Natur

Afdelingen for natur arbejder med sager om naturen og plejen af de grønne områder og naturområderne.

 • Parker og grønne områder

  I de kommunale grønne områder finder du gode legepladser, hyggelige gadekær, flotte parker, skønne badestrande, langt græs til insekterne og meget...

  Læs mere
 • Landskaber

  Kommunen er opdelt i 24 landskabelige karakter-områder. For hvert område er der udarbejdet en beskrivelse og en analyse af landskabets karakter.

  Læs mere
 • Vandløb

  Vandløbene i kommunen vedligeholdes både af de private lodsejere og af kommunen. Her finder du oplysninger om vedligeholdelsen og brugen af vandløb...

  Læs mere
 • Fortidsminder

  Faaborg-Midtfyn Kommune er spækket med fortidsminder. Du guides til nogle af de vigtigste og mest interessante.

  Læs mere
 • Beskyttet natur

  Naturbeskyttelsesloven beskytter vilde dyr og planter, landskabelige og kulturhistoriske værdier og befolkningens adgang til naturen.

  Læs mere
 • Bygge- og beskyttelseslinjer

  Naturbeskyttelsesloven fastsætter beskyttelseslinjer for at bevare natur- og kulturarv. Disse omfatter strand-, sø-, skov-, fortidsminde- og kirkeb...

  Læs mere
 • Vådområde­projekter

  Faaborg-Midtfyn Kommune har fået pålagt en opgave med at udpege potentielle vådområder i kommunen. Her kan du læse om kommunens vådområdeprojekter.

  Læs mere
 • Sten- og jorddiger

  Diger fortæller en lang historie om bl.a. ejendomsskel og sognegrænser, og de er vigtige lokaliteter for mange spændende planter og dyr.

  Læs mere
 • Skilte og reklamer i det åbne land

  Små skilte på din egen ejendom er tilladt, men store reklameskilte i det åbne land er forbudt. Se reglerne for skiltning.

  Læs mere
 • Kæmpe-bjørneklo

  Kæmpe-bjørneklo er en invasiv art, der udkonkurrerer alle andre planter. Saften er giftig og kan give kraftige udslæt. Derfor skal Kæmpe-bjørneklo...

  Læs mere
 • Natura 2000-handleplaner

  Natura 2000-handleplaner i Faaborg-Midtfyn Kommune.

  Læs mere
 • Naturprojekter

  Kommunen er hele tiden i gang med at planlægge og gennemføre projekter til gavn for naturen. Det kan være etablering af nye stier, oprensning af va...

  Læs mere
 • Havørn

  Alle danske kommuner har en sjælden eller truet dyreart, som de skal passe særligt på. I Faaborg-Midtfyn har vi havørne.

  Læs mere