Voksen specialundervisning - VSU

Kompenserende undervisning til voksne med fysisk eller psykisk handicap f.eks. senhjerneskade, ADHD/ADD, stemme eller talevanskeligheder

Herunder kan du se målgrupperne for specialundervisningen. Formålet med specialundervisning er, at afhjælpe dine virkninger af dit handicap, at øge dine handlemuligheder samt forbedre dine muligheder for, at deltage i arbejds- og samfundslivet.

Luk alle
Åben alle

Målgruppe

Undervisningen henvender sig til voksne med:

Senhjerneskade

Kognitive (tankemæssige) udfordringer

ADHD/ADD

Hjernerystelse

Undervisningen foregår individuelt eller på små hold. Undervisningen er altid individuelt tilrettelagt. Formålet med specialundervisning er:

 • at afhjælpe eller begrænse virkningerne af en funktionsevnenedsættelse
 • at øge dine muligheder for aktivitet og deltagelse i arbejds- og samfundslivet
 • rådgivning og vejledning af den ramte, dennes pårørende og/eller øvrige fagpersoner

Særligt for personer med ADHD/ADD

Målet med ADHD/ADD kurset er at ruste dig til at møde hverdagens udfordringer.

Der arbejdes med:

 • at bliver bedre til at forstå ADHD/ADD
 • at få sat ord på nogle af de frustrationer du kan opleve
 • at lære andre med ADHD/ADD bedre at kende, så I kan udveksle erfaringer
 • at du tilegner dig strategier, der gør hverdagen lettere
 • at du tilegner dig strategier, der kan hjælpe dig i socialt samspil med andre med og uden ADHD

Særligt for personer med erhvervet hjerneskade

Målet med undervisningen er blandt andet:

 • at du lærer strategier til at huske og til at strukturere hverdagen
 • at du træner sociale færdigheder
 • at du lærer at kunne prioritere din hverdag med de ressourcer, der er til rådighed

Desuden er det muligt at få hjælp til at opdage/genopdage interesser og arbejde med erkendelse af den nye livssituation.

Særligt for personer med kognitive udfordringer

Det kan fx være pga. stress, PTSD, hjernerystelse (commosio) eller lignende.

Målet med undervisningen er blandt andet:

 • at du lærer strategier til at huske, og til at strukturere hverdagen
 • at du træner sociale færdigheder
 • at du lærer, at kunne prioritere din hverdag med de ressourcer, der er til rådighed (energiforvaltning)
 • at du bliver opmærksom på kroppen signaler

Desuden er det muligt at få hjælp til at opdage/genopdage interesser, og at arbejde med erkendelse af din nye livssituation.

Spørgsmål? Kontakt os

Voksen special- undervisningen

Har du brug for yderligere oplysninger kan du kontakte:

Afdelingsleder

Dorthe Kirkeby Bæhrenz

Telefon: 72 53 68 96

Mail: vsupost@fmk.dk

 

Send sikkert til VSU via Borger.dk

Send sikkert til VSU via Virk.dk