Sagsbehandlingsfrister

Her kan du se, hvornår du kan forvente svar i forskellige typer af sager. Fristerne afhænger af, hvilken støtte eller hjælp, du ansøger om.

En sag skal behandles hurtigst muligt. De sagsbehandlingsfrister, du finder her på siden er den tid, der længst må gå, til der er truffet en afgørelse.

Når Faaborg-Midtfyn Kommune modtager en sag, skal kommunen kvittere for modtagelsen senest 2 hverdage efter kommunen har modtaget sagen.

Sagsbehandlingsfristerne er her vist efter emne og sorteret alfabetisk.
Fristen kan være opgivet som arbejdsdage, og det er lig med åbningsdage i den kommunale administration.

Luk alle
Åben alle

Aflastning og midlertidigt ophold

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 84
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Afløsning eller aflastning - børn

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 44
Sagsbehandlingstid: 8 uger

Afløsning i eget hjem

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 84
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Aftale ved kronisk sygdom

Aftale ved kronisk sygdom - lønmodtagere

Lov: Sygedagpengeloven
Paragraf: § 56
Sagsbehandlingstid: 2 uger


Aftale ved kronisk sygdom - selvstændige

Lov: Sygedagpengeloven
Paragraf: § 58a
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Aktivitets- og samværstilbud Serviceloven § 104 8 uger

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 104
Sagsbehandlingstid: 8 uger

Alkoholbehandling

Lov: Sundhedsloven
Paragraf: § 141
Sagsbehandlingstid: 14 dage (2 uger)

Ansøgning om førtidspension

Lov: Lov om social pension
Paragraf: § 26d
Sagsbehandlingstid: 26 uger

Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for fleksjob

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Paragraf: § 172
Sagsbehandlingstid: 12 uger

Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning ved ordinær beskæftigelse

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Paragraf: § 178
Sagsbehandlingstid: 12 uger

Ansøgning om optagelse i daginstitution, kommunal dagpleje

Lov: Dagtilbudsloven
Paragraf: § 27a
Sagsbehandlingstid: 10 hverdage

Aflastning og midlertidigt ophold

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 84
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Afløsning i eget hjem

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 84
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Aktivitets- og samværstilbud

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 104
Sagsbehandlingstid: 8 uger

Alkoholbehandling

Lov: Sundhedsloven
Paragraf: § 141
Sagsbehandlingstid: 14 dage

Anmeldesager, tilladelser og godkendelser af husdyrbrug

Lov: 
Paragraf: § 16a 
Sagsbehandlingstid: 180 dage (servicemålaftale)

Lov: 
Paragraf: § 16b
Sagsbehandlingstid: 90 dage (lov)

Lov: 
Paragraf: § 10-19
Sagsbehandlingstid: 90 dage (lov)

Luk alle
Åben alle

Beboerindskud og depositum

Lov: Boligstøtteloven
Paragraf: § 54 - 64g
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Befordringsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Paragraf: § 175 og 176
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Beskyttet beskæftigelse

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 103
Sagsbehandlingstid: 8 uger

Bevilling af ledsagerordning

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 97
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Bevilling af plejevederlag ved pasning af nærtstående med alvorligt handicap eller sygdom

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 118
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Bistands- og plejetillæg

Lov: Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førstidspension
Paragraf:  § 16
Sagsbehandlingstid: 12 uger

Boligændringer

Boligændringer (enkle, entydige eller akutte ansøgninger) F.eks. fjernelse af dørtrin. Boligændringer - enkle, entydige eller akutte

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 116 
Sagsbehandlingstid: Op til 4 uger


Boligændringer (ved tilbud ved håndværkere) F.eks. mindre ændringer på badeværelse eller i køkken. Boligændringer - ved tilbud fra håndværkere

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 116
Sagsbehandlingstid: Op til 6 mdr.

Boligændringer, som kræver byggetilladelser

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 116
Sagsbehandlingstid:  Op til 17 mdr.

