Taxi

Fra den 1. august 2018 er administration af Taxiområdet overgået til staten.

Den ny taxilov

Taxiloven omfatter al erhvervsmæssig persontransport i bil, dvs. taxikørsel, limousinekørsel og kørsel for offentlige myndigheder.

Med ikrafttræden af loven er administrationen af taxiområdet overgået til staten. I den anledning har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oprettet hjemmesiden www.taxilov.dk

Hjemmesiden skal hjælpe med at give svar på de spørgsmål, som aktører i branchen, herunder chauffører, vognmænd, bestillingskontorer, kørselskontorer mv., har i forbindelse med den nye taxilov.

De taxitilladelser, førerkort med videre, der er udstedt af Faaborg-Midtfyn Kommune før den 1. januar 2018 har gyldighed indtil de udløber, men administrationen er overgået til Trafikstyrelsen.

Spørgsmål om og klager over taxi skal således rettes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.