Byager, Ringe

Arealet er attraktivt beliggende i Ringe Nord, kun 2 minutter fra motorvejen og 15 minutter fra Odense og Fynske Motorvej med gode tilkørselsforhold, også for tung trafik.

Erhvervsarealet er beliggende på Byager, 5750 Ringe, del af matr.nr. 8l, Rynkeby by, Ringe.

Arealet sælges til fast pris på 95 kr. pr. m2 ekskl. moms og tilslutningsudgifter.

Der er mulighed for udstykning af arealer fra 1.000 til 8.000 m2.

Området er et industriområde med potentiale for den virksomhed, der både vil nyde godt af den gode infrastruktur og det bynære miljø. Ringe har stor tilgængelighed, uanset om transporten sker med bus, tog eller bil.

Luk alle
Åben alle

Omkostninger

Ud over købesummen, skal køber betale for tilslutningsbidrag til kloak, vand, el og varmeforsyning i henhold til gældende takst samt omkostninger til stikledninger på egen grund.

Her kan du se takster for spildevand hos FFV.

Her kan du se betalingsvedtægten fra FFV.

Køber skal også selv betale omkostninger til tinglysning og rådgiver.

Anvendelse

Området må anvendes til lettere erhverv, service, administration, engroshandel og butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Der må ikke opføres bolig i tilknytning til erhvervsbyggeriet.

Byggemodning

Udstykning af grunde finder sted, efterhånden som arealerne sælges. Køber har således maksimal indflydelse på udformning af grunden.

Faaborg-Midtfyn Kommune afholder omkostninger til byggemodning, herunder vejanlæg, fremføring af el, vand, spildevand og evt. kollektiv varmeforsyning til skel.

Lokalplan

Her kan du se hvilke bestemmelser, der gælder i det specifikke område.

Reservér byggegrund

Det er gratis og uforpligtende at reservere en byggegrund.

Skriv fx Boltebjerg, Ringe

Spørgsmål? Kontakt os

Politik og Strategi

Telefon: 72 53 78 08

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30