Botilbud

Botilbud - længerevarende ophold

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 108
Sagsbehandlingstid:  16 uger

 

Botilbud - midlertidigt

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 107
Sagsbehandlingstid: 16 uger

Botilbud - midlertidigt

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 107
Sagsbehandlingstid: 16 uger

Børnefaglig undersøgelse

Lov: 
Paragraf: § 50
Sagsbehandlingstid: Maks 16 uger

Luk alle
Åben alle

Dagpenge ved sygdom (lønmodtager og arbejdsgiver)

Lov: Sygedagpengeloven
Paragraf:  § 6, 38 og 40
Sagsbehandlingstid:  2 uger

Dækning af nødvendige merudgifter

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 100
Sagsbehandlingstid: 12 uger

Luk alle
Åben alle

Enfamiliehuse

Lov: 
Paragraf: 40 dage 
Sagsbehandlingstid: hverdage eller kalenderdage

Enkeltudgifter - økonomisk hjælp i særlige tilfælde

Lov: Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf:  § 81 
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Integrationsloven
Paragraf:  § 35
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Etagebyggeri, erhverv

Lov: 
Paragraf: 
Sagsbehandlingstid: 55 dage 

Luk alle
Åben alle

Familievejlederordning

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 11 stk. 
Sagsbehandlingstid: 8 Maks 12 uger

Fleksjob - kortvarige kurser samt mentorordning

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Paragraf: § 162
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Flekslønstilskud

Lov: 
Paragraf: § 123
Sagsbehandlingstid:  4 uger

Flytteanmeldelse

Lov: CPR-loven
Paragraf:  § 12
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Flyttehjælp

Lov: Integrationsloven
Paragraf:  § 39
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf:  § 85
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
Paragraf: § 17 stk. 2
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Lov om social pension
Paragraf: § 14 stk. 1
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Folkeregisterattester og forespørgsler

Lov: CPR-loven
Paragraf:  § 42 og 46
Sagsbehandlingstid: 2 uger.

Forbrugsgoder

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 113
Sagsbehandlingstid:  8 uger ved første ansøgning, 4 uger ved genansøgning

Forbrugsgoder F.eks. el-scooter
L
ov: Serviceloven § 113
Paragraf: § 113
Sagsbehandlingstid:
20 uger inkl. ventetid

Forebyggende hjemmebesøg

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 79a
Sagsbehandlingstid: Løbende

Friplads - socialpædagogisk

Lov: Dagtilbudsloven
Paragraf:  § 43 og 63 
Sagsbehandlingstid: 2 måneder

Friplads - økonomisk

Lov: Dagtilbudsloven
Paragraf:  § 43 og 63
Sagsbehandlingstid:  10 hverdage

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Lov: Lov om social pension
Paragraf:  § 17, stk. 2 og stk. 3
Sagsbehandlingstid:  26 uger inkl. lovbestemt sagsbehandlingsfrist på 3 mdr. i Pensionsnævnet

Førtidspension - forhøjelse

Lov: Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
Paragraf:  § 13 og 14
Sagsbehandlingstid:  44 uger inkl. lovbestemt sagsbehandlingsfrist på 3 mdr. i Pensionsnævnet

Foranstaltninger til børn og unge med særlige behov

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 52, stk. 3, nr. 1-9
Sagsbehandlingstid: 8 uger

Luk alle
Åben alle

Genoptræning og træning

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 86, stk. 1 og § 86.2
Sagsbehandlingstid: 10 hverdage

Genoptræningsplaner

Lov: Sundhedsloven
Paragraf:  § 140
Sagsbehandlingstid:  7 kalenderdage / 1 uge

Godkendelse af privat daginstitution

Lov: Dagtilbudsloven
Paragraf: § 19 
Sagsbehandlingstid: 10 hverdage

Luk alle
Åben alle

Handicapbil - Støtte til køb af bil

Lov: Serviceloven
Paragraf§ 114
Sagsbehandlingstid: 12 mdr. inkl. ventetid

Helbredstillæg

Helbredstillæg

Lov: Lov om højeste, mellemste, forhøjet og almindelig førtidspension m.v.
Paragraf: §18 stk. 1.
Sagsbehandlingstid: 4 uger.

