Handicaprådet

Handicaprådet i Faaborg-Midtfyn Kommune er et demokratisk valgt råd, der sætter fokus på forhold, der vedrører borgere med funktionsnedsættelse.

Handicaprådet rådgiver kommunen i handicappolitiske spørgsmål.

Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om kommunalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Rådet kan ikke behandle sager og spørgsmål om enkeltpersoners forhold.

Handicaprådet afholder ca. 6 ordinære møder om året.

Funktionsperiode

Rådets medlemmer udpeges for en periode svarende til den kommunale valgperiode.

Læs Handicaprådets dagsordener og referter

 

Læs mere om Handicaprådet

Luk alle
Åben alle

Anne Møllegaard Mortensen (Formand)
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget
Telefon: 72 53 16 90
Mail: anmo@fmk.dk

Pia Pedersen (Næstformand)
Dansk Handicap Forbund
Telefon: 60 19 33 17
Mail: piabpedersen@gmail.com

Maria Busborg
Telefon: 72 53 16 43
Mail: marip@fmk.dk

Anne Jørgensen
Telefon: 72 53 16 89
Mail: anjo1@fmk.dk

Lea Haarh
Telefon: 72 53 80 93
Mail: lhaa1@fmk.dk

Ulla Stick
Landsforeningen LEV
Telefon: 62 68 19 87
Mail: ulla.stick.kredslev@mail.dk

Karin Jensen
Muskelsvindfonden
Telefon:40 62 54 52
Mail: karinogejner@gmail.com

Lonnie Braagaard
Hjerneskadeforeningen
Telefon:20 20 40 80
Mail: lonnie@ba2.dk

Vedtægter

Forretningsorden

Har det ikke været muligt at tilgå dokumentets indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og Ældre på 72 53 60 30 inden for åbningstiden, så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 7-10 arbejdsdage.

Handicaprådet

Charlotte Mejlhede
Telefon: 72 53 62 98
Mail: cmejl@fmk.dk
Dette er ikke en sikker mailadresse.