Områdefornyelse i Brobyerne

Nr. Broby og Brobyværk er 2 selvstændige landsbyer med forskellig identitet men fælles udfordringer og potentialer for udvikling.

Luk alle
Åben alle

Områdefornyelse

Områdefornyelsen og bygningsfornyelsen er nu afsluttet i Brobyerne. Det overordnede formål med indsatsen var at at styrke bosætningen i området ved at udbygge byernes samspil med hinanden, med naturen og styrke mulighederne for aktiv, fysisk udfoldelse i byrummet. Således har områdefornyelsen understøttet et liv med fællesskaber, fordybelse, bevægelse og leg.

De 7 nøgleprojekter, som kommune, borgere, foreninger og institutioner i Nr. Broby og Brobyværk er nu realiseret.

Der er plantet 350 kirsebærtræer og i begge byerne er der nu flere aktiv mødestede.

De 7 nøgleprojekter er:

Nøgleprojekt #1:
Poetiske udsigtspunkter - ved åen i Nr. Broby og Brobyværk

Nøgleprojekt #2:
Det Grønne Mødested - Præstehaven, Nr. Broby

Nøgleprojekt #3:
Det Grønne Hovedstrøg i Nr. Broby (kirsebærstrøget)

Nøgleprojekt #4:
Aktivitetspunkt - Nr. Broby Hallen

Nøgleprojekt #5:
Det Aktive Mødested - Pontoppidanskolen/Brobyværkhallen

Nøgleprojekt #6:
Naturpunkt - Åløkkeparken, Brobyværk

Nøgleprojekt #7:
Naturpunkt - Højdevangen, Brobyværk

Områdefornyelsesprogram

Områdefornyelsesprogrammet er godkendt af Kommunalbestyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelse har givet tilsagn om 2 mio. kr. til byfornyelse af de centrale områder i Nr. Broby og Brobyværk. Faaborg-Midtfyn Kommune bidrager selv med 4 mio. kr. Det betyder, at der i de kommende år vil ske byfornyelse for 6 mio. kr. i Nr. Broby og Brobyværk.

Midlerne kan bl.a. bruges til at opgradere byrum, vejarealer og grønne arealer, understøtte klima-tilpasningsprojekter og sociale og kulturelle arrangementer, som er beskrevet i programmet i højre side.

Sideløbende med områdefornyelsen er der mulighed for at søge tilskud til bygningsfornyelse af private ejendomme.

Ved Pontoppidanskolen/Brobyværkhallen arbejder kommunen med en helhedsplan for udearealerne, som vil blive koordineret med områdefornyelsens tiltag. Der er afsat 3,5 mio. kr. til dette projekt inkl. asfalt på parkeringsarealerne og skatemiljø bag skolen.

Stort anlægsarbejde ved Brobyværkhallen og Pontoppidanskolen

Skoleleder Søren Hillers på Pontoppidanskolen glæder sig til påbegyndelsen af projekterne og dét, at skolens elever har været med i processen:

”Jeg glæder mig meget over, at der nu kommer gang i byfornyelsen i Brobyværk. Det bliver et stort løft for skolen, for hallen og for byen. Ligeledes er det bare så godt, at elever fra skolens nuværende 8. årgang har været inddraget i at skabe de nye uderum og opholdssteder rundt om skole og hal.”

Udearealerne omkring Brobyværkhallen får et massivt løft, så de kan leve op til de flotte og moderne faciliteter inde i hallen, og dermed skabe endnu mere liv til det i forvejen velbesøgte samlingspunkt.

”Området bag ved hallen har i de senere år stået i skærende kontrast til den nye moderne hal. Vi oplever, at området er et aktivt mødested for mange forskellige brugere i fritiden, og vi håber, at det nye område vil understøtte borgernes lyst til at benytte området som mødested for aktivitet. Og at endnu flere vil få lyst til at komme og være en del af et aktivt lokalsamfund,” fortæller centerleder og halbestyrer af Brobyværkhallen, Ann Baunbæk Hansen.

Hele parkeringspladsen foran hallen bliver asfalteret, hvilket går ud over parkeringsmulighederne ved hallen, så fra uge 41-47 skal man bruge indkørslen fra Skovvej til parkering og afsætning af skolebørn.

Delprojekter, der igangsættes nu:

  • Poetiske udsigtspunkter fra broerne i Nr. Broby og Brobyværk.
  • Det grønne hovedstrøg med kirsebærtræer i Nr. Broby.
  • Det Aktive Mødested – Pontoppidanskolen/Brobyværkhallen.
  • Nyindretning af skolegårde, boldbaner og udearealer. Samtidig gennemføres projekt udearealer ved Brobyværkhallen.
  • Naturpunkt - Højdevangen, Brobyværk.
  • De øvrige projekter blandt andet udearealer ved hallen i Nr. Broby og fremhævelse af byernes natur langs åen forventes gennemført i 2020-21 i dialog med lokalrådene.
  • Der er afsat i alt 8 mio. kr. til områdefornyelsen og projekt udearealer ved Brobyværkhallen, herudover støtter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med 2 mio. kr. Midlerne skal bl.a. bruges til at opgradere byrum, vejarealer og grønne arealer samt sociale og kulturelle arrangementer.

Dobbeltrettet cykelsti fra Brobyværk til Nr. Broby

Faaborg Midtfyn Kommune har etableret en dobbeltrettet cykelsti fra Brobyværk til Nr. Broby (Bøgebjergvej-Fåborgvej).

Formålet med at etablere cykelstien er blandt andet etablering af sikker skolevej samt forbedring af fremkommeligheden mellem de to byer.

Stien planlægges at blive 2,1 km lang og 2,5 meter bred. Cykelstien etableres med asfaltbelægning, afvanding og belysning som vil give mere tryghed på strækningen.

Spørgsmål? Kontakt os

Plan

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 36

Send en mail

Skriv sikkert til os