Industrivej, Nr. Broby

Arealet er attraktivt beliggende i den nordlige udkant af Nr. Broby, kun 14 minutter fra Odense og Fynske Motorvej.

Erhvervsarealet er beliggende på Industrivej, Nr. Broby, 5672 Broby, del af matr.nr. 30p, Broby by, Nr. Broby.

Arealet sælges til fast pris på 63 kr. pr. m2 ekskl. moms og tilslutningsudgifter.

Der er mulighed for udstykning af arealer fra 2.000 m2.

Nr. Broby er et trafikknudepunkt med gode forbindelser til størstedelen af det sydvestfynske område, bl.a. Haarby og Faaborg, samt til Tommerup, Vissenbjerg og Odense.

Luk alle
Åben alle

Omkostninger

Ud over købesummen, skal køber betale for tilslutningsbidrag til kloak, vand, el og varmeforsyning i henhold til gældende takst samt omkostninger til stikledninger på egen grund.

Her kan du se takster for spildevand hos FFV.

Her kan du se betalingsvedtægten fra FFV.

Køber skal også selv betale omkostninger til tinglysning og rådgiver.

Anvendelse

Området som helhed kan anvendes til regionale erhvervsformål. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende:

  • industrivirksomhed
  • værkstedsvirksomhed
  • oplagsvirksomhed.

Byggemodning

Udstykning af grunde finder sted, efterhånden som arealerne sælges. Køber har således maksimal indflydelse på udformning af grunden.

Faaborg-Midtfyn Kommune afholder omkostninger til byggemodning, herunder vejanlæg, fremføring af el, vand, spildevand og evt. kollektiv varmeforsyning.

Lokalplan

Her kan du se hvilke bestemmelser, der gælder i det specifikke område.

Reservér byggegrund

Det er gratis og uforpligtende at reservere en byggegrund.

Skriv fx Boltebjerg, Ringe
Luk alle
Åben alle

Omkostninger

Ud over købesummen, skal køber betale for tilslutningsbidrag til kloak, vand, el og varmeforsyning i henhold til gældende takst samt omkostninger til stikledninger på egen grund.

Køber skal selv betale omkostninger til tinglysning og rådgiver.

Spørgsmål? Kontakt os

Politik og Strategi

Telefon: 72 53 78 08

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30