Gravetilladelser

Ledningsejere/entreprenører skal altid søge om gravetilladelse inden der graves i offentlige veje og stier samt private fællesveje i byer.

Ansøgning

Du skal søge om gravetilladelse via virk.dk senest 2 ugere før det er planlagt og arbejdet skal begynde.

Hvis du glemmer at søge om gravetilladelse

Du gøres opmærksom på, at hvis du graver i vej- eller fortovsareal uden at have en gravetilladelse, vil Faaborg-Midtfyn Kommune påtale dette overfor dig og/eller ledningsejeren - og om nødvendigt stoppe gravearbejdet, indtil gravetilladelse er opnået.

Hvem skal sørge for afspærring og afmærkning

Entreprenøren er ansvarlig for at sørge for afspærring af opgravningen og afmærkning i henhold til Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm.

Priser for retablering af slidlag over ledningsgrave for 2023 som forventes udført i 2025:

Areal 0 - 10 m2 10 - 50 m2 50 - 100 m2 < 100 m2
458 kr. 345 kr. 298 kr. 270 kr.

Gravefred i Faaborg

I Faaborg bymidten (se gader nedenstående) er der gravefred for planlagte projekter i perioden 1. juli - 31. august, dog kan man søge om at starte fra 20. august. Dette afhænge af den konkret placering af projektet.

I perioden skal borgere kunne bevæge sig frit rundt på gaderne:

 • Adelgade
 • Bøjestræde
 • Feltens Rist
 • Grønnegade
 • Havnegade
 • Holkegade
 • Hospitalstræde
 • Jomfrulågen
 • Kapellanstræde
 • Kirkestien
 • Kirkstræde
 • Klerkegade
 • Klostergade
 • Mellemgade
 • Nygade
 • Strandgade
 • Torvegade
 • Torvet
 • Tårngade
 • Tårnstræde
 • Vestergade
 • Østergade

Spørgsmål? Kontakt os

Driftsplanlægning

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 22 00

Send en mail

Skriv sikkert til os