Afbrænding af affald

Afbrænding af affald er generelt forbudt hele året. Du må gerne afbrænde haveaffald Sankthansaften, med mindre der er totalt afbrændingsforbud ved tørke.

Affald skal afleveres på genbrugspladsen eller komposteres på egen matrikel. Det sikrer, at der ikke sendes skadelige stoffer ud i omgivelserne ved afbrænding.

Det er dog ved særlige lejligheder eller i landzoner enkelte undtagelser til det generelle afbrændingsforbud.

Byzone

I byzone og sommerhusområder må du  afbrænde følgende, hvis det ikke er til gene for naboer eller andre:

 • Have og parkaffald i mindre mængder den 23. juni i forbindelse med Sankt Hans aften.
 • Rent tørt træ, (ikke haveaffald) på særligt indrettede bålpladser ved særlige lejligheder (fx snobrødsbål) må afbrændes hele året.

Landzone

Hvis du bor i landzone, er det  tilladt at afbrænde følgende typer affald  i tidsrummet mellem solopgang og solnedgang:

 • I landzone må der afbrændes bål Sankt Hans aften og i perioden 1. december – 1. marts i tidsrummet fra solopgang til solnedgang. Der må også brændes rent tørt træ (ikke haveaffald) på dertil indrettede bålpladser hele året.
 • For haveaffaldslignende affald fra erhverv gælder særlige regler. Afbrænding af træstød og hugstaffald i skovbruget er tilladt i sammenhængende skove. Skoven skal dog have et areal på mindst 0,5 ha og en bredde på mindst 20 m.

Totalt afbrændingsforbud

Vær opmærksom på, at der ved tørke kan være totalt afbrændingsforbud. Generelle afbrændingsforbud bekendtgøres i dagspressen og på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside.

Læs mere om afbrænding af affald i Regulativ for husholdningsaffald

Luk alle
Åben alle

Brændeovne

En af de væsentligste kilder til forurening fra brændeovnsrøg er, at nogle brændeovnsejere fyrer med forkert brændsel - blandt andet med affald. Resttræ, fx resten af en spånplade, er også affald. Det er ulovligt at fyre med affald, og kommunen har mulighed for at gribe ind over for det, hvis det forekommer.

Her er en oversigt over, hvad du ikke må fyre med. Listen er ikke udtømmende:

 • bemalet træ
 • imprægneret træ
 • spånplader
 • MDF-plader
 • paller
 • husholdningsaffald
 • byggeaffald
 • træ med rester af maling, lim, lak, imprægnering, folie, laminat, søm, skruer osv.

Det er heller ikke lovligt at fyre med aviser og reklamer. Aviser kan dog bruges til optænding.

Bål

Det  er tilladt at afbrænde bål, hvis:

 • Formålet er Skt. Hans, snobrødsbagning mv.
 • Afbrænding sker på en særligt indrettet bålplads
 • Der kun afbrændes rent, tørt træ (ikke haveaffald)
 • Afbrændingen ikke er til gene for naboer eller andre
 • Afbrændingen sker sikkert og tilpasses evt. krav fra beredskabet, for eksempel afbrændingsforbud i forbindelse med tørke, mv.  

Klage over afbrænding af affald

Hvis du er generet af uhygiejnisk opbevaring af affald eller afbrænding af affald hos naboen, så prøv først selv at kontakte naboen for at finde en løsning.

Hvis det ikke hjælper, og genen er væsentlig, kan du kontakte Miljø i Faaborg-Midtfyn Kommune på mail: miljoe-post@fmk.dk eller telefon 72 53 21 40.

Hvis du vil anmelde at der bliver brændt affald af, skal du ringe til Beredskab Fyn på telefon 112

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.