sprækker, er det spild af dine penge, skidt for miljøet, og det giver kolde fødder.

  Læs mere
 • CO2-regnskab

  Udledningen af drivhusgasser beregnes af et fælles dansk beregningssystem under Energistyrelsen, således at man kan sammenligne med andre kommuner...

  Læs mere
 • El og varme

  Individuelle anlæg til forsyning af el og varme, kan kræve en tilladelse. Læs mere om regler og hvilke tilladelser du skal søge.

  Læs mere
 • Tilskud til energiforbedringer i boligen

  Der er mulighed for, at du kan få tilskud til energiforbedringer i boligen.

  Læs mere
 • Klimatilpasning

  Klimatilpasning indarbejdes i kommunens planer. Hver ejendomsejer bør også være opmærksom på at sikre sig mod følger af fremtidens vejr.

  Læs mere
 • Bæredygtige initiativer - Verdensmål

  I 2020- 21 arbejdede et §17 stk4 udvalg med anbefalinger til, hvordan vi i Faaborg-Midtfyn Kommune kan arbejde med verdensmålene for en bæredygti...

  Læs mere
 • Danmarks VILDESTE Kommune

  Faaborg-Midtfyn er med til at gøre Danmark VILDERE til fordel for natur og biodiversitet.

  Læs mere
 • Stormflodssikring af Faaborg by

  I de seneste 3-4 år har der været arbejdet indgående med at udvikle potentialerne for Faaborg by og havn. Visionen og planerne for denne udvikling...

  Læs mere
 • Bredbåndspuljen 2023

  Bredbåndspuljen 2023 er nu åben for ansøgninger. Bredbåndspuljen giver mulighed for at søge tilskud til lokale bredbåndsprojekter i områder med då...

  Læs mere