Træning og Aktivitets­centre

Du kan her finde mere information om vedligeholdende træning, som vi tilbyder i trænings og aktivitetscentrene forskellige steder i kommunen.

Vi har et tilbud i vores træning og aktivitetscentre til dig, der har en svær funktionsnedsættelse og behov for vedligeholdende træning af fysiske, psykiske og især sociale kompetencer.

Luk alle
Åben alle

Heldagstilbud

Et heldagstilbud, kan indeholde mange forskellige aktiviteter.

Det kan være:

  • Brætspil
  • Kortspil
  • En gåtur i nærmiljøet omkring aktivitetscentret osv.
  • Om sommeren er vi gerne udendørs når vejret tillader det, og her kan vi spille petanque, bowling mv.
  • Det kan også være vi diskuterer nyhederne i avisen.

Alle aktiviteter er tilrettelagt så alle kan være med, uanset funktionsniveau.

Vedligeholdende fysisk træning

Formålet med vedligeholdende fysisk træning er, at du får mulighed for at vedligeholde dine fysiske, psykiske og sociale færdigheder, samt evnen til at udføre daglige gøremål.


Målet med fysisk vedligeholdende træning, kan være:

  • At du fastholder og evt. forbedrer din funktionsevne og dit aktivitetsniveau.
  • At du bliver bevidst om dine ressourcer, og hvordan du bedst udnytter dem.
  • At du får hjælp til selvhjælp.
  • At du bliver mindre afhængig af andres hjælp.

Træningen tager afsæt i din fysiske formåen og under hensyntagen til din alder, sygdom, skader, samt din motivation.

I tilknytning til den fysiske træning, er der socialt samvær med kaffe og brød.

Find træning og aktivitetscentrene

Vores Aktivitets- og træningscentre ligger i de større byer og her kan du finde adresser og telefonnumre:

Tilmelding

Du skal henvises til heldagshold og vedligeholdende træning.

Henvisningen kan komme fra dig selv, dine pårørende, egen læge, hjemmepleje, sygepleje eller sygehuset, og skal sendes til os via en sikker mail - se kontaktboks. 

Når vi har modtaget henvisningen, vil vi undersøge, hvilket tilbud der eventuelt kan dække dine behov.     

Vi kontakter dig og aftaler et hjemmebesøg, hvor vi sammen finde det tilbud, der dækker dine behov.

Spørgsmål? Kontakt os

Forebyggelse, Træning og Rehabilitering

Tømmergården 6
5600 Faaborg
Telefon 72 53 62 51

Telefon 72 53 82 43

Send sikkert til os via borger.dk

Send sikkert til os via virk.dk

Leder af Forebyggelse, Træning & Rehabilitering
Lotte Rørby Lagoni
Nørrevænget 1
5854 Gislev
Telefon 72 53 82 43