Henkastet affald

På denne side kan du finde information om affald i naturen, skrotbiler og andre uønskede typer affald.

Det er dyrt at fjerne affald, og vores mål er, at mængden af henkastet affald i naturen og langs veje i kommunen bliver mindre.

Luk alle
Åben alle

Affald i naturen

Vi kan alle lide at færdes i naturen og byerne uden at se på smidt affald. Men vi ser desværre oftere affald flyde på byens gader, på landet og i naturområder.

Hjælp os alle, når du ser henkastet affald ved at gøre følgende:

Afsender på affaldet

Det ulovligt at smide affald og hvis der er afsender på affaldet, udløser det en bøde og regning for oprydningen til afsenderen.

Anmeld derfor det henkastede affald til politiet, hvis du har konkret bevis på synderen. 

Der kan gives bøde for at efterlade affald. For eksempel koster det 3.000 kr. for private at smide affald i byen og 5.000 kr. i naturen. For erhvervsdrivende er de vejledende bødeniveauer 5.000 kr. for at smide affald i byen og 8.000 kr. i naturen.

Ingen afsender på affaldet

Hvis ikke der er en afsender på affaldet, er det desværre grundejeren, som skal sørge for at affaldet bliver fjernet.

Det betyder, at hvis der er tale om et offentligt areal (gader, rabatter, parker, rastepladser o.l.), så er det kommunen, som sørger for at fjerne det.

Skrotbiler

Det er ikke tilladt at have en skrotbil stående på sin ejendom, heller ikke som en slags reservedelslager.
Der er stor risiko for, at en skrotbil forurener jorden med miljøfarlige stoffer.

Skrotbiler skal derfor afleveres til miljøcertificerede ophuggere, som er registrerede hos Miljøstyrelsen. Borgere har pligt til at aflevere skrotbiler hertil. 

Listen over autoophuggere kan ses på digitalskrotning.dk

Godtgørelse

Ved skrotningen udleveres en skrotningsattest. Mange autoophuggere udbetaler ofte godtgørelse fratrukket prisen for ophugning og skrotning af bilen. Ellers skal attesten sammen med registreringsattest med SKATs påtegning om afmelding sendes til:

Miljøordning for Biler
Rådhuspladsen 16
1550 København V

Skrotbiler afmeldt efter 1. juli 2000 belønnes med en godtgørelse.

Skrot din bil rigtigt

Affald og skrotbiler på offentlig vej

Skrotbiler efterladt på offentlige veje skal anmeldes til politiet.

Politiet vil forsøge at kontakte ejeren og meddele, at bilen skal fjernes. Hvis dette ikke er muligt, sørger politiet for bortskaffelsen.

Hvis du oplever problemer med oplag af herreløst affald og skrotbiler på det offentlige vejareal eller i vejkanten, kan du henvende dig til Faaborg-Midtfyn Kommune, Vej og Trafik på 72 53 22 00 eller mail plan-kultur@fmk.dk

Klage over affald

Hvis du er generet af uhygiejnisk opbevaring af affald eller afbrænding af affald hos naboen, så prøv først selv at kontakte naboen for at finde en løsning.

Hvis det ikke hjælper, og genen er væsentlig, kan du sende en klage over det til Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø.

Klage over miljøforhold

Hvis du vil anmelde at der bliver brændt affald af, skal du ringe til Beredskab Fyn på telefon 112

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.