Handicaprådet

Handicaprådet i Faaborg-Midtfyn Kommune er et demokratisk valgt råd, der sætter fokus på forhold, der vedrører borgere med funktionsnedsættelse.

Handicaprådet rådgiver kommunen i handicappolitiske spørgsmål

Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om kommunalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Rådet kan ikke behandle sager og spørgsmål om enkeltpersoners forhold.

Rådets medlemmer udpeges for en periode svarende til den kommunale valgperiode.

Handicaprådet afholder ca. 6 ordinære møder om året.

Læs Handicaprådets dagsordener og referater

 

Læs mere om Handicaprådet

Luk alle
Åben alle

Medlemmer af Handicaprådet

Anne Møllegaard Mortensen (Formand)
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget
Telefon: 72 53 16 90
Mail: anmo@fmk.dk

Pia Pedersen (Næstformand)
Dansk Handicap Forbund
Telefon: 60 19 33 17
Mail: piabpedersen@gmail.com

Maria Busborg
Telefon: 72 53 16 43
Mail: marip@fmk.dk

Ulla Stick
Landsforeningen LEV
Telefon: 62 68 19 87
Mail: ulla.stick.kredslev@mail.dk

Karin Jensen
Muskelsvindfonden
Telefon:40 62 54 52
Mail: karinogejner@gmail.com

Lonnie Braagaard
Hjerneskadeforeningen
Telefon:20 20 40 80
Mail: lonnie@ba2.dk

John Jakobsen
Telefon: 72 53 48 81
Mail: jak@fmk.dk

Kirsten Lundsgaard
Telefon: 72 53 17 06
Mail: kirbl@fmk.dk

Forretningsorden og vedtægter

Har det ikke været muligt at tilgå dokumentets indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og Ældre på 72 53 60 30 inden for åbningstiden, så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 7-10 arbejdsdage.

Relevante links

Handicaprådet behandler ikke enkeltsager.

Har du brug for vejledning og støtte i din konkrete sag, henvises du til:

Spørgsmål? Kontakt os

Handicaprådet

Charlotte Mejlhede
Telefon: 72 53 62 98
Mail: cmejl@fmk.dk
Dette er ikke en sikker mailadresse.