Europa-Parlamentsvalget 2024

Her kan du læse om praktiske informationer vedrørende valget til Europa-Parlamentet, som afholdes søndag den 9. juni 2024 kl. 9-20.

Luk alle
Åben alle

Hvem kan stemme?

Du kan stemme til Europa-Parlamentsvalget, hvis du:

  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark eller i ét af de øvrige EU-lande eller
  • er statsborger i ét af de øvrige EU-lande, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark

Udlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg i henhold til folketingsvalglovens § 2, vil også automatisk være berettiget til at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Derudover kan danske statsborgere, der midlertidigt opholder sig på Færøerne eller i Grønland eller i et tredieland (land udenfor EU), blive optaget på en særlig valgliste til Europa-Parlamentsvalget.

Læs mere om udlandsdanskeres valgret på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside:

Følgende personer har derimod ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg:

  • Udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
  • Udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).

Er du EU-borger i et andet land end Danmark, men bopælsregistreret i Danmark og gerne vil stemme, skal du ansøge om at komme på valglisten.

Læs mere om hvordan du søger om at kunne stemme til Europa-Parlamentsvalget på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside:

Brevstemme

Brevstemme i Borgerservice

Du kan brevstemme i Borgerservice fra den 29. april 2024 - 6. juni 2024 i vores almindelige daglige åbningstid:

  • Mandag kl. 10.00 – 17.00
  • Tirsdag kl. 10.00 – 14.00
  • Onsdag lukket
  • Torsdag kl. 10.00 – 17.00
  • Fredag kl. 10.00 – 12.00

Derudover har vi åbent for brevstemme:

  • Lørdag den 25. maj 2024 kl. 10.00 – 13.00
  • Lørdag den 1. juni 2024 kl. 10.00 – 13.00
  • Onsdag den 5. juni 2024 kl. 10.00 – 12.00 (kun Ringe)
  • Torsdag den 6. juni 2024 kl. 9.00 – 17.00

Der skal ikke bestilles tid for at brevstemme på Borgerservice.

Du finder Borgerservice her:

  • Borgerservice, Lindevej 5, 5750 Ringe
  • Borgerservice, Mellemgade 15, 5600 Faaborg

Kontakt Team Folkeregister telefon 72 53 15 60, hvis du har spørgsmål vedrørende brevstemme.

Tekniske hjælpemidler, hæve/sænke-bord, CCTV, LED-lampe, lup og sort pen findes i Borgerservice i Ringe og Faaborg.

Brevstemme på biblioteket

Fra den 21. maj 2024 – 6. juni 2024 kan du også brevstemme på tre af vores biblioteker. Nedenfor kan du se i hvilket tidsrum, du kan brevstemme.

Årslev Bibliotek:

  • Mandag kl. 13.00 – 16.00
  • Tirsdag kl. 11.00 – 15.00
  • Onsdag kl. 13.00 – 15.00 (dog lukket grundlovsdag den 5. juni 2024)
  • Torsdag kl. 13.00 – 15.00

Herudover er der åbent for at brevstemme på Årslev Bibliotek:

  • Torsdag den 6. juni 2024 kl. 13.00 – 17.00

Faaborg Bibliotek og Ringe Bibliotek:

  • Mandag kl. 10.00 – 18.00
  • Tirsdag kl. 10.00 – 17.00
  • Onsdag kl. 12.00 – 17.00 (dog lukket grundlovsdag den 5. juni 2024)
  • Torsdag kl. 10.00 – 17.00
  • Fredag kl. 10.00 – 17.00
  • Lørdag kl. 10.00 – 13.00

I disse tidsrum er der to uddannede medarbejdere til stede. 

Tekniske hjælpemidler, LED-lampe, lup og sort pen findes på bibliotekerne. 

Når du vil brevstemme i Danmark eller i udlandet

I stedet for at møde op på valgdagen 9. juni 2024, kan du vælge at brevstemme. Det kan du gøre i enhver kommune her i landet eller i udlandet, hvis du opholder dig der.

Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs – det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

Læs mere om brevstemme på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside:

Hjælpemidler ved brevstemmeafgivning

På alle kommunens brevstemmesteder stilles følgende hjælpemidler til rådighed i mindst ét af stemmerummene:

  • Sort filtpen/kuglepen, der gør udfyldningen tydeligere
  • Lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen
  • LED-lampe, som giver en bedre belysning


Herudover vil der være yderligere hjælpemidler på brevstemmestedet på Borgerservice i Faaborg og Ringe:

  • Hæve-/sænkebord, der kan reguleres i højden og med fri benplads, så kørestolsbrugere kan stemme ved bordet
  • CCTV, der kan forstørre brevstemmesedlen og giver vælgeren mulighed for at regulere størrelse og kontrast

Brevstemme i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen, kan søge om at brevstemme i eget hjem, medmindre de har mulighed for at brevstemme i en af de boformer og boliger kommunen kommer ud til, efter lov om social service og boliglovgivningen.

Brevstemmeafgivning i eget hjem kan ske inden for de sidste 3 uger før valgdagen, dog senest tredjesidste hverdag før valgdagen.

Du skal ansøge om at brevstemme i eget hjem ved Borgerservice i Ringe på Lindevej 5 og i Faaborg på Mellemgade 15. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Borgerservice på telefon 72 53 15 60.

Du kan tidligst søge om at brevstemme i eget hjem søndag den 12. maj, og ansøgning skal være indgivet senest torsdag den 30. maj kl. 12.00.

Du vil blive kontaktet af Borgerservice kort efter fristens udløb, hvor du vil få at vide, på hvilket tidspunkt Borgerservice kommer hjem til dig, så du kan afgive din stemme.

Afstemningen skal ske i overværelse af to tilforordnede brevstemmemodtagere.

Afstemningssteder i Faaborg-Midtfyn Kommune

Nedenfor kan du se, hvor du kan stemme.


Allested-Vejle Fritidscenter

Skolevej 1B
5672 Broby


Brobyværk Kro

Marsk Billesvej 15
5672 Broby


Nørre Broby Forsamlingshus

Verningevej 11
5672 Broby


Vester Hæsinge X-huset

Birkevej 15
5672 Broby


Avernakø Forsamlingshus

Hovedvejen 27
5600 Faaborg


Forum Faaborg

Sundvænget 8
5600 Faaborg


Horne Forsamlingshus

Hornelandevej 33
5600 Faaborg


Korinth Kulturhus

Vinkelvej 6A
5600 Faaborg


Damgården

Lyø Bygade 26
5601 Lyø


Svanninge Sognegård

Kirkegyden 3
5642 Millinge


Bøgebjerghallen

Bøgebjergvej 11, Vester Aaby
5600 Faaborg


Espe Forsamlingshus

Lydinge Mølle Vej 8
5750 Ringe


Hillerslev Landsbycenter

Kirkegyden 1A
5750 Ringe


Idrætscenter Midtfyn

Søvej 34
5750 Ringe


Søllinge Forsamlingshus

Sdr. Højrupvejen 104A
5750 Ringe


Gislev Forsamlingshus

Faaborgvej 31
5854 Gislev


Kværndrup Forsamlingshus

Svendborgvej 39
5772 Kværndrup


Ryslinge Forsamlingshus

Graabjergvej 16
5856 Ryslinge


Carl Nielsen Hallen

Lumbyvej 62, Nr. Lyndelse
5792 Årslev


Ferritslev Fritidshus

Ørbækvej 916A
5863 Ferritslev


Årslev Hallen

Bøgehøjvej 2
5792 Årslev

Hvert afstemningssted er i henhold til valglovgivningen bemandet af 5 valgstyrere. Derudover er der et antal valgtilforordnede vælgere, afhængig af afstemningsstedets størrelse. Disse er politisk udpegede. Herudover er afstemningsstedet bemandet af 1 valgsekretær og et antal administrative, kommunale medarbejdere, afhængig af afstemningsstedets størrelse.

