Frokost- og madordninger

Her kan du finde information om frokost- og madordninger i dagtilbud.

Luk alle
Åben alle

Generelt om frokostmåltid

Alle børn i dagtilbud skal tilbydes et sundt frokostmåltid. Som forælder får du hvert andet år mulighed for at tilkendegive, om du ønsker at fravælge frokostmåltidet. Er der flertal for at få et sundt fælles frokostmåltid, er det obligatorisk for alle børn at være en del af ordningen.

Det er forældrene, der skal betale udgiften til frokostmåltidet.

Takster for frokostmåltid:

Perioden 01.08.2021 - 31.07.2023: 634 kr. pr. mdr.

Perioden 01.08.2023 - 31.07.2025: 657 kr. pr. mdr.

Juli måned er betalingsfri. 

Hvad kan frokostmåltid?

I institutioner med fælles frokostmåltid oplever personalet ofte, at børnene bliver nysgerrige i forhold til maden, mindre kræsne og får mod på at smage forskellige ting.

Det fælles måltid er med til at udvikle barnets sociale kompetencer. De får gode fælles bordvaner, de lærer at deles om maden, og de lærer at vente på hinanden.

Når børn deltager i madlavningen, er frokosten en rigtig god kilde til læring. Børnene udvikler deres sanser, når de rører, dufter og smager. De lærer talforståelse, når der skal 4 æg i en dej eller 10 tallerkener på bordet. Det er også god motorisk træning at smøre en mad eller at skrælle en gulerod, når man er 4 år. 

Valg/fravalg af frokostmåltid

Valg om frokostordning for perioden 01. august 2023 til 31. juli 2025 blev afholdt den 01. december 2022.

Hvad får dit barn?

Ernæringsrigtig mad

Alle frokostordninger vil leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger. Du kan derfor være sikker på, at dit barn bliver mæt og får sund og varieret mad, så barnet kan trives og lære i løbet af børnehavedagen.

Det lokale råderum

De enkelte børnehuse har råderum til at beslutte, hvordan frokosten skal tilberedes i deres hus. Nogle steder kan der laves mad fra bunden, mens andre børnehuse vælger at få maden fra en fast leverandør. Det er op til bestyrelsen at beslutte, hvor stor en andel der eksempelvis skal være økologisk, om der er varm mad hver dag osv.

Kan der tages hensyn?

Langt de fleste hensyn til dit barns behov kan håndteres i en fælles frokostordning.

Nogle børn må pga. allergi eller deres religion ikke få bestemte råvarer. Erfaringen fra vores egne institutioner viser, at der sagtens kan tages hensyn til dette i hverdagen, så børnene kan være en del af det fælles frokostmåltid.

Særlige hensyn håndteres med en god planlægning. Der vil altid være et alternativ til den mad, som barnet ikke må spise, eller absolut ikke vil spise. Personalet kender de enkelte børns behov og tager hensyn til dem.

Hvis barnet har svær allergi eller sygdom, kan du søge om, at dit barn bliver fritaget for frokostordningen. Du søger om fritagelse fra det sunde frokostmåltid ved at sende en sikker mail til Pladsanvisningen, via den lyseblå kontaktboks, hvor den nødvendige lægedokumentation er vedhæftet. Behandlingstiden på ansøgningen er 10 hverdage.

Ifølge loven skal alle børn i dagtilbud have tilbud om et sundt frokostmåltid på alle hverdage.

Loven giver to muligheder

Mulighed 1:

Det sunde frokostmåltid (kommunal frokostordning)

Det er flertallet i et børnehus, der bestemmer, om der skal være et fælles frokostmåltid, eller om det skal vælges fra. Hvis der er flertal for et fælles frokostmåltid, er det obligatorisk for alle familier at være med. Derfor skal forældrebestyrelsen hvert andet år spørge forældrene, om der ønskes et fælles frokostmåltid.

Betaling

Som forælder betaler du for selve maden og de køkkentimer, der går med at tilberede den. Har du økonomisk fripladstilskud, får du også tilskud til at betale for maden. Du får søskenderabat, hvis du har flere børn i dagtilbud.

Takster for frokostmåltid

Perioden 01.08.2021 - 31.07.2023: 634 kr. pr. mdr.

Perioden 01.08.2023 - 31.07.2025: 657 kr. pr. mdr.

Juli måned er betalingsfri. 

Mulighed 2:

Forældrearrangeret frokostordning

Hvis et børnehus har valgt at stå uden for den kommunale frokostordning, kan forældrene beslutte en forældrearrangeret ordning. Her er der ingen flertalsbeslutning. Du bestemmer selv, om dit barn skal være en del af den forældrearrangerede ordning. Det er forældrekredsen, der bestemmer, hvor mange dage om ugen, der skal være fælles frokost, hvad det skal koste, og hvordan det tilrettelægges.

Betaling

Her betaler du også for selve maden og de køkkentimer, der går med at tilberede den. Har du økonomisk fripladstilskud, får du også tilskud til at betale for maden. Du får dog ikke søskenderabat.

Dagtilbud med kommunal frokostordning

I nedenstående kan du se, hvilke dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune, der har kommunal frokostordning i 2023-2025.

Det er flertallet i et børnehus, der bestemmer, om der skal være et fælles kommunalt frokostmåltid, eller om det skal vælges fra. Hvis der er flertal for et fælles kommunalt frokostmåltid, er det obligatorisk for alle familier at være med. 

Kommunale dagtilbud med kommunal frokostordning:

  • Børneområde Vest (Myretuen, Symfonien og Carl Nielsen)
  • Børneområde Nord (Nøddehøj, Klatretræet, Bøgehaven og Kastanjen)
  • Børneområde Midt (Vesterparken, Hættegården og 1000Fryd)
  • Børneområde Syd (Sundbrinken og Toftegården)

Private dagtilbud med kommunal frokostordning:

  • Stentevang vuggestue og børnehave

Landsbyordninger med kommunal frokostordning:

  • Broholm børnehave
  • Bøgebjerg børnehus

Spørgsmål? Kontakt os

Pladsanvisningen

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 32 33

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os 
(Virksomhed)

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 11.00
Tirsdag: Lukket
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 11.00

Bemærk:

Pga. stor travlhed er der i øjeblikket forlængede svartider på henvendelser til Pladsanvisningen.

Husk at du altid kan komme i kontakt med os ved at sende en sikker mail.