Handicap

Her finder du informationer om vores tilbud til borgere med handicap. Du finder blandt andet tilbud om bolig, beskæftigelse, hjælpemidler og rehabilitering.

 • Træning og rehabilitering

  Vi har en række forebyggende og rehabiliterende tilbud, for en række sygdomme og andre helbredsproblematikker der har indvirkning på dit daglige liv.

  Læs mere
 • Botilbud

  Faaborg-Midtfyn Kommune har en række botilbud, der kan tilbyde ophold samt hjælp og støtte til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  Læs mere
 • Aflastning - Lunden

  Lunden er et aflastningstilbud til hjemmeboende børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsniveau.

  Læs mere
 • Montagen - beskyttet beskæftigelse

  Montagen er et værksted for voksne med en sindslidelse, der har betydelig eller varig nedsat funktionsevne.

  Læs mere
 • Social­pædagogisk støtte

  Du kan få hjælp til at udvikle eller vedligeholde færdigheder for at kunne mestre dit liv i egen bolig.

  Læs mere
 • Personlig hjælper

  Kommunen kan yde et tilskud til ansættelse af personlige hjælpere, som også kaldes BPA ordning (borgerstyret personlig assistance)

  Læs mere
 • Ledsageordning

  Ledsageordning kan tilbydes til dig med handicap.

  Læs mere
 • Familievejleder

  Familievejlederordningen er et tilbud til dig, der har et barn under 18 år, som har fået konstateret nedsat funktionsevne

  Læs mere
 • Kørsels­ordninger

  Der er flere forskellige kørselsordninger du kan benytte dig af afhængigt af din situation og formålet med din kørsel.

  Læs mere
 • Post til døren

  Er du bevægelseshæmmet eller har andre nedsatte funktioner og handicap, kan du få posten bragt til din dør.

  Læs mere
 • Økonomisk hjælp ved handicap

  Hvis du eller dit barn har et handicap, er der muligheder for økonomisk støtte. Det kan være i form af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, ti...

  Læs mere
 • Hjælpemidler

  Her kan du læse om de muligheder du har for, at søge om støtte til forskellige hjælpemidler, boligændring og handicapbil.

  Læs mere
 • Aktivitets- og samværstilbud

  Vi tilbyder aktivitets- og samværstilbud til dig med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

  Læs mere
 • Tale-, høre- og syns­vanskeligheder

  Hvis du har vanskeligheder med din tale, hørelse eller syn, tilbyder vi rådgivning, undervisning eller hjælpemidler.

  Læs mere