Hjælpemidler på afstemningssteder

På alle kommunens afstemningssteder stilles følgende hjælpemidler til rådighed i mindst ét af stemmerummene:

  • Sort filtpen/kuglepen, der gør afkrydsningen tydeligere
  • Lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen
  • LED-lampe, som giver en bedre belysning

Afstemningsstedet i Idrætscenter Midtfyn og Forum Faaborg:

  • Hæve-/sænkebord, der kan reguleres i højden og med fri benplads, så kørestolsbrugere kan stemme ved bordet.
  • CCTV, der kan forstørre stemmesedlen og giver vælgeren mulighed for at regulere størrelse og kontrast.

Såfremt man som vælger ikke er tilknyttet afstemningsstedet i Idrætscenter Midtfyn eller Forum Faaborg, men har et handicap eller manglende førlighed, der bevirker, at man har behov for at benytte hjælpemidlerne, der stilles til rådighed på afstemningsstederne i Faaborg og Ringe, kan vælgeren ansøge om at flytte afstemningssted. Ansøgning herom skal ske til Borgerservice på en særskilt blanket.

Ændring af afstemningssted

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan søge om at afgive stemme på et andet afstemningssted i kommunen. Ansøgning skal sendes/indleveres til kommunen, hvor du bor. Ændringen skal være begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.

Ansøgningsskema fås hos:

Borgerservice i Ringe, Lindevej 5, 5750 Ringe
Borgerservice i Faaborg, Mellemgade 15, 5600 Faaborg
Telefon 72 53 15 60

Ansøgningen skal afleveres til Borgerservice senest fredag den 31. maj 2024 kl. 12.00.

Ansøgning skal indgives forud for hvert valg og kan tidligst indgives søndag den 12. maj 2024.

Informationsfolder om hjælp til stemmeafgivning og hjælpemidler

Læs mere om hvordan du kan få hjælp til at stemme ved Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024 i informationsfolderen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Valgkort

Faaborg-Midtfyn Kommune sender et vælgerbrev med et personligt valgkort med posten til alle personer i kommunen, der er på valglisten til det pågældende valg.

Du kan forvente at modtage valgkortet i ugen op til valget.

Valgkortet skal afrives i perforeringen forinden fremmøde på afstemningsstedet.

Du kan se, hvor du skal stemme på dit valgkort

På dit valgkort kan du se, hvilket afstemningssted du, på valgdagen, skal stemme på.

På valgdagen skal du aflevere dit valgkort ved valgbordet. Du vil blive spurgt om din fødselsdato, for at højne sikkerheden om din identitet. Du bliver registreret, og du får udleveret din stemmeseddel samtidig med, at du opgiver din fødselsdato til valgstyreren.

Har du ikke modtaget et valgkort, eller er der fejl i valgkortet

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort med posten inden valget, eller hvis der er fejl på valgkortet bedes du henvende dig i Borgerservice på telefon 72 53 15 60 eller mail fmk@fmk.dk for at få fejlen rettet. Kan fejlen ikke nå at blive rettet, skal du medbringe legitimation som fx sundhedskort, når du skal stemme, så klarer vi det på afstemningsstedet.

Er valgkortet blevet væk?

Hvis dit valgkort er blevet væk, kan du få udskrevet et nyt på afstemningsstedet. Du skal medbringe legitimation, som skal vises til de tilforordnede på afstemningsstedet. Legitimation kan fx være pas, sundhedskort (sygesikringskort) eller kørekort. Du må regne med en kort ventetid.

Er du flyttet?

Hvis du er flyttet kort før valget, skal du være opmærksom på, hvor du skal stemme:

Er du flyttet inden for kommunen?

