Ansatte og rekruttering

Mangler din virksomhed arbejdskraft? Ønsker du råd og vejledning i forhold til udvikling og opkvalificering af dine medarbejdere? Så kan du søge inspiration og få hjælp her.

 • Rekruttering

  Har din virksomhed brug for at rekruttere, kan I få hjælp til rekrutteringen i Jobcentret.

  Læs mere
 • Voksenlærling

  Gør brug af mulighederne for at oprette lærlingepladser og ansæt en voksenlærling med tilskud.

  Læs mere
 • Virksomheds­praktik

  En virksomhedspraktik er et kortere forløb for en ledig - uden lønudgift for virksomheden.

  Læs mere
 • Ansæt en medarbejder med løntilskud

  Job med løntilskud er en udvidet mulighed for finde nye medarbejdere med hjælp fra en tilskudsordning.

  Læs mere
 • Fleksjob

  Et fleksjob kan sikre, at en borger bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet ved at løse mindre. Virksomheden betaler kun for de effektive arbejds...

  Læs mere
 • Fastholdelses­fleksjob

  Behold medarbejderen i virksomheden på trods af varige begrænsninger i arbejdsevnen.

  Læs mere
 • Jobrotation

  Jobrotation er virksomhedens mulighed for at efteruddanne medarbejderne, mens vikarer gør arbejdet.

  Læs mere
 • Småjob

  Få løst de små opgaver ved at ansætte en ledig få timer om ugen.

  Læs mere
 • Refusion af sygedagpenge

  Som arbejdsgiver kan du få udbetalt refusion fra kommunen når en medarbejder er syg ud over 30 dage.

  Læs mere
 • Refusion af barsels­dagpenge

  Virksomheden kan som arbejdsgiver søge refusion for medarbejdere på barselsorlov . Det samme kan du hvis du er selvstændig.

  Læs mere
 • Mentor­ordning

  En mentor kan sørge for særlig introduktion, oplæring og hjælpe med at overkomme de barrierer, der kan gøre det vanskeligt for den ansatte at fasth...

  Læs mere