Afbrænding af affald

Afbrænding af affald er generelt forbudt hele året i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der gælder nogle få undtagelser.

Der gælder nogle få undtagelser, men udgangspunktet er at affald ikke må brændes. Det gælder også haveaffald, som både kan komposteres hjemme eller afleveres på en af FFV´s pladser.

Luk alle
Åben alle

Afbrænding af affald er generelt forbudt. Det fremgår af Faaborg-Midtfyn Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Afbrænding af affald må kun ske på godkendte affaldsforbrændingsanlæg. Disse anlæg har den nødvendige rensning af røgen. Det sikrer, at der ikke sendes skadelige stoffer ud i omgivelserne ved afbrændingen.

 

Brændeovne

En af de væsentligste kilder til forurening fra brændeovnsrøg er, at nogle brændeovnsejere fyrer med forkert brændsel – blandt andet med affald. Resttræ, fx resten af en spånplade, er også affald. Det er ulovligt at fyre med affald, og kommunen har mulighed for at gribe ind over for det, hvis det forekommer.

Her er en oversigt over, hvad du ikke må fyre med. Listen er ikke udtømmende:

 • bemalet træ
 • imprægneret træ
 • spånplader
 • MDF-plader
 • paller
 • husholdningsaffald
 • byggeaffald
 • træ med rester af maling, lim, lak, imprægnering, folie, laminat, søm, skruer osv.

Det er heller ikke lovligt at fyre med aviser og reklamer. Aviser kan dog bruges til optænding.

Afbrænding af haveaffald i byzone

I byzone og sommerhusområder må du ikke brænde haveaffald og lignende af. Dog er det tilladt at afbrænde følgende, hvis det ikke er til gene for naboer eller andre:

 • Have og parkaffald i mindre mængder den 23. juni i forbindelse med Sankt Hans aften
 • Rent tørt træ, ikke haveaffald, på særligt indrettede bålpladser ved særlige lejligheder (fx Sankt Hans bål, snobrødsbål).

Afbrænding af haveaffald mv. i landzone

Hvis du bor i landzone og det ikke er til gene for naboer eller andre, må du i tidsrummet mellem solopgang og solnedgang afbrænde følgende typer affald:

 • Have og parkaffald i mindre mængder den 23. juni i forbindelse med Sankt Hans aften
 • Rent tørt træ, ikke haveaffald, på særligt indrettede bålpladser ved særlige lejligheder (fx Sankt Hans bål, snobrødsbål).
 • Haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeprojekter, m.v.
 • Rent tørt træ på særligt indrettede bålpladser ved særlige lejligheder (fx Sankt Hans bål, snobrødsbål)

Afbrænding af hugstaffald i skove

Afbrænding af træstød og hugstaffald i skovbruget er tilladt i sammenhængende skove. Skoven skal dog have et areal på mindst 0,5 ha og en bredde på mindst 20 meter.

Her du generelle spørgsmål om afbrænding, kan du kontakte Miljøafdelingen på telefon 72 53 21 40.

Hvis du er generet af uhygiejnisk opbevaring af affald eller afbrænding af affald hos naboen, så prøv først selv at kontakte naboen for at finde en løsning.

Hvis det ikke hjælper, og genen er væsentlig, kan du udfylde klageskemaet nedenfor og sende det til Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø.

Hvis du vil anmelde at der bliver brændt affald af, skal du ringe til Beredskab Fyn på telefon 112. 

Generelle spørgsmål om afbrænding:

Faaborg-Midtfyn Kommune
Miljø
Mail: teknik@fmk.dk
Telefon 72 53 21 40

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag LUKKET
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Ved brug for hjælp kan der ringes 72 53 21 40 i tidsrummet 10.00 - 15.00.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.