Hvis du efter den 24. maj 2024 er flyttet eller har anmeldt flytning indenfor Faaborg-Midtfyn Kommune, bliver du ikke optaget på valglisten under din nye bopæl. Du kan naturligvis stadig stemme; enten ved på valgdagen at møde personligt op på valgstedet for din gamle bopæl eller ved at brevstemme.

Er du flyttet til Faaborg-Midtfyn Kommune fra en anden kommune?

Hvis du efter den 24. maj 2024 er flyttet til eller har anmeldt flytning til Faaborg-Midtfyn Kommune fra en anden kommune, kan du ikke blive optaget på valglisten her i Faaborg-Midtfyn Kommune. Du kan naturligvis stadig stemme; enten ved på valgdagen at møde personligt op på valgstedet i din tidligere kommune eller ved at brevstemme.

Er du flyttet til Faaborg-Midtfyn Kommune fra udlandet?

Er du efter den 2. juni 2024 flyttet til eller har anmeldt flytning til Faaborg-Midtfyn Kommune fra udlandet, kan du ikke blive optaget på valglisten her i kommunen. Du kan derfor ikke afgive stemme, medmindre du er omfattet af særlige regler for udlandsdanskere.

Her kan du læse mere på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside:

Har du brevstemt, men får alligevel valgkort

Hvis du har brevstemt, får du alligevel tilsendt valgkort. Rent praktisk kan vi nemlig ikke adskille dem, der har brevstemt, fra listen over alle stemmeberettigede, før brevafstemningen er afsluttet.

Du kan selvfølgelig kun stemme én gang, og det er den afgivne brevstemme, der tæller. 

Valgbestyrelse til Europa-Parlamentsvalget

Valgbestyrelse

Stedfortræder

1. Hans Stavnsager (A) - formand 1. Anstina Krogh (A)
2. Anne Møllegaard Mortensen (O) 2. Jack Odgaard (O)
3.  Kristian Nielsen (V) 3. Anne Jørgensen (V)
4. Lea Haahr (løsgænger) 4. Mads Holdgaard (F)
5. Peter Hansted (A) 5. Hans Peter Rønn Bolding (A)
6. Bent Juul Sørensen (Æ) 6. Iza Alfredsen (løsgænger)
7 Knud Borck (løsgænger) 7. Inga Blom Thomas (P)
8. Minna Henriksen (F) 8. Mads Boeberg Hansen (C)

Kandidatliste

Partier

A. Socialdemokratiet O. Dansk Folkeparti
B. Radikale Venstre V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
C. Det Konservative Folkeparti Æ. Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg
F. SF – Socialistisk Folkeparti Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne
l. Liberal Alliance Å. Alternativet
M. Moderaterne  

 

Partier i valgforbund

I. Socialdemokratiet, SF – Socialistisk Folkeparti og Alternativet
II. Radikale Venstre, Moderaterne og Venstre, Danmarks Liberale Parti
III. Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance

 

Kandidater

A. Socialdemokratiet

Christel Schaldemose Mathias Niebuhr
Niels Fuglsang Niels Christian Dahl
Marianne Vind Andi Helbo Sejersen
Magnus Barsøe Tayo Lill Andreasen
Asser Mortensen Maria Radoor

 

B. Radikale Venstre

Sigrid Friis Jan Werner Mathiasen
Anne Sophie Callesen Kim Pagels
Philip Tarning-Andersen Finn Hartvig Nielsen
Anne-Sofie Sadolin Henningsen Sissel van Run-Kvist
Charlotte Amdi Burgess Martin Schepelern
Kathrine Olldag Michael Flarup
Frederik Aagaard Sørensen Asmus Knigge Vilster
Hediye Temiz Nikolai Tange
Jens Frost Lars Fogh Mortensen
João Møller Lartey Lawson
C. Det konservative Folkeparti