Lov: Lov om social pension
Paragraf: §14a stk. 1
Sagsbehandlingstid: 4 uger.

Udvidet helbredstillæg

Lov: Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
Paragraf: §18 stk. 4. 
Sagsbehandlingstid: 4 uger.

Lov: Lov om social pension
Paragraf: §14a stk. 4
Sagsbehandlingstid: 4 uger.

Hjemmetræning af børn

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 32
Sagsbehandlingstid: 16 uger

Hjælp til udgifter til samvær med egne børn under 18 år Samværsudgifter

Lov: Integrationsloven
Paragraf § 37
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Hjælpemidler

Hjælpemidler (enkle, entydige eller akutte ansøgninger) F.eks. toilethjælpemidler og rollator)

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 112 § 113
Sagsbehandlingstid:  1-5 hverdage


Hjælpemidler - kropsbårne

Lov: Serviceloven
Paragraf: 
§ 112
Sagsbehandlingstid:
8 uger ved første ansøgning, 4 uger ved genansøgningØvrige hjælpemidler F.eks. 3-hjulede cykler og el-kørestole Hjælpemidler øvrige - f.eks. 3-hjulede cykler og el-kørestole

Lov: Serviceloven
Paragraf: 
§ 112  
Sagsbehandlingstid: 
16 uger inkl. ventetid

Handicapkørsel - individuel

Lov: Lov om trafikselskaber
Paragraf: 
Sagsbehandlingstid:  1 uge

Hjælpemidler - ved praktik, ansættelse og fleksjob

Hjælpemidler - ved praktik m.v.

Lov: Lov om kompensation til handicappede i erhverv
Paragraf:  § 15f
Sagsbehandlingstid: 4 uger (lovbestemt)

 

Hjælpemidler - ved ansættelse

Lov: Lov om kompensation til handicappede i erhverv
Paragraf: § 15i
Sagsbehandlingstid: 4 uger (lovbestemt)

 

Hjælpemidler - ved ansættelse i fleksjob

Lov: Lov om kompensation til handicappede i erhverv
Paragraf:  § 15j
Sagsbehandlingstid: 4 uger (lovbestemt)

Luk alle
Åben alle

Industri- og lagerbygninger

Lov: 
Paragraf: 
Sagsbehandlingstid: 50 dage 

Luk alle
Åben alle

Jobrotationsydelse

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Paragraf: § 149
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Luk alle
Åben alle

Kontaktperson til døvblinde

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § mangles
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Kontant tilskud til hjælp i hjemmet

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 95, stk. 2 § 95, stk. 2
Sagsbehandlingstid: 12 uger

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Lov: Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf: § 11, 23 og 25
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Koordinator til unge der er idømt en sanktion efter Straffelovens § 74a og Servicelovens § 54a

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 54a
Sagsbehandlingstid: Maks 7 hverdage efter dom

Kørsel til læge

Lov: Sundhedsloven
Paragraf:  § 170 - 174
Sagsbehandlingstid: 2 uger. 

Luk alle
Åben alle

Ledighedsydelse

Lov: Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf:  § 74
Sagsbehandlingstid:  4 uger

Ledighedsydelsesmodtager - tilbud hos anden aktør

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Paragraf: § 37
Sagsbehandlingstid:  4 uger

Ledsagerordning

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 97
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Ledsagerordning for unge ml. 12 og 18 år som ikke kan færdes alene

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 45 
Sagsbehandlingstid: 8 uger

Løntilskud - refusion til arbejdsgiver

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Paragraf: § 75
Sagsbehandlingstid: 6 uger

Lån til betaling af ejendomsskatter

Lov: Lov om lån til betaling af ejendomsskatter
Paragraf: § 1
Sagsbehandlingstid:  2 uger

Lov: Boligstøtteloven
Paragraf: § 65 - 71
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Lægeskifte

Lov: Sundhedsloven
Paragraf:  § 12, 58 og 59
Sagsbehandlingstid:  2 uger. 

