Finansiel strategi

Herunder kan du læse om Faaborg-Midtfyn Kommunes finansielle strategi.

Den finansielle strategi fastlægger rammerne for en aktiv styring af kommunens finansielle porteføljer.

Det overordnede mål med den finansielle strategi er, at styre Faaborg-Midtfyn Kommunes aktiver og passiver på en måde, så der til enhver tid er kendskab til kommunens renterisici.

Formålet med at have en aktiv strategi for kommunens værdipapirer er, at optimere afkastet, og for kommunens låneportefølje, at reducere finansieringsomkostningerne - begge dele dog også med minimering af risici for øje.

Spørgsmål? Kontakt os

Økonomi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30
Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30