Familie, børn og unge

Børne- og Ungepolitikken beskriver de overordnede rammer for kommunens indsatser for børn og unge og skaber sammenhæng på tværs af fagområder

  • Børne- og ungepolitik

    Politikken udgør en fælles vision og et fælles værdisæt for arbejdet med alle børn og unge på 0-18 års-området i kommunen. Politikken er delt op i...

    Læs mere