Særlige udvalg, råd og nævn

Udover de politiske udvalg er der også en række andre råd, nævn og udvalg i Faaborg-Midtfyn Kommune.

 • Billedkunstrådet

  Her finder du information om Billedkunstrådets opgaver, vision og medlemmer samt igangværende tiltag.

  Læs mere
 • Børn og unge-udvalget

  Børn og unge-udvalget træffer afgørelser om tvangsmæssige undersøgelser af børn og unge og anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndi...

  Læs mere
 • Det Grønne Råd

  Det Grønne Råd hjælper kommunen med at træffe beslutninger om beskyttelse og benyttelse af naturen.

  Læs mere
 • Folke­­oplysnings­udvalget

  Folkeoplysningsudvalget varetager en række opgaver inden for det frivillige foreningsliv.

  Læs mere
 • Handicaprådet

  Handicaprådet i Faaborg-Midtfyn Kommune er et demokratisk valgt råd, der sætter fokus på forhold, der vedrører borgere med funktionsnedsættelse.

  Læs mere
 • Ungdomsrådet

  Her kan unge fra 7. klasse til 25 år nemt få indflydelse. Ungdomsrådet er talerør for de unge i Faaborg-Midtfyn, og de skaber spændende aktiviteter...

  Læs mere
 • Udsatteråd

  Udsatterådet har til formål at være talerør for udsatte grupper i samfundet og fungerer som formidlere af viden om særligt sårbare målgrupper.

  Læs mere
 • Ældrerådet

  Ældrerådet har 15 medlemmer, som er direkte valgt af borgerne i Kommunen over 60 år. Ældrerådet er de ældre borgeres direkte talerør til politikerne.

  Læs mere
 • Ø-udvalget

  Her finder du en oversigt over Ø-udvalgets medlemmer og en beskrivelse af udvalgets sammensætning.

  Læs mere
 • Øvrige råd, nævn og kommissioner

  Her finder du en oversigt over kommissioner, råd og nævn i Faaborg-Midtfyn Kommune.

  Læs mere