Løntilskud

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Paragraf: § 66
Sagsbehandlingstid:  4 uger

Tilbud om højskoleophold Højskoleophold 

Lov: Integrationsloven
Paragraf: 
 § 23c
Sagsbehandlingstid: 
 4 uger

Luk alle
Åben alle

Madservice

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 83
Sagsbehandlingstid: 5 hverdage

Medicin

Lov: Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf: § 82
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Integrationsloven
Paragraf: § 36
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Midlertidig huslejehjælp

Lov: Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf:  § 81a
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Miljøgodkendelse af virksomheder

Sagsbehandlingstid: 200 dage

Luk alle
Åben alle

Madservice

Serviceloven § 83 5 hverdage

Lov: 
Paragraf: 
Sagsbehandlingstid: 

Merudgifter - Børn

Serviceloven § 41 8 uger

Lov: 
Paragraf: 
Sagsbehandlingstid: 

Mentorordning

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 167 4 uger

Lov: 
Paragraf: 
Sagsbehandlingstid: 

Mentorfunktion - udlændinge

Integrationsloven § 23d 4 uger

Lov: 
Paragraf: 
Sagsbehandlingstid: 

Luk alle
Åben alle

Opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Paragraf: Ikke kendt
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Luk alle
Åben alle

Pasning af døende

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 119 og 120
Sagsbehandlingstid:  5 hverdage

Pasning af eget barn

Lov: Dagtilbudsloven
Paragraf: § 86
Sagsbehandlingstid: 10 hverdage

Pasning af nærtstående med alvorligt handicap eller sygdom

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 118
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Patientvejledning

Lov: Sundhedsloven
Paragraf: § 119
Sagsbehandlingstid: Ingen

Personlig assistance til handicappede i erhverv mm.

Lov: Lov om kompensation til handicappede i erhverv 
Paragraf: § 4
Sagsbehandlingstid: 12 uger

Personlig pleje

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 83
Sagsbehandlingstid: 5 hverdage

Personlige tillæg

Lov: Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
Paragraf: § 17 stk. 2
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Lov om social pension
Paragraf: § 14 stk. 1
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Plejebolig med døgnbemanding

Lov: Serviceloven - jf. lov om almene boliger Plejebolig med døgnbemanding
Paragraf:  § 54a
Sagsbehandlingstid:  6 uger

Plejetilladelse ved privat pleje af børn

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 78
Sagsbehandlingstid: 12 uger

Praktisk hjælp

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 83
Sagsbehandlingstid: 5 uger

Privat pasningsordning

Lov: Dagtilbudsloven
Paragraf:  § 80
Sagsbehandlingstid: 10 hverdage

Privatansat hjemmehjælp

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 94 
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Prøvelsesattest til vielse

Lov: Ægteskabsloven
Paragraf: § 13
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Luk alle
Åben alle

Refusion af gruppe 2

Lov: Sundhedsloven 
Paragraf: § 60, stk. 2 og § 64 stk. 2
Sagsbehandlingstid:  2 uger.

Revalidering - forlængelse

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Paragraf: § 146 
Sagsbehandlingstid: 4 uger

 

Revalidering - stillingtagen til om en person er revalident

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Paragraf: § 142
Sagsbehandlingstid: 12 uger

Revalidering - særlig støtte til bolig

Lov: Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf:  § 73h og 73i
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Revalidering - støtte til selvstændig virksomhed

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Paragraf: § 147
Sagsbehandlingstid: 26 uger

Repatrieringshjælp

Repatrieringsloven § 7 12 uger

Lov: 
Paragraf: 
Sagsbehandlingstid: 

Luk alle
Åben alle

Samværsudgifter

Lov: Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf:  § 83
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Integrationsloven
Paragraf: § 37
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, integrationsprogrammet

Lov: Integrationsloven
Paragraf:  § 23f
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse

