Facadeændringer

Ændringer på facade eller tag indenfor et område med en bevarende lokalplan kræver en godkendelse i forhold til lokalplanen.

Facadeændringer er for eksempel udskiftning af vinduer eller døre, nyt tag og farver på facade og tag.

Mange områder er omfattet af en lokalplan. Hvis din ejendom ligger indenfor et lokalplanområde, skal du være opmærksom på, at lokalplanen kan indeholde regler om udformning på vinduer samt farver og materialer på facader og tag.

Bevarende lokalplaner har mere specifikke bestemmelser. Derfor skal bygningsændringer indenfor bevaringsværdige områder godkendes inden opstart, da der skal tages hensyn til bygningens arkitektur.

Indsend din ansøgning om ændring af facade via Byg og Miljø.

Ansøgningen skal være vedhæftet tegning eller billede af den eksisterende facade og facaden med de ønskede ændringer.

Ansøg om Facadeændringer


Læs mere

Spørgsmål? Kontakt os

BYG

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 21 04

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider:

Mandag kl. 10.00-12.00
Tirsdag kl. 10.00-12.00
Onsdag LUKKET
Torsdag kl. 15.00-17.00
Fredag kl. 10.00-12.00