Niels Flemming Hansen Egil Hulgaard
Marcus Knuth Helle Laursen Petersen
Birgitte Bergman Manuel Vigilius
Maria Pryds Barbara Engelstoft
Steen Holm Iversen Nicklas Verne
Tina-Mia Eriksen Vladimir Stanic
Søren Friis Trebbien Elisabeth Ildal
Flemming Agerskov Martin Vendel Nielsen
Jacob Rosenberg John Hoppe
Natasja Bruun Knudsen Jacob Stryhn

 

F. SF - Socialistisk Folkeparti

Kira Marie Peter-Hansen Joan Kragh
Rasmus Nordqvist Thue Grum-Schwensen
Villy Søvndal Mads Hvid
Rikke Lauritsen John Brandt
Magnus Flensborg Anders Bøge
Kristine Amalie Rostgård Pia Lieberknecht
Melina Andersen Emil Njor
Taner Genc Elias Julius Binggeli
Andreas Grosbøll Kim Elmose
Michael Egelund Andersen Allan Søgaard-Andersen

 

I. Liberal Alliance

Henrik Dahl Thomas Vesth
Mads Strange Nikolaj Steffenauer
Thorbjørn Jacobsen Danny Malkowski
Carsten Normann Lars Høyer Holmqvist
Helle Jensen Louise Siv Ebbesen
Martin Sibast Laugesen Chelle Lilly

 

M. Moderaterne

Stine Bosse Karin Liltorp
Bergur Løkke Rasmussen Ivar Nørlund
Tobias Marney Frederik Lau Petersen
Laurs Nørlund Abdinoor Adam Hassan
Barikan Solecki Dea Kehler
Klavs A. Holm Lars Barfoed

 

O. Dansk Folkeparti

Anders Vistisen Julie Jacobsen
Majbritt Birkholm Søren Hansen
Tobias Weische Inger-Marie Tryde
Hans Blaaberg Mette Sode Hansen
Finn Rudaizky Henrik Thinggaard
Sune Nørgaard Jakobsen Birgitte Milling
Carsten Sørensen Søren Lund Hansen
Michael Nedersøe Bonett Trusell
Rune Bønnelykke Stine Steffensen

 

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

Morten Løkkegaard Alexandra Sasha
Asger Christensen Jonas Pullich
Ulla Tørnæs Torsten Laksafoss Holbek
Julie Hassing Thorbern Alexander Klingert
Marianne Lynghøj Jakob Dyrman
Carsten Kissmeyer Niels Plum

 

Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg

Kristoffer Storm Niklas Fritz Kjærulff
Vivi Altenburg Anton Rosenstrøm Laursen
Magnus Bigum Bob Richard Nielsen
Benny Bindslev Dina Person
Lars Bregnbak Erik Poulsen
Susanne Damsgaard Morten Vehl Revsbeck
Karen Lia Fromm-Christiansen Claus Bisgaard Skovmose
Annette Benthien Giuranna Bent Juul Sørensen
Renate Hendriksen Nikolaj Vang

 

Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne

Per Clausen Stine Ry Andersen
Frederikke Hellemann Selma Bolø
Nana Højlund Victoria Velásquez
Ludvig Goldschmidt Ibrahim Benli
Asta Kofod Christian Schmidt Jacobsen
Reinout Bosch Runa Friis Hansen
Torsten Ringgaard Clara Turms

 

Å. Alternativet

Jan Kristoffersen Julius Schubring
Karoline Lindgaard Johannes Slyngborg
Petar Socevic Yurdal Cicek
Nilas Bay-Foged Anette Jensen Smith
Sofie Groth Mikael Hertig
Jørn Grønkjær Irina Bjørnø
Valentina Crast  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsætning af valgplakater

Der må opsættes valgplakater i perioden, fra den fjerde lørdag før valgdagen, til 8 dage efter valgdagen.

Valgplakater på vejareal

Reglerne herom findes i vejlovens §§ 84-85 for valgplakater på offentlige veje og privatvejslovens §§ 66a-66b for valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Reglerne betyder, at det ikke kræver en forudgående tilladelse at ophænge valgplakater. Partiet eller kandidaten skal blot overholde de nedenstående regler for ophængningen. Opsætning af valgplakater på private fællesveje på landet kræver dog altid tilladelse fra vejejer.