Lov: Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf: § 22
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Selvvalgt uddannelse - forsikrede ledige og modtagere af ledighedsydelse

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
Paragraf: § 48
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Simple konstruktioner

Lov: 
Paragraf: 
Sagsbehandlingstid: 40 dage hverdage eller kalenderdage

Socialpædagogisk støtte (bostøtte)

Lov: Serviceloven 
Paragraf: § 85
Sagsbehandlingstid: 12 uger

Stofmisbrugsbehandling

Lov: Serviceloven 
Paragraf: § 101
Sagsbehandlingstid: 14 dage 2 uger

STU, Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Lov: Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
Paragraf: Ikke kendt
Sagsbehandlingstid: Løbende

Substitutionsbehandling

Lov: Sundhedsloven
Paragraf: § 142
Sagsbehandlingstid: 14 dage 2 uger

Sundhedskort

Lov: Sundhedsloven
Paragraf:  § 12, 58 og 59 
Sagsbehandlingstid: 2 uger.

Sygepleje

Lov: Sundhedsloven
Paragraf: § 138
Sagsbehandlingstid: Løbende

Sygeplejeartikler og lign.

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 122
Sagsbehandlingstid: 5 hverdage

Sygedagpenge

Lov: Sygedagpengeloven 
Paragraf: § 6, 38 og 40
Sagsbehandlingstid:  2 uger

Sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende

Lov: Sygedagpengeloven 
Paragraf: § 41 og 43
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Sygebehandling

Lov: Integrationsloven
Paragraf:  § 36
Sagsbehandlingstid:  4 uger

Lov: Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf: § 82
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Særlig behandling til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 102
Sagsbehandlingstid:  12 uger

Særlig støtte - høje boligudgifter/stor forsørgerbyrde

Lov: Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf: § 34 
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Luk alle
Åben alle

Tabt arbejdsfortjeneste

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 42 
Sagsbehandlingstid: 8 uger

Tandbehandling

Lov: Integrationsloven
Paragraf:  § 36
Sagsbehandlingstid:  4 uger

Lov: Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf: § 82
Sagsbehandlingstid: 4 uger

 

 

Terminalsag

Lov: Lov om social pension
Paragraf:  § 18 stk. 2, nr. 2
Sagsbehandlingstid:  1 uge

Tilskud til dagtilbud i anden kommune

Lov: Dagtilbudsloven 
Paragraf: § 41
Sagsbehandlingstid: 10 hverdage

Tilskud til nærtstående/Personlig hjælper (BPA)

Ansættelse af nærtstående 

Lov: Serviceloven 
Paragraf: §95
Sagsbehandlingstid: 8 mdr.

Personlig hjælper (BPA) 

Lov: Serviceloven 
Paragraf: §95 og §96 
Sagsbehandlingstid:
6 mdr.

Luk alle
Åben alle

VSU, Voksen specialundervisning

Lov: Lov om specialundervisning for voksne
Paragraf: kendes ikke
Sagsbehandlingstid:  Løbende

Virksomhedspraktik - forlængelse

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Paragraf:  § 61, stk. 2
Sagsbehandlingstid:  2 uger

Vejlednings- og afklaringsforløb samt særligt tilrettelagteprojekter og uddannelsesforløb - udlændinge

Lov: Integrationsloven 
Paragraf: § 23a
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Vejledning og opkvalificering

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Paragraf:  § 90 og 91
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Virksomhedspraktik

Lov: Integrationsloven
Paragraf:  § 23b
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Paragraf: § 57
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Voksenlærling - Tilskud

Lov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Paragraf:  § 154
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Luk alle
Åben alle

Økonomisk støtte, når væsentligt af hensyn til det særlige behov for støtte Økonomisk støtte til forældre til børn med særlige behov

Lov: Serviceloven
Paragraf: § 52a
Sagsbehandlingstid: 20 hverdage

Luk alle
Åben alle

Ældrebolig

Lov: Serviceloven
Paragraf:  § 54
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Spørgsmål? Kontakt os

Politik og Strategi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30

Åbningstider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30