KOL - kronisk obstruktiv lungesygdom

Vi tilbyder kursus til dig, som har KOL - kronisk obstruktiv lungesygdom.

Livet med kronisk sygdom kan være svært. På kurset får du viden og færdigheder til at håndtere udfordringerne og leve et bedre liv med din KOL.

 

Hvem kan benytte kurset

Kurset er til dig, der har fået stillet diagnosen KOL af en læge og har åndenød i en grad, så man går langsommere end andre på egen alder og/eller må stoppe op efter cirka 100 meter og/eller får åndenød ved tøj af og på.

Du skal desuden være motiveret for at arbejde med håndtering af sygdommen.

Kurset er gratis og du henvises til kurset via sygehuset eller via din praktiserende læge.

 

Hvad består kurset af

Formålet med kurset er at give dig det bedst mulige udgangspunkt for håndtering af din KOL.
Vores undervisere har stor viden om sygdom og medicin samt sammenhængen mellem kost og motion, sygdom og sundhed.

På kurset gennemgår vi blandt andet

 • Hvad er KOL
 • Fysisk træning
 • Vejrtrækningsteknikker
 • Medicinsk behandling
 • Kostvejledning
 • At leve med kronisk sygdom
 • Hvordan passer jeg på mine lunger fremover?

 

Der er mulighed for hjælp til rygestop i forbindelse med kurset.

Formålet med KOL-kurset er, at du opnår en optimal udnyttelse af den nedsatte lungefunktion, ved øgning af træningskapacitet, forbedring af daglige aktiviteter og dermed forbedret livskvalitet.

 

Hvordan foregår kurset

Det strækker sig over 8 gange á 2 timer og omfatter såvel træning som undervisning. 

Kurserne foregår i grupper med forskellige temaer, og foregår enten mandage eller torsdage.

Mandag: Tingagers Plejehjem, Østre Ringvej 7-9, 5750 Ringe, kl. 15.15-17.15

Torsdag: Tømmergården, Tømmergården 6, 5600 Faaborg, kl. 15.00-17.00 eller kl. 12.00-14.00


Der er et opfølgningsmøde efter 3 måneder.

Hvordan tilmelder jeg mig kurset

Din egen læge kan teste dine lunger og henvise dig til forløbet.

Symptomer:

 • Bliver du nemt forpustet, når du går op ad trappen?
 • Får du åndenød, når du går hurtigt?
 • Hoster du om morgenen?
 • Er du ryger?

 

Individuel vejledning

Hvis kosten udgør en væsentlig sundhedsrisiko på grund af din KOL, tilbydes du individuelle samtaler med en diætist eller fysioterapeut.

Formålet er at du gennem vejledning, viden og sparring opnår bedst muligt udgangspunkt for håndtering at livet med en kronisk lidelse såvel fysisk som mentalt. 

Forløbet består af individuelle samtaler, hvor du sammen med den sundhedsprofessionelle får vide, sparring og opsætter individuelle mål i forhold til hvad du ønsker at forandre i dit liv med en kronisk sygdom. 

Det er en god ide at have en pårørende med, hvis du ønsker det.

Tilbuddet foregår på hverdage i Gislev, og det er op til dig og den sundhedsprofessionelle at bestemme omfanget og  hvor længe forløbet skal strække sig.

Du henvises fra din praktiserende læge, og når henvisningen er modtaget, vil du blive kontaktet telefonisk og aftale nærmere. 


Du kan få mere viden på lungeforeningens hjemmeside 

Spørgsmål? Kontakt os

KOL - kronisk obstruktiv lungesygdom

Nørrevæget 1
5854 Gislev

Telefon 72 53 61 72

Telefon 72 53 63 50 

Telefon 72 53 63 19

Send sikkert til os via borger.dk

Send sikkert til os via virk.dk

Leder af Forebyggelse, Træning & Rehabilitering
Lotte Rørby Lagoni
Nørrevænget 1
5854 Gislev
Telefon 72 53 82 43