Akut forurening

Du har pligt til at anmelde akut forurening, så forureningen hurtigt bliver ryddet op.

Hvis du opdager en akut forurening af vand, jord eller luft, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.

Luk alle
Åben alle

Anmeld akut forurening Start

Akut forurening er f.eks. olieudslip på havet eller en brand, der medfører giftige gasser. Hvis du opdager en akut forurening har du pligt til at advare folk om eventuel fare og slå alarm. Du skal anmelde en akut opstået forurening som enhver anden ulykke.

Du skal ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken. Kommunen har desuden et beredskab, der tager sig af akutte forureninger.

Anmeld akut forurening

Hvad er et miljøuheld?

Miljøuheld omfatter uheld og hændelser, som forårsager eller indebærer risiko for forurening af omgivelserne (luft, vand og jord) samt uheld, hvor mennesker udsættes for fare som følge af et udslip af farlige stoffer.

Typiske miljøuheld kan f.eks. være udslip af olie eller kemikalier til kloak, vandløb eller jord. Ved forurenende/farlige stoffer forstås sundhedsfarlige, miljøfarlige, ætsende, giftige og brandfarlige stoffer samt stoffer, der ikke i sig selv er sundhedsfarlige, men som i visse tilfælde og mængder kan medføre forurening af omgivelserne.

Miljøvagten

Miljøvagten er en tværkommunal ordning for alle de fynske kommuner med undtagelse af Middelfart og Ærø. Miljøvagten deltager ved løsning af opgaver i forbindelse med akutte miljøuheld uden for normal arbejdstid. Odense Kommune fungerer som sekretariat med følgende opgaver:

  • styrer vagtplanlægningen, samt ordningens økonomi
  • fører statistik over miljøvagtens indsatser

Miljøvagten, har følgende to formål

  • at yde hurtig rådgivning til det kommunale beredskab og andre ved akutte miljøuheld
  • at opspore og standse forureningen, vurdere omfanget af skaderne og sikre beviser, så der kan gøres et erstatningsansvar gældende overfor den, der er årsag til forureningen.

Miljøvagten kontaktes via Alarmcentralen på 112.

Drikkevandsforurening

Hvis du opdager, at dit drikkevand er forurenet, skal du med det samme:

  • holde op med at bruge det
  • underrette kommunen og det lokale vandværk

Du kan holde øje med aktuelle meddelelser om drikkevandsforurening på kommunens hjemmeside.

Faaborg-Midtfyn Kommunes sider om drikkevand

Spildevandsudledning

En konstant spildevandsudledning er ikke en akut opstået forurening. Henvend dig til kommunen, hvis du opdager udledning af spildevand.

Du kan læse om spildevand i badevandet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Radioaktiv forurening

Danmark har ingen kernekraftværker, men i vores nabolande ligger der flere. Sandsynligheden for at der sker et udslip er lille, og der bliver holdt øje med strålingsniveauet døgnet rundt. Både i Danmark og i vores nabolande.

Hvis der skulle ske en ulykke, koordinerer myndighederne indsatsen i National Operativ Stab efter Beredskabsstyrelsens plan.

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.