En valgplakat i vejlovgivningens forstand er en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2.

Valgplakaten skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mail på den person eller det parti, der har iværksat ophængningen.

Hvornår må valgplakater ophænges?

Valgplakater må ophænges i forbindelse med folketingsvalg, kommunal- og regionalvalg, valg til Europaparlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag.

Valgplakater må ophænges i perioden fra kl. 12.00 den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget.

Valgplakater på offentlige veje må ophænges på vejbelysningsmaster, vejtræer, hegn, elforsyningsmaster og på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.

Valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder må alene ophænges på master til vejbelysningen og master til brug for elforsyningen.

Her må valgplakater ikke sættes op

Af hensyn til trafiksikkerheden, må valgplakater ikke ophænges følgende steder:

  • på eller over motorveje, motortrafikveje og disses vejes rampeanlæg
  • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t
  • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder
  • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr
  • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende
  • nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten
  • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten
  • højere en 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten
  • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtæer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Endvidere fremgår det af vejlovens § 84, stk. 3 og privatvejslovens § 66 a, stk. 4, at valgplakaterne ikke må ophænges på en sådan måde, at de dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden.

Nedtagning af valgplakater

Valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne, skal nedtages inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har udstedt påbud om nedtagning.

Vejmyndigheden kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har meddelt påbud om nedtagning eller er ophængt uden for det tilladte tidsrum.

Vejmyndigheden kan også nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 84, stk. 2-4, og privatvejslovens § 66 a, stk. 3-5, og som ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af valgplakaten.

Valgplakater, som udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan nedtages straks af vejmyndigheden eller politiet. Valgplakater, der er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 84, stk. 4, eller privatvejslovens § 66 a, stk. 3, vil som udgangspunkt udgøre en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.

Vejmyndigheden skal herefter tage kontakt til ophængeren om at afhente den nedtagne valgplakat. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan herefter destrueres.

Vejmyndighedens og politiets udgifter til nedtagning, opbevaring og reparation af beskadigede master, træer mm. betales som udgangspunkt af ophængeren.

Vejmyndighedens afgørelser og dispositioner vedrørende valgplakater kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.

Gratis bus eller flextur til Europa-Parlamentsvalg

Når du skal sætte dit X ved Europa-Parlamentsvalget den 9. juni, kan du gratis tage bussen eller en flextur til dit valgsted og hjem igen.

Når du skal sætte dit X ved det kommende Europa-Parlamentsvalget søndag den 9. juni, er FynBus atter klar med et tilbud om at hjælpe dig gratis tur-retur til dit valgsted.

Det betyder, at du gratis kan hoppe på alle regional-, by-og lokalbusser, når du skal ind og afgive din stemme, og den gratis kørsel gælder begge veje på valgdagen. Læs hvordan du kommer gratis til valgurnen med bus eller letbane på FynBus.dk/valg

Flexturen er også gratis

Du kan også benytte dig af en gratis flextur, hvis din kommune tilbyder den ordning. Flexturen bestilles på 63 11 22 55 – tryk 1, og du skal huske at gøre opmærksom på, at du skal køres til et valgsted.

Beslutningen om gratis buskørsel i forbindelse med et landsdækkende valg blev vedtaget af FynBus bestyrelse i forbindelse med Folketingsvalget i 2011, og beslutningen gælder Folketingsvalg, valg til Europa-Parlamentet og Kommunal- og Regionsrådsvalg.

Læs mere gratis valgkørsel på FynBys' hjemmeside

Valgresulater 2019

Her kan du læse resultatet fra Europa-Parlamentsvalget i 2019 i Faaborg-Midtfyn Kommune:

Spørgsmål? Kontakt os

Valgsekretariatet

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 10 34 

Send en mail

Skriv sikkert til os