Trafiksikkerhed

Den overordnede vision for trafiksikkerheds-arbejdet er, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken på kommunens vejnet.

Luk alle
Åben alle

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhedsprojekter bliver hvert år prioriteret på prioriteringslisten som kommer med løsningsforslag til, hvordan antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken kan reduceres.

Prioriteringslisten for trafiksikkerhedsprojekter bliver årligt fremlagt og vedtaget politisk. De projekter som politikerne prioriterer på forårets møder, bliver i løbet af året udført/igangsat.

Prioriteringslisten bliver besluttet på baggrund af en samling af de nyeste data:

  • Uheldsregistrering rapporteret inden for de seneste 5 år
  • Trafiktællinger
  • Borgerhenvendelser
  • Trafiksikkerhedskatalog fra konsulent
  • Cykelstikatalog fra konsulent
  • Forvaltningens katalog, udarbejdet på baggrund og forvaltningens borgerhenvendelser og egne forslag til rapportudpegede udfordringer/projektforslag

Borgerhenvendelser

Sænker du farten?

Vi bakker op om Rådet for Sikker Trafiks kampagne "Sænk farten - bare lidt".

Fakta om faren ved fart

  • For høj hastighed er skyld i 4 ud af 10 dødsulykker.
  • I 72% af ulykkerne var farten en medvirkende årsag til, at ulykken opstod. I de sidste 28% var farten årsagen til, at ulykken blev med dødelig udgang.
  • Fra 2013-2018 mistede 403 personer i Danmark livet i en trafikulykke, hvor hastigheden var en afgørende faktor.
  • Selv en lille hastighedsoverskridelse har stor betydning for din standselængde.

Hvorfor en kampagne mod fart?

For høj fart er skyld i over halvdelen af alle dødsulykker. Fra 2010-14 mistede 551 personer livet i en ulykke, hvor hastigheden havde en afgørende faktor.

Farten kan være årsagen til, at ulykken overhovedet sker. Fart kan samtidigt være grunden til, at ulykken bliver så alvorlig.

Fartviser

Der er opsat fartvisere flere steder i Faaborg-Midtfyn Kommune. Nogle af fartviserne er opsat af kommunen og andre er opsat af Vejdirektoratet.

Drift og vedligeholdelse af de stationære fartvisere varetages af Dansk Trafik Teknik.

Hvis du opdager fejl på en af kommunens stationære fartvisere, kan du indberette fejlen til service@its-teknik.dk eller ringe på 72 16 30 03.

Oversigt over kommunens fartvisere

Her er en oversigt over kommunens stationære fartvisere. Fartvisere der ikke står på listen, vedligeholdes af Vejdirektoratet.

Rolfsted

Ørbækvej 834
Hastighed 50
Ørbækvej 880
Hastighed 50

Ferritslev

Ørbækvej 984
Hastighed 50

Falsled

Assensvej 390 - venstre vejside
Hastighed 60

Højre Assensvej 327 Millinge Vest 50
Venstre Assensvej 212 Millinge Syd 50
Højre Allerupvej 2 Brobyværk Vest 50
Venstre Assensvej 142 Hillerslev 50
Højre Bøgebjergvej 61 Brobyværk Øst 50
Venstre Rudmevej 83 Herringe Vest 50
Højre Rudmevej 92 Herringe Øst 50
Sødingevej 7 Sødinge 30
Venstre Ny Stenderupvej 16A Ny Stenderup 50
Ibjergvej 11 Tarup 50
Venstre Rolighedsvej 2 Tarup 50
Venstre Rolighedsvej 25 Tarup 50
Venstre Fangelvej 93 Radby 50
Højre Sdr. Højrupvejen 2 Sdr. Højrup 50
Venstre Sdr. Hørupvejen 24 Sdr. Højrup 50
Højre Sdr. Hørupvejen 31 Pederstrup 50
Højre Sdr. Hørupvejen 88 Pederstrup 50
Højre Odensevej 69 Ringe Nord 50

Trafiktælling

Trafiktællinger foretages både af Vejdirektoratet og af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Trafiktællingerne foretages ved, at der lægges slanger hen over vejen. Der tælles bl.a. antal køretøjer pr. døgn, antal lastbiler pr. døgn og hastigheder.

Herunder kan du se på et kort, hvor der bliver lavet trafiktællinger, og hvad tællingerne har vist.

Når kortet kommer frem, kan du vælge mellem køretøjer pr. døgn og gennemsnitshastighed i boksen ”Taltyper” i øverste venstre hjørne.

Ønskes der flere tal, kan der rettes henvendelse til Vej og Trafik.

Lysregulering

Der er 7 lysregulerede kryds og 2 lysregulerede fodgængerovergang i kommunen på kommunens veje.

Drift og vedligeholdelse af lysreguleringer i Faaborg og Ringe varetages af EnergiFyn A/S.

Hvis du opdager fejl på en af kommunens lysreguleringer, kan du indberette fejlen ved at kontakte EnergiFyn på 63 17 19 00 eller Its Teknik A/S på 76 43 16 10.

Spørgsmål? Kontakt os

Driftsplanlægning

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 22 00

Send en mail

Skriv sikkert til os