Begravelseshjælp

Du kan søge om begravelseshjælp, hvis du har fået boet udlagt af Skifteretten.

Kom godt igang

Luk alle
Åben alle

Information til dig, der har mistet

Der er mange forhold at tage stilling til, når livet slutter. Du kan få mere information og svar på de typiske spørgsmål her:

Hvem kan få begravelseshjælp?

Du kan søge om begravelseshjælp, hvis du har fået boet udlagt af Skifteretten, og afdøde havde ret til dansk sygesikring. Det har ingen betydning for begravelseshjælpen, om afdøde bliver begravet eller bisat.


Sådan søger du

Luk alle
Åben alle

Søg begravelseshjælp

Du skal søge begravelseshjælp digitalt. Er du digitalt undtaget, kan du søge via en blanket.

De fleste bedemænd tilbyder også at søge begravelseshjælp på dine vegne.

Hvis du vælger at få bedemanden til at søge for dig, vil bedemanden bede dig skrive under på en fuldmagt.

Hvilken dokumentation skal jeg sende, når jeg søger begravelseshjælp?

Hvis du søger om formueafhængig begravelseshjælp, skal du sende dokumentation for formue og gæld samt dokumentation fra skifterettens behandling af boet.

Hvis du søger om formueafhængig begravelseshjælp, skal du sende dokumentation for formue og gæld og dokumentation for skifterettens behandling af boet. Dokumentationen, du skal sende, afhænger af, hvordan boet er blevet behandlet. Her kan du se de forskellige måder et bo kan behandles, og hvad du skal sende af dokumentation.

BOET ER BEHANDLET SOM:  DU SKAL SENDE:
boudlæg
 • skifteretsattesten
 • dokumentation for afdødes gæld
 • evt. ægtefælles formue
 • dokumentation for evt. ægtefælles gæld inkl. særeje
uskiftet bo eller ægtefælleudlæg
 • skifteretsattesten
 • kopi af formueoversigt eller et formueskema
 • dokumentation for formue og gæld inkl. særeje.

Du skal sende dokumentation for både dig og din ægtefælle.

forenklet privat skifte eller almindeligt privat skifte
 • skifteretsattest
 • åbningsstatus
 • dokumentation for formue og gæld
 • oplysning om evt. ægtefælles formue
 • dokumentation for evt. ægtefælles gæld og særeje.

Hvis der er lavet endelig opgørelse af boet, skal du sende den i stedet for åbningsstatus.

bobestyrer bo
 • skifteretsattest
 • boopgørelse
 • oplysning om evt. ægtefælles formue og gæld inkl. særeje

Du skal også oplyse om engangsudbetalinger, fra fx ATP Livslang Pension, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og evt. forsikringer.

Her er det formueskema, du skal bruge, når du skal dokumentere formue. Husk at vedhæfte det, når du søger begravelseshjælp:

Vær opmærksom på, at du ikke skal udfylde og indsende formueskemaet, hvis du ønsker at søge om minimumsbeløbet.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Hvis du søger om begravelseshjælp, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.

Sagsbehandlingsfristen er 4 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning og den nødvendige dokumentation. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om begravelseshjælp færdig.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at:

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.

Begravelseshjælp til dødfødt barn

Hvis du skal søge begravelseshjælp til dødfødt barn uden CPR-nr., skal du sende en nedgravningsattest eller en dødsattest med, når du søger. Når du søger, skal du søge i morens eller farens CPR-nr.

Hvis barnet har fået CPR-nr., skal du ikke sende dokumentation.


Udbetaling

Luk alle
Åben alle

Hvor meget kan jeg få i begravelseshjælp?

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Hvis afdøde var 18 år eller mere

Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 11.400 kr. (2020) / 11.650 kr. (2021) i begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen afhænger af formuen:

 • Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 38.200 kr. (2020) / 38.950 kr. (2021). Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 49.600 kr. (2020) / 50.600 kr. (2021), bortfalder begravelseshjælpen helt.
 • Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 19.150 kr. (2020) / 19.550 kr. (2021). Er afdødes formue over 30.550 kr. (2020) / 31.200 kr. (2021), bortfalder begravelseshjælpen helt.

Eksempler på formue kan være: 

 • indestående i banken
 • pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
 • kontanter
 • ejendomsværdi
 • værdi af andele i andelsboligforeninger
 • anparter og investeringsbeviser
 • engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet - engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet
 • dokumenteret gæld.

Du skal være opmærksom på, at udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen ikke indgår i opgørelsen af formuen.

Hvis afdøde var født før 1. april 1957

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du ikke oplyse Udbetaling Danmark om evt. formue.

Hvis afdøde var under 18 år

Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb. Det gælder også børn, som er dødfødte. Beløbet er 9.550 kr. (2020) / 9.750 kr. (2021).

Hvornår får jeg begravelseshjælp udbetalt?

Du får begravelseshjælp udbetalt senest 4 uger efter Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning og den nødvendige dokumentation.

Ved ansøgning - hav skifteattesten klar

Når du søger begravelseshjælp, er det en god ide at have skifteattesten klar. Den vil du blive bedt om at sende med, når du udfylder ansøgningen om begravelseshjælp.

Når du vedhæfter den nødvendige dokumentation til din ansøgning, så er du med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt.

Hvordan udbetales begravelseshjælp?

Din begravelseshjælp bliver udbetalt til din NemKonto.

Hvis en bedemand søger på vegne af dig, vil udbetalingen ofte ske direkte til bedemanden.


Andre emner

Luk alle
Åben alle

Fuldmagt - hvis du skal hjælpe en pårørende

Hvis du skal hjælpe en pårørende

Hvis du skal hjælpe en, der skal søge begravelseshjælp, skal du først have fuldmagt til kontakten med Udbetaling Danmark. Det gælder også, selvom du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig med begravelseshjælp, skal du først give denne person fuldmagt til kontakten med Udbetaling Danmark. Det kan fx være et familiemedlem, en samlever eller en ven. Det gælder også, selvom personen blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med NemID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Vil du vide mere?

Har du mistet?

Hvis du har mistet en nær person, har du mulighed for at få informationer og gode råd til efter dødsfaldet.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Du kan kontakte ATP´s kundeambassadør, hvis du er utilfreds med måden, Udbetaling Danmark har behandlet din sag på.

Du har også mulighed for at klage over en afgørelse om begravelseshjælp til Styrelsen for Patientklager. De skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Lovgivning

Spørgsmål? Kontakt os

Udbetaling Danmark, Begravelseshjælp

Begravelseshjælp