Energivej, Faaborg

Arealet er attraktivt beliggende i den nordvestlige del af Faaborg, tæt på hovedvej 8.

Erhvervsarealet er beliggende på Energivej, 5600 Faaborg, del af matr.nr. 23a, 23hz og 23 hæ, Svanninge by, Svanninge.

Arealet sælges til fast pris på 70 kr. pr. m2 ekskl. moms og tilslutningsudgifter.

Der er mulighed for udstykning af arealer fra 1.000 m2.

 

 

Luk alle
Åben alle

Omkostninger

Ud over købesummen, skal køber betale for tilslutningsbidrag til kloak, vand, el og varmeforsyning i henhold til gældende takst samt omkostninger til stikledninger på egen grund.

Her kan du se takster for spildevand hos FFV.

Her kan du se betalingsvedtægten fra FFV.

Køber skal også selv betale omkostninger til tinglysning og rådgiver.

Anvendelse

Området må anvendes som erhvervsområde til serviceformål, som kontor og handel, lettere industri og værkstedsfunktioner. Butikker dog kun med særligt pladskrævende varegrupper.

Byggemodning

Udstykning af grunde finder sted, efterhånden som arealerne sælges. Køber har således maksimal indflydelse på udformning af grunden.

Faaborg-Midtfyn Kommune afholder omkostninger til byggemodning, herunder vejanlæg, fremføring af el, vand, spildevand og evt. kollektiv varmeforsyning.

Lokalplan

Her kan du se hvilke bestemmelser, der gælder i det specifikke område.

Reservér byggegrund

Det er gratis og uforpligtende at reservere en byggegrund.

Skriv fx Boltebjerg, Ringe

Spørgsmål? Kontakt os

Politik og Strategi

Telefon: 72 53 78 08

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30