Handicap

Her finder du informationer om vores tilbud til personer med handicap. Du finder blandt andet tilbud om bolig, beskæftigelse, hjælpemidler og rehabilitering.

 • Træning og rehabilitering

  Vi har en række forebyggende og rehabiliterende tilbud, for en række sygdomme og andre helbredsproblematikker der har indvirkning på dit daglige liv.

  Læs mere
 • Botilbud

  Faaborg-Midtfyn Kommune har en række botilbud, der kan tilbyde ophold samt hjælp og støtte til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  Læs mere
 • Hjælpemidler

  Her kan du læse om de muligheder du har for, at søge om støtte til forskellige hjælpemidler og boligændringer.

  Læs mere
 • Aflastning

  Lunden er et aflastningstilbud til hjemmeboende børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsniveau.

  Læs mere
 • Beskyttet beskæftigelse

  Montagen er et værksted for voksne med en sindslidelse, der har betydelig eller varig nedsat funktionsevne.

  Læs mere
 • Social­pædagogisk støtte

  Du kan få hjælp til at udvikle eller vedligeholde færdigheder for at kunne mestre dit liv i egen bolig.

  Læs mere
 • Personlig hjælper

  Kommunen kan yde et tilskud til ansættelse af personlige hjælpere, som også kaldes BPA ordning (borgerstyret personlig assistance)

  Læs mere
 • Ledsageordning

  Ledsageordning kan tilbydes til dig med handicap.

  Læs mere
 • Kørsels­ordninger

  Der er flere forskellige kørselsordninger du kan benytte dig af afhængigt af din situation og formålet med din kørsel.

  Læs mere
 • Ansøg om støtte til handicapbil

  Du kan søge om støtte til køb en handicap bil eller særlig indretning af en bil, hvis du eller dit barn har en varig nedsat fysisk eller psykisk fu...

  Læs mere
 • Post til døren

  Er du bevægelseshæmmet eller har andre nedsatte funktioner og handicap, kan du få posten bragt til din dør.

  Læs mere
 • Økonomisk hjælp ved handicap

  Hvis du eller dit barn har et handicap, er der muligheder for økonomisk støtte.

  Læs mere
 • Familievejleder

  Familievejlederordningen er et tilbud til dig, der har et barn under 18 år, som har fået konstateret nedsat funktionsevne

  Læs mere
 • Aktivitets- og samværstilbud

  Vi tilbyder aktivitets- og samværstilbud til dig med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

  Læs mere
 • Tale-, høre- og syns­vanskeligheder

  Hvis du har vanskeligheder med din tale, hørelse eller syn, tilbyder vi rådgivning, undervisning eller hjælpemidler.

  Læs mere