Byfornyelse og landsby­fornyelse

Penge til byfornyelse skal sikre attraktive by- og landsbymiljøer. Private kan søge støtte til nedrivning og bygningsfornyelse af boligbebyggelse.

Attraktive byer og landsbymiljøer

Kommunalbestyrelsen har afsat penge til byfornyelse. Politikerne vil gerne sikre attraktive byer og landsbymiljøer, også for at få flere til at bosætte sig i kommunen.

Byfornyelse foregår dels som større områdefornyelser og dels som støtte til private bygningsfornyelser og nedrivning af nedslidte og skæmmende ejendomme.

Luk alle
Åben alle

Byfornyelsesprojekter

I øjeblikket arbejder kommunen med områdefornyelsesprojekter i Korinth og langs rute 8 i Bøjden, Horne, Korinth og Gislev.

Støtte til renovering

I forbindelse med puljen til landsbyfornyelse og pulje til fornyelse af bymidter, kan du som privat husejer søge støtte til bygningsfornyelse, altså istandsættelse af privat boligejendom. Nedenfor kan du læse om hvem der kan søge og hvad der kan søges støtte til.

Byer med under 3000 indbyggere

Ligger din bolig i en af kommunens landområder, kan du søge om støtte til renovering af stråtag og bindingsværk på boliger opført før 1960.

Særligt for Bøjden, Horne og Gislev langs rute 8 og Korinth

Ligger din bolig inden for et område med igangværende områdefornyelse, kan du søge om støtte til renovering af din boligs klimaskærm, det vil sige til renovering af tag, facade, vinduer og døre. Det er et krav at boligen er opført før 1960.

Områder med igangværende områdefornyelse:

Ligger din bolig i en af kommunens landområder (herunder alle byer med under 3000 indbyggere), kan du søge om støtte til renovering af stråtag og bindingsværk på boliger opført før 1960.

Særligt for Faaborg- og Ringe bymidte

Det er muligt at ansøge om støtte til renovering af din bolig fra før 1960 inden for bymidteafgrænsningerne i Ringe og i Faaborg - se kort herunder.

Du kan søge om støtte til:

 • Ringe: Renovering af tag, facade, vinduer og døre.
 • Faaborg: Renovering/udskiftning af vinduer i overensstemmelse med gældende lokalplan.

Proces for tildeling af støtte

Der er en begrænset mængde puljemidler til rådighed. Sagerne behandles politisk 4 gange årligt med første ansøgningsfrist for bymidtepuljen d. 2. maj 2024. Såfremt mængden af ansøgninger overstiger puljemidlerne, vil forvaltningen vurdere, hvilke ansøgninger der bør prioriteres i indstillingen.

Søger du om støtte til renovering, skal du bruge ansøgningsskemaet nedenfor. Sagen vil blive behandlet politisk, når du har indsendt følgende:

 • Et udfyldt ansøgningsskema
 • En beskrivelse af de arbejder, du ønsker støtte til og fotodokumentation heraf
 • To tilbud på arbejderne fra relevant, uvildig og momsregistreret håndværker

Læs mere om støtte til renovering i vejledningen herunder.

Ansøgningsskema, tidsfrister og vejledning

Ansøgningsfrist - 2024
Søges behandlet af Teknik- og Miljøudvalget
2. maj 20. juni
8. august 24. oktober
31. oktober Januar 2025

 

Støtte til nedrivning

Puljen til landsbyfornyelse gør det muligt i kommunens landområder, herunder alle byer med under 3000 indbyggere, at søge om støtte til:

 • Nedrivning af dårlige boliger opført før 1960
 • Nedrivning af private tomme erhvervsbygninger i byer
 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
 • Opkøb af dårlige boliger med henblik på nedrivning
 • Indretning af offentligt tilgængeligt byrum, hvor der er givet støtte til nedrivning

Der kan kun i særlige tilfælde gives støtte til nedrivning af bygninger, hvor der efterfølgende er planer om at bygge nyt. Det er en betingelse for støtte til nedrivning, at ansøgningen er begrundet i bygningens fysiske tilstand.

Proces for tildeling af støtte

Søger du om støtte til nedrivning, skal du bruge ansøgningsskemaet nedenfor. Sagen blive behandlet politisk, når du har indsendt:

 • Et udfyldt ansøgningsskema
 • En nedrivningstilladelse
 • Billeder af ejendommen
 • En eventuel panthavergodkendelse
 • Ved ansøgning om nedrivning af erhvervsbygninger, skal der yderligere indhentes to uvildige tilbud på nedrivningen
 • Særligt for bæredygtig nedrivning: Se vejledning til Støtte til nedrivning


Ved nedrivning af erhvervsbygninger står man som ejer selv for nedrivningsprocessen. I forbindelse med nedrivning af boliger, varetager kommunen nedrivningen.

Læs mere om støtte til nedrivning i vejledningen nedenfor.

Bæredygtig nedrivning

Pulje til landsbyfornyelse kan hjælpe dig med en bonus, så du kan modtage ekstra støtte til at nedrive bygninger bæredygtig, så byggematerialer identificeres til genbrug og genanvendelse. Faaborg-Midtfyn Kommune kan yde støtte til bæredygtig nedrivning af nedlagte erhvervsbygninger i en by, herunder tiloversblevne landbrugsbygninger.

Støtten kan tildeles under kriterier som ved almindelig nedrivning i øvrigt jf. lov om byfornyelse. Ved bæredygtige nedrivninger giver Faaborg-Midtfyn Kommune mulighed for, at det maksimale støttebeløb til nedrivning, hæves efter en individuel vurdering, som kommunen foretager på baggrund af indsendt ansøgning og ansøgningsmateriale.

Ansøgningsskema, tidsfrister og vejledning

Ansøgningsfrist - 2024
Søges behandles af Teknik- og Miljøudvalget
18. januar 14. marts
2. maj 20. juni
8. august 24. oktober
31. oktober Januar 2025

 

Spørgsmål? Kontakt os

Plan

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 36

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontid bygningsfornyelse

Tirsdag kl. 8.30-15.30
Torsdag kl. 8.30-17.00