Organisation

Faaborg-Midtfyn Kommune er delt op i 5 fagområder og 2 stabe, som løser forskellige opgaver for kommunens borgere og virksomheder.

Her på siden kan du se, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret. Hvis du søger efter kontaktinformation, finder du dem via linket herunder.

Luk alle
Åben alle

Direktion og stabe

Direktionen

​​​​​​​​​Direktionen har det overordnede ansvar for at implementere de politiske beslutninger og for at skabe en organisation, der kan realisere de politiske mål. 

 • Kommunaldirektør
 • Vicekommunaldirektør
 • Direktør

Fagområder

 • Arbejdsmarked
 • By, Land og Kultur
 • Opvækst og Læring
 • Socialområdet
 • Sundhed og Ældre

Decentral

 • Tilsynschef Socialtilsyn Syd

Stabe

Stabene hører under kommunaldirektørens område og består af:

Politik og Strategi

 • Jura og administration
 • Bosætning, Erhverv og Kommunikation
 • HR, Løn og Forsikring

Økonomi

 • Økonomi 1
 • Økonomi 2

 

 

Arbejdsmarked

Arbejdsmarked har ansvaret for at hjælpe ledige videre i job og uddannelse samt at servicere virksomheder.

Afdelinger

 • Borgerservice og Ydelse
 • Virksomhed og Indsats
 • Job og Udvikling
 • Administration
 • It og Digitalisering

By, Land og Kultur

I By, Land og Kultur har vi fokus på at udvikle kommunen til gavn for både borgere og virksomheder.

Afdelinger

By- og Egnsudvikling

 • Plan og BEST
 • BYG

Kultur og Fritid

 • Kultur
 • Fritid
 • Bibliotekerne
 • Musikskole

Infrastruktur, Ejendomme og Grønne Områder

 • Facility Management
 • Park, Vej og Natur
 • Driftsplanlægning
 • Anlæg
 • Havn

Miljø og Grøn Omstilling

 • Miljø
 • Natur og Klima

Opvækst og Læring

I Opvækst og Læring har vi fokus på at skabe en god og stabil ramme for børn og unges opvækst samt uddannelse.

Afdelinger

 • Forebyggelse og Sundhed

Decentrale enheder

 • Brahesminde skoler og børnhuse
 • Brobyskolerne
 • Carl Nielsen Skolen
 • Espe Skole og Børnehave
 • Nordagerskolen
 • Tingagerskolen
 • Landsbyordningen Tre Ege Skolen
 • Øhavsskolen
 • Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn
 • Ungdomsskolen
 • Dagplejen
 • Børneområde Midt
 • Børneområde Syd
 • Børneområde Vest

Selvejende institutioner

 • Lundsbjerg Børnehus
 • Årslev Børnehave og Vuggestue
 • Kaptajngården
 • Ringårdens Børnehus

Socialområdet

Afdelinger

 • Myndighed, Social
 • Bo og Aktiv
 • Døgnpsykiatrien
 • Det socialfaglige område
 • Børne- og familieafdelingen

Sundhed og Ældre

I Sundhed og Ældre har vi fokus på, at borgerne har oplevelsen af et værdigt liv.

Afdelinger

 • Fællessekretariatet
 • De kommunale plejehjem
 • Den kommunale hjemmepleje
 • Den kommunale sygepleje
 • Træning, forebyggelse og rehabilitering
 • Mad, Måltider og Ernæring
 • Myndighed

 

Spørgsmål? Kontakt os

Politik og Strategi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30